ТАЪРИХИ КАФЕДРА

Кафедраи молия ва қарз мувофиқи фармони ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2004 ташкил шудааст. Кафедра аз рӯи ихтисосҳои 1-250104 - молия ва қарз, тахассуси 1-25010410 - менеҷменти молиявӣ, 1-25011024 - таъминоти иттилоотии бизнес мутахассисон тайёр менамояд.

Аз лаҳзаи ташкилёбӣ то моҳи апрели соли 2010 роҳбарии кафедраро номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ҳасанов А.Р. ба уҳда дошт. Аз моҳи апрели соли 2010 то моҳи августи соли 2012 ва сентябри соли 2012 то августи 2021 номзади илмҳои иқтисодӣ Сангинов С.А. Содиқов Р.Ҳ  вазифаи мудири кафедраи мазкурро  иҷро намуданд.

Аз моҳи августи соли 2021 то имрӯз номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Собирҷонов  А.С. вазифаи мудири кафедраро иҷро менамояд.

Дар иқтисоди бозорӣ идоракунии молия яке аз вазифаҳои асосӣ ва афзалиятноки ҳар як корхона ба шумор меравад. Бинобар ин, касби директори молиявӣ (менеҷери молиявӣ) дар шароити муосир барои ҳар як корхона ва умуман мамлакат нақши ҳалкунанда дошта, хело зарур мебошад.

Ҳадафи асосии Барномаи таълимии 1-250104 - «Молия ва қарз» дар тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои зинаҳои олӣ ва миёнаи идоракунӣ ба шумор меравад, аз ҷумла:

- директори молиявии корхона;
- сардори раёсати (шӯъбаи) молия;
- сардори шӯъбаи молия;
- мутахассиси пешбари раёсат ё шӯъбаи молия ва ғайра.

Ихтисоси 1-250104 - «Молия ва қарз» диққати асосиро ба тайёрии касбӣ ва тайёрии мутахассисоне равона менамояд, ки бояд оиди идоракунии сармояи асосӣ ва гардони корхона дониш ва малакаи кофӣ дошта, сиёсати молиявӣ ва сармоягузории корхонаро таҳия карда тавонанд. Ҳамчунин мутахассиси ихтисоси 1-250104 - «Молия ва қарз» бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шӯъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидорӣ баҳогузорӣ карда тавонад.

 

 

Собирҷонов Алишер Солиҷонович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Мудири кафедра

E-mail: alisher.1986tut@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Фаъолияти бонкӣ

-Андоз ва андозбандӣ

-Идоракунии зиддибуҳронии молиявӣ

Самти илмӣ: Истифодаи самараноки сармояи табиӣ дар раванди  ташкили истеҳсолоти саноатӣ-инноватсионӣ (дар мисоли азхудкунии конҳои базалтии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Собирҷонов А.С., Назаров Т.Р. Дастури методӣ аз фанни идораи ҳайати кормандон. Душанбе, ДТТ, 2021- 45 саҳ.
 2. Собирҷонов А.С., Содиқов Р.Ҳ., Шукуров Н.Ш., Раҷабова З.Ҷ. Барномаи таҷрибаомӯзиҳо барои донишҷӯёни ихтисоси 1-25010410 “Менеҷменти молиявӣ”. Душанбе, ДТТ, 2021-68 саҳ.

 

 

Ҳасанов Абдураҳим Раҳмонович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент,

E-mail: ab10101959@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Молия, муомилоти пулӣ ва қарз
-Муомилоти пулӣ ва қарз
-Буҷети давлатӣ
-Фаъолияти бонкӣ

Самти илмӣ: Сиёсати пулию қарзии давлат.

Корҳои илмӣ-методӣ

 1. Катаев А.Х.,Тошматов М.Н., Ҳасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование (учебное пособие) - Душанбе, Ирфон. – 2009. – 552с.
 2. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. Молия ва қарз (китоби дарсӣ) - – Душанбе, Ирфон, 2010. – 352 с.
 3. Ҳасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Буҷети давлатӣ (китоби дарсӣ).- Душанбе, Эр-граф, 2018. – 368 с.
 4. Хасанов А.Р. Методические указания по выполнению комплекса домашних заданий по дисциплине "Финансы и кредит" для студентов 3–го курсаспециальности 1-25 010711 –  " Экономика и управление на предприятии промышленности " – Душанбе, ТУТ,  2013. – 58с.
 5. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Фаъолияти бонкӣ» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ»– Душанбе, ДТТ, 2013. – 50с.
 6. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Буҷети давлатӣ» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ» – Душанбе, ДТТ, 2018. – 31с.
 7. Ҳасанов А.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои маҷмӯи корҳои хонагӣ аз фанни «Муомилоти пулӣ ва қарз» барои донишҷӯёни курси 2-юми ихтисоси 1-25 01 04 10 – «Менеҷменти молиявӣ» – Душанбе, ДТТ, 2018. - 46 с.
 8. Хасанов А.Р., Бегмуродов С.Ш. Методические указания по прохождению научно-исследовательской практики магистрантами 2 курса экономических специальностей – Душанбе, ТУТ, 2019. - 22 с.

 

 

Сатторов Абдурасул Абдуғоффоров

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail: s_rasul3131@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Назарияи иқтисод
-Макроиқтисод
-Микроиқтисод

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Сатторов А.А., Шарифҷони И. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни Макроиқтисод// (бо забони тоҷикӣ). -Душанбе, 2018. 32-саҳ.
 2. А.Л. Ивашутин, М.Н.Тошматов, М.Раҳмонзод, А.А. Сатторов  Иқтисоди хурд (бо забони тоҷикӣ). - Душанбе: «Ирфон», 2011. 250 саҳ.
 3. Сатторов А.А. Маҷмӯи тестҳо ва машқҳо аз фанни назарияи иқтисодӣ (ба забони тоҷикӣ). Душанбе. «Эр-граф». 2010 саҳ.
 4. Сатторов А.А. «Устувории истеҳсолоти ѓалладона ҳамчун афзалияти миллӣ барои таъмини воридотивазкунӣ дар бахши амнияти озуқаворӣ» / маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Мушкилот ва дурнамои воридотивазкунӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе 2016,   ДТТ

 

Султонов Абдураҳмон Неъмонович

Омӯзгори калон

E-mail: sultonov.abdurakhmon@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Молияи корхонаҳо
-Сиёсати кӯтоҳмуддати молиявӣ
-Бозори қоғазҳои қиматнок

Самти илмӣ: Баланд бардоштани ҷараёнҳои самаранокии сармоягузорӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ дар шароити дигаргуншавии иқтисодиёт.

 

Қиёмиддинова Фарзона Қиёмиддиновна

Ассистент

E-mail: kiemiddinova@mail.ru

 

 

 

 

 

 

  Фанҳои таълимӣ:

-Суғурта
-Таҳлили молиявӣ
-Молия, муомилоти пули ва қарз.

Самти илмӣ:  Механизмҳои идоракунии шуғли аҳолӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Қиёмиддинова Ф.Қ. «Методическое пособие по дисциплине финансовый менеджмент. Часть 3». - Душанбе, ТУТ, 2018. - 27 с.

 

Маъруфҷони Садруддин

Докторантураи PhD-ро  хатм кардааст

Ассистент

E-mail: k.m.s_1@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-андоз ва андозбандӣ
-буҷети давлатӣ

Самти илмӣ: Танзими андозбандӣ ва таъсири он дар фаъолияти сармоягузории ҶТ

Корҳои илмӣ методӣ:

 1. Мирзоев Ш., Авгонов Н.А., Маъруфҷони С. Дастури методӣ барои иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Муомилоти пулӣ ва қарз» барои равияҳои иқтисодӣ, Душанбе, ДТТ, 2018

  

Шукуров Некбахт Шоимқулович

Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: nekbakht.@mail.ru

 

 

 

 

 

  Фанҳои таълимӣ:

-Фаъолияти тиҷоратӣ
-Буҷети давлатӣ
-Менеҷменти молиявӣ
-Молия муомилоти пули ва қарз.

Самти илмӣ: Молия ва қарз

 

Бобиева Муниса Абдуллоевна

 Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: munisa.bobieva@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Молия
-Бозори молиявӣ
-Молияи корхонаҳо.

Самти илмӣ: Молия ва қарз

 

 

Раҷабова Зиёдамоҳ Ҷумаевна

Магистратураро хатм кардааст

Ассистент

E-mail: ziyoda.rajabova@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Андоз ва андозбандӣ
-Буҷети давлатӣ
-Суғурта.

Самти илмӣ:  Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ

 

НОМГЎИ ФАНҲОИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ МОЛИЯ ВА ҚАРЗ

Молия

Андоз ва андозбандӣ

Суғурта

Бозори молиявӣ

Фаъолияти тиҷоратӣ

Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Муомилоти пулӣ ва қарз

Сиёсати молиявии кутоҳмуддат

Менеҷменти молиявӣ

Сиёсати молиявии дарозмуддат

Фаъолияти бонкӣ

Таҳлили молиявӣ

Муҳити молиявии соҳибкорӣ ва хавфҳои соҳибкорӣ

Буҷети давлатӣ

Молияи корхонаҳо

Нархгузорӣ

Идоракунии молия дар бонкҳои тиҷоратӣ

Сиёсати молиявӣ

Идораи хавфҳои молиявӣ

Усулҳои молиявӣ ва пулӣ-қарзии танзимии иқтисодиёт

Бизнеси суғурта

Ташкили кори банкҳои тиҷоратӣ

Масъалаҳои мувофиқсозии андозбандӣ

Ҳайати устодону-профессорони кафедра аз рўи 5 мавзўъ корҳои илмӣ-тадқиқотӣ гузарониданд, ки дар зер зикр шудаанд.

 1. Ҳасанов А.Р. - Таъмини молиявии рушди босуръати иқтисодиёти миллии Тоҷикистон, мушовирони илмӣ д.и.и, проф. Панибратов Ю.П., Канкулова М.И.
 2. Содиқов Р.Ҳ. - Роҳҳои такмили идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири илмӣ д.и.и, проф. Раҷабов Р.К.
 3. Султонов А.Н. - Нақш ва аҳамияти сармоягузорӣ дар беҳтар намудани маълумоти олии касбӣ дар ҶТ дар шароити технологияи кредитии таълим, мушовири илмӣ н.и.и. и.в. проф. Тошматов М.Н.
 4. Қиёмиддинова Ф.Қ. - Такмили усулҳои идоракунии шуғли аҳолӣ дар минтақаҳои қувваи кориашон барзиёд, роҳбари илмӣ д.и.и. Ашуров С.Б.

Роҳбарони илмии маҳфили илмии донишҷўён: