Бо фармони №5/ҲУ аз 1 феврали соли 2019 сохтори нави Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ташкил карда шуда, дар заминаи кафедраҳои маркетинги соҳавӣ ва байналмилалӣ ва менеҷменти байналмилалӣ кафедраи менеҷменти инвеститсионӣ ва маркетинг ташкил дода шуд. Ба вазифаи мудири кафедра номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсети кафедраи иқтисодиёт ва идора Бегмуродов Сангинмурод Шамсидинович таъин гардид.

Кафедра аз рӯи ихтисосҳои 1-26020202 – менеҷменти байналмилалӣ, 1-26020208 – менеҷменти инвеститсионӣ ва 1-26020305 – маркетинги байналмилалӣ мутахассис тайёр менамояд.

Дар кафедра 14 нафар омӯзгори штатӣ фаъолият менамоянд, аз ҷумла 1 нафар доктори илмҳои иқтисодӣ, 4 нафар номзади илмҳои иқтисодӣ, 3 нафар муаллими калон, 6 нафар ассистент  аз 47 фан ба донишҷуён машғулиятҳо мегузаронанд.

 

 

Бегмуродов Сангинмурод Шамсидинович

Номзади илмҳои  иқтисодӣ, дотсент,

E-mail: begmurodovs@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- асосҳои соҳибкорӣ ва банақшагирии бизнес

- дурнамоӣ ва банақшагирӣ дар иқтисодиёт

- идоракунии хайати кормандон

- менеҷменти корпоративӣ

Самти илмӣ: рушди бозори хизматрасониҳои нақлиёти автомобилии мусофиркаши шаҳрӣ

Корҳоиилмӣметодӣ:

 1. Бегмуродов С.Ш., Тошматов М.Н., Сафоев Ҳ.  Дастури методӣ барои иљрои корњои мустақилона аз фанни «Асосҳои соҳибкорӣ ва банақшагирии бизнес» барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ – Д,  ТУТ, 2018
 2. Бегмуродов С.Ш. Дастурҳои методи оид ба иҷрои супоришхои хонаги аз фанни дурнамо ва банақшагири дар иқтисодиёт барои донишӯёни ихтисоси 1-25010201 - иқтсодиёти таҳлили , ДТТ 2018.
 3. Бегмуродов С.Ш., Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди таҷрибаомӯзии илмӣ-тақиқотии магистрантони  курси 2-юми ихтисосҳои иқтисодӣ. ДТТ,  2019
 4. Бегмуродов С.Ш., Наҷмидинов Б.З. Дастури методӣ оиди гузаштани таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 1-26020305 – маркетинги байналмилалӣ. ДТТ, 2020
 5. Бегмуродов С.Ш., Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷро ва ҳимояи магистри барои магистрантҳои равияи иқтисодӣ. ДТТ, 2020
 6. Бегмуродов С.Ш. Дастури методӣ оиди иҷро ва ҳимояи кори курсӣ аз фанни “Идоракунии маркетинг”. ДТТ, 2020

 

Сангинов Сохиб Абдукодирович

 Номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсент

E-mail:sanginovtut@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

   - менеҷменти байналмилалӣ

   - менеҷменти стратегӣ

- менеҷменти инвеститсионӣ

Самти илмӣ:проблемаҳои комплексии озуқоворӣ

Корҳоиилмӣметодӣ:

 1. Сангинов С.А. Методические указания по прохождению преддипломной практики студентов 4 курса специальности 1-26020202 – международный менеджмент” ТУТ, 2017
 2. Сангинов С.А. Методические указания по выполнению   выпускной квалификационной работы  для   студентов 4-го курса специальности   1-26020202 -  международный менеджмент. ТУТ, 2017
 3. Дастури методӣ оид ба гузаронидани таҷрибаомӯзии пешаздипломии донишҷӯёни соли 4-уми ихтисоси 1-26020202-Менеҷменти байналмиллалӣ ДДТ, 2017
 4. Дастури методӣ оид ба иҷроиши рисолаи хатми тахассусии донишҷӯёне, ки бо ихтисоси 1-26020202 - “Менеҷменти байналмиллалӣ” ДДТ, 2017
 5. Методическое пособие по дисциплине  "Корпоративный менеджмент" для студентов,  обучающихся  по специальности      1-26020202 - “Международный менеджмент” ТУТ, 2017

 

Орифов Рузимурод

Муаллими калон

E-mail:orifi1950@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- созишномаҳои байналмиллалӣ

- идоракунии зиддибӯҳрони

- менеҷмент

Самти илмӣ: Иқтисодиёти сарфакоронаи идоракунии  захираҳои об

Корҳои илмӣ методӣ:

 1. Дастури методи оид ба гузаронидани таҷрибаомузии истеҳсолии бакалаврҳо бахши 3 гуруҳи 1 -7405010501 “Идоракуни ва дипломатия истифодабарии захираҳои об” – Душанбе: Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 2019. – 1,5 ҷузъи чопи
 2. Дастури методи оид ба гузаронидани таҷрибаомузии пешаздипломии бакалаврҳо бахши 4 гуруҳи 1 -7405010501 “Идоракуни ва дипломатия истифодабарии захираҳои об” – Душанбе: Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 2019. –1,5 ҷузъи чопи
 3. Дастури методи оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни“Менеҷмент”  барои донишҷӯёни бахши 2-ӯми ихтисоси 1-25010711 Донишгоҳи Тоҷикистон, 2019. –1,5 ҷузъи чопи
 1. Дастури методи оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни “Дипломатияи истифодабарии захираҳои об” бахши 2 гуруҳи 1 -7405010501 “Идоракуни ва дипломатия истифодабарии захираҳои об” – Душанбе: Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 2019. – 26 -1,5 ҷузъи чопи
 1. Дастури методи оид ба иҷрои корӣ курси аз фанни “Татбиқи лоиҳаҳои гидротехникӣ ва таъсири онҳо ба рушди устувор” барои бакалаврҳо бахши 3 гуруҳи 1 -7405010501 “Идоракуни ва дипломатияи истифодабарии захираҳои об” – Душанбе: Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 2018. –2,5 ҷузъи чопи
 2. Дастури методи оид ба оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни созишномаи байналмилалӣ барои бакалаврҳо бахши 4 гуруҳи 1-25020202 “Менеҷменти байналмиллалӣ” – Душанбе: Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон, 2018. –1,8 ҷузъи чопи

 

Маҷидов  Фаррух Азизович

Муаллими калон

E-mail:farrukh_2010@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- маркетинги байналмилалӣ

- маркетинг

- логистика

Самти илмӣ:проблемаҳои  камкардани хароҷотҳои нақлиётӣ дар бозорҳои кишоварзии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Маҷидов Ф.А. Дастури методӣ оиди иҷои корҳои мустақилона аз фанни маркетинги байналмилалӣ ДТТ, 2019
 2. Дастури методӣ аз фанни стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона забони тоҷикӣ ДТТ, 2018
 3. Дастури методӣ аз фанни баҳисобгирии муҳосибӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона бо забони тоҷикӣ ДТТ, 2017
 4. Дастури методӣ аз фанни баҳисобгирии муҳосибӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона бо забони русӣ ДТТ, 2017
 5. Маљидов Ф.А.Раљабова Ф.Х.Дастури таълимӣ-методӣ оиди иљрои кори мустаќилона аз фанни “Маркетинги байналмиллалӣ” барои ихтисоси 1-26020305-маркетинги байналмиллалӣ. ДТТ, 2019
 6. Дастури методӣ оид ба гузаштани таҷрибаомӯзи истеҳсолӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 1-26020305- маркетинги байналмилалӣ. ДТТ, 2020

 

Рачабова Фируза Хайбуллоевна.

 саромузгор

E-mail:rajabova@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

логистика

маркетинг

тадкикоти маркетинг

менеҷменти муқоисавӣ

маркетинги стратегӣ.

Самти илмӣ: нақши савдои чакана дар фаровонии бозор

Корҳои илмӣ методӣ:

 1. Раҷабова Ф.Х. Брендинги ташкилотхо. Дастури  таълимӣ  аз фанни «Брендинги ташкилотхо» барои донишҷӯёни  ихтисосҳои иқтисодӣ – ДТТ, 2017.
 2. Маҷидов Ф.А., Раљабова Ф.Х. Дастури таълимӣ-методӣ оиди иҷрои кори мустақилона аз фанни “Маркетинги байналмиллалӣ” барои ихтисоси 1-26020305-маркетинги байналмиллалӣ. ДТТ, 2019
 3. Дастури методӣ оид ба гузаштани таҷрибаомӯзии барои донишҷӯёни ихтисоси 1-26020305- маркетинги байналмилалӣ. ДТТ, 2020

 

 

 1. Маркетинг
 2. Логистика
 3. Маркетинг Коммуникатсионӣ
 4. Рафтори истеъмолкунандагон
 5. Маркетинги соҳавӣ
 6. Тадқиқоти маркетингӣ
 7. Маркетинги инноватсионӣ
 8. Идоракунии маркетинг байналмилалии
 9. Маркетинги инноватсионӣ Магистри
 10. Рекламаи байналмилалӣ ва идораи иртиботи маркетинги магистратура
 11. Тадқиқоти маркетниги байналмилалӣ
 12. Маркетинги бозори байналмилалӣ магистратура
 13. Асосҳои пешвои
 14. Идоракунии зиддибуҳронӣ
 15. Асосҳои маркетинг
 16. Менеҷмент ва аудити энергетикӣ
 17. Менеҷменти байналмилалӣ
 18. Менеҷменти инноватсионӣ
 19. Менеҷменти энергетикӣ
 20. Менеҷменти инвеститсионӣ
 21. Ташкили фаъолияти менеҷер
 22. Маркетинг
 23. Ояндабинии маркетинг
 24. Маркетинги байналмилалӣ
 25. Идоракунии маркетинг
 26. Маркетинги стратегӣ
 27. Брендинги ташкилотҳо
 28. Логистикаи маркетинги байналмилалӣ магистратура
 29. Идоракунии корхонаҳои муштарак
 30. Идоракунии рушди инсонӣ
 31. Лоиҳаҳои инвеститсионӣ
 32. Менеҷменти стратегӣ
 33. Тайм-менеҷмент
 34. Санъати роҳбарӣ
 35. Созишномаҳои байналмилалӣ

\

Фаъолияти илмӣ – татқиқотии кафедра

Китобҳои дарсӣ

1. А.Рауфӣ. Мониторинг хода экономических реформ в Таджикистане. Коллектив авторов. - Душанбе: «Амри илм» , 2001. – 10,1 п.л. (в соавторстве).
2. А.Рауфӣ. Транспорт в системе рыночной экономики. – Душанбе: «Ирфон», 2002. - 14,3 п.л.
3. А.Рауфӣ. Актуальные проблемы становления и развития предпринимательства в Таджикистане. Коллектив авторов. Кн. 2. – Душанбе: «Ирфон», 2003. - 8,3 п.л. (в соавторстве).
4. А.Рауфӣ. Актуальные проблемы становления и развития предпринимательства в Таджикистане. Коллектив авторов. Кн. 1. – Душанбе: «Ирфон», 2003. - 5,9 п.л. ( в соавторстве).
5. А.Рауфӣ. С единством к рынку. / Под общ. ред. д. э. н., проф. И.А. Асророва. – Душанбе: «Дониш», 2006. – 14,5 п.л.
6. А.Рауфӣ. Конкурентная экономика. / Под общ. ред. доктора экономических наук, профессора О.Б. Бобоева. – Душанбе: «Дониш», 2014. – 42, 0 п.л.

Мақолаҳои - илмӣ –татқиқотӣ

1. Бегмуродов С.Ш. Малое предпринимательство: роль проблемы и перспективы развития.
2. Бегмуродов С.Ш. Оценка факторов влияющих на развитие транспортных услуг в регионе.
3. Бегмуродов С.Ш. Мониторинг рынка услуг пассажирского транспорта в регионах Республики Таджикистан.
4. Бегмуродов С.Ш. Оценка конкурентоспособности региональных транспортных предпринимательских структур в Республике Таджикистан.
5. Бегмуродов С.Ш. Исследование развития услуг пассажирского транспорта за рубежом.
6. Бегмуродов С.Ш. Некоторые особенности тарифного регулирования на пассажирском транспорте в Республике Таджикистан.
7. Бегмуродов С.Ш. Некоторые особенности инвестиционного обеспечения предпринимательской деятельности на современном этапе.
8. Бегмуродов С.Ш. Некоторые особенности региональной транспортной политики на современном этапе.
9. Бегмуродов С.Ш. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг.
10. Бегмуродов С.Ш. Анализ рынка пассажирских автотранспортных услуг на основе концепции маркетинга.
11. Бегмуродов С.Ш. Некоторые особенности рынка транспортных услуг на современном этапе.
12. Бегмуродов С.Ш. Некоторые проблемы развития пассажирского транспорта на современном этапе.
13. Бегмуродов С.Ш. Развитие рынка пассажирских автотранспортных услуг на основе логистической концепции.
14. Бегмуродов С.Ш. Оценка современного состояния и развития рынка пассажирских автотранспортных услуг г. Душанбе.
15. Бегмуродов С.Ш. Развитие логистического аутсорсинга на пассажирском автомобильном транспорте.
16. Бегмуродов С.Ш. Оценка производственно-финансовой деятельности предприятий городского пассажирского автомобильного транспорта.
17. Бегмуродов С.Ш. Саноатикунонӣ ва таъсири он ба коҳишёбии хароҷоти наёқлиётӣ.

 1. А.Рауфӣ. Транспорт как важное условие развития экономики
 2. А.Рауфӣ. Взаимосвязь транспорта и производства в условиях рынка.
 3. А.Рауфӣ. Использование видов транспорта на рынках Таджикистана.
 4. А.Рауфӣ. Транспортно-экономические связи Таджикистана.
 5. А.Рауфӣ. Экономические основы национального единства.
 6. А.Рауфӣ. Транспортная система Таджикистана .
 7. А.Рауфӣ. Основные направления функционирования и развития транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан.
 8. А.Рауфӣ. Образованность-фактор демографического развития.
 9. А.Рауфӣ. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан.
 10. А.Рауфӣ. Проблемы повышения эффективности экономических исследований
 11. А.Рауфӣ. Наука и экономика в переходном периоде.
 12. А.Рауфӣ. Транспорт в системе материального производства.
 13. А.Рауфӣ. Способны ли мы возвращать свои долги?
 14. А.Рауфӣ. Внешняя инвестиция: как ее использовать?
 15. А.Рауфӣ. Роль науки в экономическом росте.
 16. А.Рауфӣ. О преобразовании отношений собственности на транспорте в условиях рыночной экономики.
 17. А.Рауфӣ. Демонополизация собственности – путь к расширению сферы деятельности населения.
 18. А.Рауфӣ. Мониторинг хода экономических реформ в Таджикистане. Коллектив авторов.
 19. А.Рауфӣ. Финансово-экономические отношения на транспорте.
 20. А.Рауфӣ. Функционирование транспорта в системе экономики Таджикистана.
 21. А.Рауфӣ. Сущность и значение рыночных отношений на транспорте.
 22. А.Рауфӣ. Совершенствование работы регионального транспорта в условиях рынка.
 23. А.Рауфӣ. Моделирование транспортных затрат в системе региональной экономики.
 24. А.Рауфӣ. Перспективы развития видов транспорта в условиях рынка.
 25. А.Рауфӣ. Рыночные рычаги снижения транспортных издержек в экономике.
 26. А.Рауфӣ. Трансформация экономики Таджикистана в условиях расширения регионального сотрудничества.
 27. А.Рауфӣ. Национальная стратегия и план действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия.
 28. А.Рауфӣ. Государство и экономика в условиях рынка.
 29. А.Рауфӣ. Финансовое обеспечение развития предпринимательства.
 30. А.Рауфӣ. Механизмы государственного регулирования рыночной экономики.
 31. А.Рауфӣ. Предпринимательство – основа развития рыночной экономики.
 32. А.Рауфӣ. Государственное регулирование логистики.
 33. А.Рауфӣ. Государственная экономическая политика в переходном периоде.
 34. А.Рауфӣ. Рыночные преобразования экономики независимого Таджикистана.
 35. А.Рауфӣ. Основные направления экономической реформы в переходном периоде.
 36. А.Рауфӣ. Финансовая политика в переходном периоде.
 37. А.Рауфӣ. Транспорт в системе региональной экономики.
 38. А.Рауфӣ. С согласием к рынку.
 39. А.Рауфӣ. Транспорт в системе региональной экономики.
 40. А.Рауфӣ. Проблемы формирования и развития страхового рынка Таджикистана.
 41. А.Рауфӣ. Реформирование и гармонизация системы технического регулирования конкурентоспособности товаров.
 42. А.Рауфӣ. Теоретические вопросы разработки программы формирования и развития инфраструктуры в условиях рыночной экономики.
 43. А.Рауфӣ. Экономические факторы укрепления национального единства.
 44. А.Рауфӣ. Экономические  условия необходимости национального единства.
 45. А.Рауфӣ. От экономического роста к экономическому развитию
 46. А.Рауфӣ. Особенности развития предпринимательства в постсоциалистических странах.
 47. А.Рауфӣ. Основные направления развития регионального транспорта.
 48. А.Рауфӣ. Приоритетные направления развития транспорта в регионе.
 49. А.Рауфӣ. Страховой рынок переходной экономики.
 50. А.Рауфӣ. Основные направления развития экономики Таджикистана.
 51. А.Рауфӣ. Развитие экономических отношений Таджикистана с Россией..
 52. А.Рауфӣ. Система технического регулирования в обеспечении экономической безопасности.
 53. А.Рауфӣ. Обеспечение развития экономики Таджикистана  в  условиях  мирового  финансового  кризиса.
 54. А.Рауфӣ. Инновационная деятельность в системе экономических отношений.
 55. А.Рауфӣ. Подход Таджикистана к региональному экономическому сотрудничеству со странами Центральной Азии.
 56. А.Рауфӣ. Роль экономической политики в обеспечение эффективного государственного управления.
 57. А.Рауфӣ. Обеспечение конкурентоспособности переходной экономики Таджикистана.
 58. Конкуренция как движущая сила развития  экономики.
 59. А.Рауфӣ. Развития конкурентоспособной сферы экономики .
 60. А.Рауфӣ. Перспективы развития транспортно- энергетических инфраструктурных коммуникаций республики Таджикистан.
 61. А.Рауфӣ. Тенденции и перспективы развития экономики Таджикистана.
 62. А.Рауфӣ. Необходимость и развития туризма в условиях развивающегося Душанбе.
 63. А.Рауфӣ. Сотрудничество стран по созданию конкурентоспособной экономики.
 64. А.Рауфӣ. Экономическое развитие в условиях мирового финансового кризиса.
 65. А.Рауфӣ. Роль предпринимательства в развитии экономики Таджикистана.
 66. А.Рауфӣ. Конкуренция в экономике Таджикистана.
 67. А.Рауфӣ. Финансовой поддержки развития экономики.
 68. А.Рауфӣ. Опираясь на науку и образования.
 69. А.Рауфӣ. Изучение науки – основы конкурентоспособности специалистов.
 70. А.Рауфӣ. Наука – основы инновационного развития.
 71. А.Рауфӣ. Предпринимательство как фактор конкурентоспособности экономики.
 72. А.Рауфӣ. Развитие экономического сотрудничества между республикой Таджикистана и республикой Корея.
 73. А.Рауфӣ. Транспортная инфраструктура в развитии туризма Таджикистана.
 74. А.Рауфӣ. Конкурентоспособное предпринимательство в переходной экономике.
 75. А.Рауфӣ. Автомобильные дороги Таджикистана в центрально азиатском регионе.
 76. А.Рауфӣ. Научные основы методов и средств контроля экологического состояния автотранспорта и его воздействия на окружающую среду.
 77. А.Рауфӣ. Исследование  спроса  и предложения  на  рынке транспортных  услуг
 78. А.Рауфӣ. Переход к конкурентоспособному предпринимательству.
 79. А.Рауфӣ. Технологические преобразования экономики Таджикистана.
 80. А.Рауфӣ. Транспортное обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана.
 81. А.Рауфӣ. Условый перехода к импортозамещающей экономики.
 82. А.Рауфӣ. Транспортная политика Таджикистана на этапе перехода к индустриально-аграрной экономике
 83. А.Рауфӣ. Эффективное использование воды в условиях инновационного развития экономики Таджикистана.
 84. А.Рауфӣ. Транспортная политика Таджикистана на этапе инновационного развития экономики Таджикистана.
 85. А.Рауфӣ. Приостановление развития теневой экономики.
 86. А.Рауфӣ. Сущность индустриально-аграрной экономики Таджикистана.
 87. А.Рауфӣ. Ускорение развития промышленности Таджикистана.
 88. А.Рауфӣ. Быстрое развитие промышленности Таджикистана.
 89. А.Рауфӣ. Ускоренная индустриализация Таджикистана.
 90. А.Рауфӣ. Эффективное использование воды в условиях устойчивого развития рыночной экономики Таджикистана.

1. Наҷмидинов Б.З. К проблеме инвестиций в швейную промышленность.
2. Наҷмидинов Б.З. Оперативное и упреждающее управление современным предприятием швейной промышленности.
3. Наҷмидинов Б.З. Источники финансирования капитальных вложений на предприятиях швейной промышленности.
4. Наҷмидинов Б.З. Швейная промышленность: - перспективы развития переходного периода рыночной экономики.
5. Наҷмидинов Б.З. Организация малого бизнеса в сфере производства швейных изделий.
6. Наҷмидинов Б.З. Тенденция развития рынка товаров швейной промышленности в 2006г.
7. Наҷмидинов Б.З. Конкурентоспособность продукции швейной промышленности.
8. Наҷмидинов Б.З. Экономические аспекты организации и управления предприятиями швейной промышленности Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики.
9. Наҷмидинов Б.З. Организационно- экономические условия развития швейной промышленности Республики Таджикистан.
10. Наҷмидинов Б.З. Пути совершенствования и развития кадрового потенциала швейной промышленности Республики Таджикистан.
11. Наҷмидинов Б.З. Роль и значение формирования развития швейного производства и социальной защиты населения.
12. Наҷмидинов Б.З. Экономические условия организации малого предприятия по производству швейной продукции из натуральной кожи.
13. Наҷмидинов Б.З. Организационно – экономические аспекты развития швейной промышленности Таджикистана.
14. Наҷмидинов Б.З. Приоритетные направления совершенствования и развития швейной промышленности РТ в условиях рыночной экономики.
15. Наҷмидинов Б.З. Условия и факторы, предопределяющие развития швейной промышленности зарубежных стран.
16. Наҷмидинов Б.З. Экономические меры и механизмы, способствующие ускоренному развитию швейной промышленности в РТ.
17. Наҷмидинов Б.З. Роль и значение формирования развития малого предпринимательства в сфере производства швейной продукции.
18. Наҷмидинов Б.З. Швейная промышленность Таджикистана вырождение и развитие в условиях переходной рыночной экономики.
19. Наҷмидинов Б.З. Значение формирования конкурентоспособности малого предпринимательства в сфере производства швейной продукции.
20. Наҷмидинов Б.З. Особенности и условия, способствующие ускоренному развитию швейной промышленности в Республики Таджикистан.
21. Наҷмидинов Б.З. Тенденции развития рынка товаров швейной продукции в 2012 году.
22. Наҷмидинов Б.З. Улучшение использования основных производственных мощностей швейной промышленности РТ в условиях рыночной экономики.
23. Наҷмидинов Б.З. Факторы влияющие на качества хлопкового волокна хлопкоочистительного предприятия.
24. Наҷмидинов Б.З. Стандартизатсияи мањсулоти саноати сабукиТољикистон мувофиќи талаботи СУС.
25. Наҷмидинов Б.З. Организационно-экономические условия развития предприятий по производству импортозамещающей швейной продукции из натуральной кожи и меха.
26. Наҷмидинов Б.З. Повышение профессионального интереса молодёжи в сфере производства швейной продукции.
27. Наҷмидинов Б.З. Цепочка добавленной стоимости текстильной и швейной промышленности Республики Таджикистан.
28. Наҷмидинов Б.З. Организационно-экономический механизм подготовки конкурентоспособных рабочих кадров для швейной промышленности РТ.
29. Наҷмидинов Б.З. Муҳити сармоягузорӣ ва баланд бардоштани сатҳи сармоягузорӣдарсаноати дӯзандагии ҶТ.
30. Наҷмидинов Б.З. Условия, способствующие развитию швейной промышленности, в контексте ускоренной индустриализации Республики Таджикистан.

