Department of Humanities was formation based on the department of the state language and humanitarian disciplines at the 1 January 2010. New formation department received the name of the “department of humanities and personality development”. At the February 2011, the department was rename to the department "Pedagogics of higher education and humanitarian disciplines." With the September 2010 till February 2011, the head of the department was doctor of philosophy, professor, Khojamurodov O.Kh. With December 2011 the department was rename again in the “department of humanities and personality development”. The head was appoint PhD in Philosophy, acting associate Professor, Sharifov I. U. With November 2016, the department was rename as the “department of humanitarian disciplines”.

Шарифов Исомиддин Умарович

мудири кафедра

н.и.ф. дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

Хочамуродов Олимчон Ҳамроевичд

и. ф, профессорE-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Восиев Қурбон Восиевич

д. и. ф., профессор,

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Сайдуллоева Гулнора Рафиевна

н. и. ф., дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

Абдулов Аслам

н. и. т. и.в дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Абдуллоев Абдураҳим

н.и.п. дотс

E-mail:

 

 

 

 

 

Орифҷонова Назира Раҳматҷоновна

н. и. ф.,дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Равшанзода Маҳмадсаид

муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Бобоҷонов Ҷовид Бозорович

муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Акбарова Мунира Ғоибназаровна

муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 


Иброҳими Сироҷиддин

ассистент

E-mail:

Cultural studies

Sociology

History of the Tajik people

Political science

Ethics and Aesthetics

Philosophy

Law

Logics

Protection of intellectual property

Religious Studies

International law

Philosophy and Methodology of Science

Икроми М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б., Тураева Г.Н., Гулбекова Н.Б. «Способ получения желтого пищевого красителя из корня солодки» Патент РТ № TJ, 2018

 1. Карамалишоев К.Н. «Вклад академика Б.И.Искандарова в изучении социально-экономической жизни Восточной Бухары и Памира в конце XIX и начале XXвв». Роҳбари илмӣ д.и.т., Собирова Қ.Д.

 2. Сайдуллоева Г.Р. «Фарҳанги сиёсии ҷомеаи тоҷик дар замони муосир»

 3. Назаров Ҷ.Р. «Функсияи иқтисодии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш»

 4. Саидмуродов Д.У. «Таърихи пайдоиш ва инкишофи кимиё дар давраи ислом»

 5. Файрузшоева О.С. “История геологических исследований ГБАО в системе академических и производственнҷх учреждения Россия и Таджикистан”. Роҳбари илмӣ д.и.т., профессор Дубовицкий В.В.

 6. Иброҳими С.

 7. Акбарова М.Ғ. “Лексикаи романи Куруши Кабир”-и Бароти Абдураҳмон. Роҳбари илмӣ н.и.ф., дотсент Абдураҳмонова М.

 8. Гирдаков И.Х. “Инъикоси воқеаҳои таърихии нимаи дуюми асри 14 – 15 Хуросону Мовароуннаҳр дар мукотиботи расмӣ”. Роҳбари илмӣ д.и.т. Муллоҷонов С.

 9. Салимова Ф.С. «Особенности проявления терроризма в условиях информационного общества». Роҳбари илмӣ д.и.ф., профессор Ҷононов С.

 1. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ» (муаллифон Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ.

 2. Китоби дарсии «Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ» бо забони тоҷикӣ (муаллифон Исмоилова М.А.. Камилов Х.Ч.. Чориева С.А.) (барои колеҷи тиббӣ) таҳия шуда бо қарори Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016)   ҶДММ «Балоғат»  100 нусха.Душанбе – 2017с. -230саҳ.

 3. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ  «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ» (муалифон Б.С. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б. Шарипова М.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ.