ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Холов Шавкат Ёрович

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

 30.05.2018

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

30.05.2018

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Холов Шавкат Ёрович

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 30.05.2018

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

Ҳимоя санаи 18.09.2019 соати 12:00 баргузор мегардад

6.

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 30.05.2018

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Диссертатсияи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ОПТИМИЗАТСИЯИ ПАРАМЕТРҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИИ ПОЛИСАХАРИДҲОИ ПЕКТИНӢ БО РОҲИ МОДЕЛОНИИ
РАВАНДҲОИ ТЕХНОЛОГӢ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.18.12 – Равандҳо ва дастгоҳҳои истеҳсолоти хӯрокворӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 30.05.2018

12.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 30.05.2018

13.

АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 30.05.2018

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 30.05.2018

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 30.05.2018

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-039

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ЭЪЛОН ДАР САЙТИ КОА ҶТ

http://vak.tj/index.php/63-navgon/elonho-oid-ba-himoiai-dissertatsiiaho-1/523-imoyai-kholov-shavkat-jorovich?highlight=YToxOntpOjA7czoxMDoi0YXQvtC70L7QsiI7fQ==

19.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Интишор 20.09.2019

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

 

21.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 30.05.2018

Интишор 30.05.2018

22.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 30.05.2018

Интишор 30.05.2018

23.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 30.05.2018

24.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 30.05.2018

25.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 04.09.2018

Интишор 04.09.2018

26.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 30.05.2018 

27.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 04.09.2018

28.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 06.09.2018

Интишор 07.09.2018

Интишор 07.09.2018

Интишор 08.09.2018

Интишор 08.09.2018

29.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

30.

МАККОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои Диссертатсионӣ, 5/205

31.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26

dissovet.koa039@mail.ru