1. Сангинов С.А. К вопросу о рациональном водопользовании в Центральной Азии.
2. Сангинов С.А. Пути рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии.
3. Сангинов С.А. Вопросы совершенствования менеджмента на предприятии.
4. Сангинов С.А. Вопросы повышения качества в кондитерской отрасли.
5. Сангинов С.А. Управление взаимодействием предприятия с внешней средой.
6. Сангинов С.А. «Проблемы импорта-замещения как фактор экономической безопасности страны».
7. Сангинов С.А. «Туризм как составляющая отрасль экономики Республики Таджикистан».
8. Сангинов С.А. «Роль ФПГ в развитии экономики страны».
9. Сангинов С.А. Совершенствование системы управления персоналом как фактор эффективной деятельности на между-народных компаниях».
10. Сангинов С.А. Эффективность производства пектина в Таджикистане.
11. Сангинов С.А. Виртуальная модель прохождения производственной практики студентов ТУТ.
12. Сангинов С.А. Инновации в энергетике.
13. Сангинов С.А. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Таджикистан в процессе глобализации и конкурентоспособности государств.
14. Сангинов С.А. Ролӣ вузовской науки в развитии регионов республики.
15. Сангинов С.А. Энергосбережение - важный фактор повышения эффективности общественного производства.
16. Сангинов С.А. Подготовка молодых финансистов в контексте инновационного развития в Республике Таджикистан.
17. Сангинов С.А. Совершенствование подготовки конкурентоспособных специалистов в области экономики.
18. Сангинов С.А. Влияние мирового финансового кризиса на региональные продовольственные комплексы.

1. Орифов Р. Экономика рационального управления водных ресурсов.
2. Орифов Р. Сиёсати илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ дар самти рушди саноат.
3. Орифов Р. Международный опыт управления водными ресурсами.
4. Орифов Р. Повышение эффективности биологической очистки сточных вод и извлечение попутных химических элементов.
5. Орифов Р. Международный опыт управления водными ресурсами на сельских территориях, и перспектива его применения В Республике Таджикистан.
6. Орифов Р. Иқтисодиёти сарфакоронаи идоракунии захираҳои об.

