ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Исматов Исмоилҷон Аҳмадович

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

 23.10.2019

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

30.10.2019

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Исматов Исмоилҷон Аҳмадович

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 28.10.2019

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

 Ҳимоя санаи 28 январи соли 2019 соати 9:00 баргузор мегардад

6.

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 25.10.2019

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Диссертатсияи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мукаммалгардонии сохти системаҳои болобари паррагии устувонаи пахтахушкунӣ барои баландбардории намигирӣ, сифати нах ва пунбадона

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.19.02-Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми нассоҷӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 19.10.2019

12.

 МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 27.10.2019

13.

 АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 30.10.2019

14.

 ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ   ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО   ШУДААСТ

Интишор 19.10.2019 

15.

 МАЪЛУМОТ ОИД БА   НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 19.10.2019

16.

 РАМЗИ ШӮРОИ   ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-039

17.

 ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

 ЭЪЛОН ДАР САЙТИ КОА ҶТ

http://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/1716-imoyai-ismatov-ismoil-on-a-madovich

19.

 ХУЛОСАИ ШД ОИД БА   САЗОВОР ДОНИСТАНИ   ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ   ИЛМӢ

Интишор 30.01.2020

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

    –

21.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 25.10.2019

Интишор 28.10.2019

22.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 28.10.2019.

23.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 25.10.2019

Интишор 28.10.2019

24.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 25.10.2019

Интишор 28.10.2019.

25.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 10.01.2020

Интишор 09.01.2020

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 05.11.2019

27.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 13.01.2020

28.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 09.01.2020

Интишор 15.01.2020

Интишор 17.01.2020

Интишор 18.01.2020

Интишор 18.01.2020

Интишор 18.01.2020

29.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

30.

МАККОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, 5/205

31.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26

dissovet.koa039@mail.ru