1. Маҷидов Ф.А. Значение учетного моделирования в формировании экономического мышления.
2. Маҷидов Ф.А. Њисоботи молиявї: шакл ва мазмуни њисоботњои молиявї мутобиқи СБҲМ.
3. Маҷидов Ф.А. Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї: муаммоњои бањсталаби истилоњот ба забони тољикї.
4. Маҷидов Ф.А. Долгосрочные активы: вопросы учета износа основных средств в контексте налогового и финансового учета.
5. Маҷидов Ф.А. Коњишдињии харољоти наќлиётї дар бозори сабзавоту меваи Тољикистон.
6. Маҷидов Ф.А. Развитие розничных торговых сетей в современных условиях Таджикистана.
7. Маҷидов Ф.А. Саноатикунонї ва таъсири он ба коњишёбии харољоти наќлиётї.

1. Каримов Ҳ.И. Фиаъолияти муштараки сохибкори (шарики) хамчун шакли инкишофи модели исломии сохибкори.

1. Раҷабова Ф.Ҳ. Совершенствование системы розничной торговли.
2. Раҷабова Ф.Ҳ. Модель развитие розничной торговли в условиях рынка.
3. Раҷабова Ф.Ҳ. Савдои чакана чун раванди рушди шуѓли ањолии Тољикистон.
4. Раҷабова Ф.Ҳ. Социально экономическое сущность розничных торговых сетей.
5. Раҷабова Ф.Ҳ. Организационно экономическое развитие розничных торговых сетей в современных условиях сетей.
6. Раҷабова Ф.Ҳ. Развитие розничных торговых сетей в современных условия Таджикистана.

1. Шоев Д.М. Особенности туризма в Таджикистане.
2. Шоев Д.М. Стратегические цели развития промышленного комплекса таджикистана.

1. Бойназарова М.М. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.
2. Бойназарова М.М. Перспективы развития финансового кредитной поддержки сельского предпринимательства в республики Таджикистан.
3. Бойназарова М.М. Государственная поддержка инновационной деятельности малого бизнеса в аграрном секторе Таджикистана.
4. Бойназарова М.М. Развития малого аграрного предпринимательства – важный фактор обеспечения продовольственной безопасности в Таджикистане.
5. Бойназарова М.М. Теория формирования мелкотоварного крестьянского хозяйства как форма малого предпринимательства на селе в трудах Чаянова А.В.
6. Бойназарова М.М. Место и роль инновационных технологий в развитии предпринимательства.
7. Бойназарова М.М. Аграрные преобразования - основа развития сельского предпринимательства.
8. Бойназарова М.М. Кооперация малых форм хозяйств в сельских территориях.
9. Бойназарова М.М. Государственное регулирования в условиях рыночной экономики.
10. Бойназарова М.М. Государственное регулирования развитием производственного предпринимательства.
11. Бойназарова М.М. Совершенствование организационно - экономических форм предприятий аграрного сектора с учетом индустриального развития.
12. Бойназарова М.М. Новое сельское хозяйство – основа формирования частного предпринимателя на селе.

1. РабиеваТ.М. Пайраҳакушои илми иқтисодї.
2. РабиеваТ.М. Механизмы формирования индустриально-аграрной экономики Таджикистана.
3. РабиеваТ.М.Индустриально-аграрная модель развития экономики Таджикистана.
4. РабиеваТ.М.Возможности развития туризма в Таджикистане.
5. РабиеваТ.М.Конкурентоспособное предпринимательство в постсоветской экономике Таджикистан.
6. РабиеваТ.М.Формирование конкурентоспособной предпринимательской деятельности.
7. РабиеваТ.М.Предпринимательство как фактор конкурентоспособности экономики.
8. РабиеваТ.М.Тенденции и перспективы развития экономики Таджикистана.
9. РабиеваТ.М. Развитие конкурентоспособной сферы экономики.
10. РабиеваТ.М.Обеспечение развития экономики Таджикистана в условиях мирового финансового кризиса.
11. РабиеваТ.М. Особенности развития предпринимательства в постсоциалистических странах.
12. РабиеваТ.М. Импортозамещающая политика как фактор устойчивого развития экономики.
13. РабиеваТ.М.Конкурентоспособность как фактор развития импортозамещающих предпринимателей.
14. РабиеваТ.М.Сфера высшего профессионального образования – отдельный самостоятельный сектор экономики.
15. РабиеваТ.М.Конкурентоспособная экономика в переходном периоде.
16. РабиеваТ.М.Роль научно-технических программ в развитии конкурентоспособного производства Республики Таджикистан.
17. РабиеваТ.М. Целесообразность государственной программы инновационного развития промышленного производства Таджикистана.
18. РабиеваТ.М. Человеческий капитал как приоритетный фактор формирования конкурентоспособного производства.
19. РабиеваТ.М.Направления достижения конкурентоспособности промышленного производства и подготовка соответствующих специалистов.
20. РабиеваТ.М.Выявление импортозамещающей продукции в переходном периоде Таджикистана.
21. РабиеваТ.М.Государственная поддержка импортозамещающего предпринимательства.
22. РабиеваТ.М.Управление уровнем конкурентоспособности продукции.
23. РабиеваТ.М.Импортозамещающая роль малого предпринимательства.
24. РабиеваТ.М.Импортозамещающая стратегия как направление создания дополнительных рабочих мест.
25. РабиеваТ.М.Теоретические аспекты управления оборотными средствами
предприятия в современных условиях.

1. Азизқулова Г.К. Роль ценовой конкуренции а обеспечении продовольственной безопасности.
2. Азизқулова Г.К. Роль информационно - коммуникационных технологий в инновационном развитие агропромышленного производства Республики Таджикистан.
3. Азизқулова Г.К. Место и роль инновационных технологий в развитии предпринимательства в Республике Таджикистан.

1. Пирматова М. Прямые иностранные инвестиции в РТ.
2. Пирматова М. Нехватка пресной воды на земле.
3. Пирматова М. Инновационные факторы устойчивого развития экономики Таджикистана.
4. Пирматова М. Инфраструктура внутренней продоволӣственной помоҳи республики Таджикистан.
5. Пирматова М. Безопасность пищевых продуктов, качество и защита потребителей.
6. Пирматова М. Особенности туризма в Таджикистане.

1. Назаров Т.Р. «Обеспечение продовольственной безопасности населения».
2. Назаров Т.Р. «Обеспечение продовольственной безопасности Республики Таджикистан».
3. Назаров Т.Р. Њалли муаммоњои бехатарии озуќаворї
4. Назаров Т.Р. Роњњои баланд бардоштани таъминоти мањсулоти озуќаворї дар љомеа.

1. Султонбекова М.Р. Экономические аспекты сотрудничество Республика Таджикистан в рамках СНГ.
2. Султонбекова М.Р. Trade relations between the Republic of Tajikistan and CIS countries.
3. Султонбекова М.Р. Теоретический анализ франчайзинга в индустрализақии современной экономика
4. Султонбекова М.Р. Особенности туризма в Таджикистане
5. Султонбекова М.Р. Становление и развитие международного туризма в национальной экономике Таджикистан.

1. Холиқов М.Ғ. Нормирование в системе технического регулирования республики Таджикистан.
2. Холиқов М.Ғ. Основы экономики и организации внешнеэкономической деятельности.
3. Холиқов М.Ғ. Транспортно-коммуникационные транзитные коридоры Таджикистана в интеграционном сотрудничестве стран Евразия и шос.
4. Холиқов М.Ғ. Государственное регулирование качества продукции в агропромышленном комплексе (апк).
5. Холиқов М.Ғ. Вопросы формирования и развития рынка продукции пчеловодства в республике Таджикистан.
6. Холиқов М.Ғ. Основные показатели пчеловодства в республике Таджикистан.
7. Холиқов М.Ғ. Методология определения конкурентоспособности продукции пчеловодства.
8. Холиқов М.Ғ. Направления совершенствования рыночных механизмов торговли продукции пчеловодства в республике Таджикистан.
9. Холиқов М.Ғ. Анализ развития производства и торговли продукции пчеловодства в Таджикистане.
10. Холиқов М.Ғ. Влияние рыночных механизмов на развитие торговли продукции пчеловодства на рынках Таджикистана.
11. Холиқов М.Ғ. Анализ Зарубежного Опыта Организации Пассажирских Перевозок И Возможность Его Адаптации.
12. Холиқов М.Ғ. Специфика формирования конкурентоспособности национального рынка пчеловодства.
13. Холиқов М.Ғ. Влияние проекта uniwork на формирование и развитие центров карьеры и инноваций в республики Таджикистан.
14. Холиқов М.Ғ. Основные направления совершенствования рыночных механизмов торговли продукции пчеловодства в республике Таджикистан.
15. Холиқов М.Ғ. Формирование стратегии развития пчеловодства в республики Таджикистан.
16. Холиқов М.Ғ. Направления обеспечения импорт замещения и экспорт ориентированности продукции пчеловодства республики Таджикистан.
17. Холиқов М.Ғ. Перспективы развития торговли продукции пчеловодства на потребительском рынке республики Таджикистан.