Кафедраи иқтисодиёт ва идора 16  сентябри  соли   1992  дар  асоси   фармони  ректори  Донишгоҳи технологии Тоҷикистон кафедраи «Иқтисод  ва  идора» таъсис  дода  шуд.

Соли  1996 дар  асоси он  кафедраҳои «Иқтисодиёти  корхона ва  фаъолияти  соҳибкорӣ», «Ҳуқуқ  ва  иқтисодиёт»  ташкил  карда шуд. Соли  1998  он ба  кафедраи «Иқтисодиёти  ҷаҳон  ва  бозори  молиявӣ» табдил дода шуд. Аз  соли  2009 кафедра бо номи «Иқтисодиёти инноватсионӣ ва идоракунӣ» амал менамояд. Ва дар соли 2012 кафедраи «Иқтисодиёти инноватсионӣ ва идоракунӣ» ба кафедраи «Иқтисодиёт ва идора» табдил ёфт.

Вазифаи мудири кафедраро аз моҳи сентябри соли 1992-994 номзади илми иқтисод, дотсент Муҳатбердиев Ҳ., аз моҳи сентябри соли 1994-996 номзади илми иқтисод, дотсент Бобоҷонов Р.М., аз моҳи сентябри соли 1996-2000 номзади илми иқтисод, дотсент Тошматов М.Н., аз моҳи сентябри соли 2000-2007 номзади илми иқтисод, дотсент Дарингов Қ.П., аз моҳи сентябри соли 2007-2009  номзадӣ илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессор Шобеков М., аз сентябри соли 2009 то январи 2011 и.в. дотсент Наҷмиддинов Б.З. ин вазифаро ба ӯҳда доштанд. Аз сентябри соли 2011 то январи 2013 н.и.и., и.в.дотсент Қиёмидинов Ҳ. мудири кафедра таъин шудаанд, аз март то сентябри соли 2014 н.и.и. Оқилҷонов Ф.Ш., аз сентябри соли 2014 то марти 2015  н.и.и., и.в.дотсент Қиёмидинов Ҳ., аз март то сентябри соли 2015 н.и.и., и.в. дотс Бегмуродов С.Ш., аз сентябри соли 2015 то 2021  н.и.и.,  дотсент Дадоҷонова Н.М. аз сентябри соли 2021 то имруз ин вазифаро н.и.и., и.в. дотсент  Шарипов Ш.Р бар ӯҳда дорад.

Кафедраи  иқтисодиёт ва идора аз рўи чунин ихтисосҳо мутахассисонро тайёр менамояд:

Бакалавр:

- 1 – 25010711 – «Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ»;

- 1 – 25010707 – Идораи лоиҳаҳо.

-  1-25010805 - Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат

 • 1-2501072201 Иқтисодиёт ва идораи заҳираҳои обӣ

Магистратура:

- 1 – 25010711 – «Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ»;

- 1 – 25010707 – Идораи лоиҳаҳо.

ва  PhD аз рӯи ихтисоси:

- 6D050701 – Иқтисод ва идораи хоҷагии халқ (бо нишондодани ришта ва соҳаҳои фаъолият, аз ҷумла иқтисод, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо; иқтисоди аҳолӣ ва демография; иқтисоди соҳибкорӣ).

Дар айни замон кафедра мутахассисонро аз рӯи ихтисосҳои зерин тайёр менамояд:

 1-250711  «Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ» (мӯҳлати таҳсил 4 сол, шӯъбаи рӯзона)

 • Мутахассиси соҳаи мазкур ин роҳбарикунандаи раванди иқтисодӣ, истеҳсолот ва рушди иҷтимоии ҳамаи соҳаҳои мушаххаси соҳавӣ бо назардошти шаклҳои ташкили ҳуқуқӣ, техника, технология, ташкили истеҳсолот, истифодаи самараноки он дар вазифаи ишѓолшуда, ки маълумоти олии иқтисодиро талаб мекунад.
 • Корхонаҳои дорои шаклҳои гуногуни ташкилотӣ-ҳуқуқии соҳаҳои хоҷагии халқ, шуъбаҳои сохтории истеҳсолӣ ва функсионалии онҳо
 • Иктисодиёт ва идора дар корхона – яке аз ихтисосҳои бисёрҷабҳаи иқтисодӣ буда имконият медиҳад барои соҳиб гардидан оид ба усулҳои самараноки пешбурди бизнес ва ташкили истеҳсолот, ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин бо харҷи камтарин ва инчунин таъмини рақобатпазирии стратегии корхона мебошад.

Аз рӯи кадом вазифа хатмкунандагони ихтисоси  «Иқтисодиёт ва идора дар корхона» метавонад  кор кунанд?

 • Иқтисодчӣ ;
 • Иқтисодчӣ оиди таъмини моддӣ- техникӣ;
 • Иқтисодчӣ оиди фуруш;
 • Иқтисодчӣ оиди корҳои шартномавӣ ва даъво;
 • Иқтисодчӣ оиди меҳнат;
 • Иқтисодчӣ оиди банақшагирӣ;
 • Иқтисодчии маркази бақайдгирӣ;
 • Мутахасис оиди сармоягузорӣ.

Хатмкунандагони ихтисоси «Иқтисодиёт ва идора дар корхона» дар куҷо кор карда метавонад?

 • Дар корхонаҳои хурд, миёна ва бузургӣ Тоҷикистон ва берун аз он.

Реклама, маркетинг.

Бакалавр

 • Ассистенти маркетолог
 • Ассистенти менеҷер оид ба рекламаи махсулоти корхона
 • Менеҷер кор бо мизоҷон дар корхона
 • Менеҷер оиди маркетинг (бозоршиносӣ)
 • Менеҷер оиди реклама (тарғибот)
 • Product manager

Магистр

 • Менечер оиди рушди корхона
 • Директор оид ба маркетинг (бозоршиносӣ)
 • Директор оид ба таргибот
 • Рохбари лоихахо дар корхонахо
 • Директор оид ба рушди корхона
 • Талаботи корфармоянда: Доро будан бо истифодаи асбобҳои маркетингӣ (банакшагирии бизнес, тадқиқот, ҷобаҷогузорӣ, гузоштани молу маҳсулот барои фуруш, нархгузорӣ ва г.)Донистани хусусиятҳои пешкаши маҳсулот, тиҷорат, асосҳои маркетинг, менеҷмент, молия, иқтисодиёти берунмарзӣ.

Топ-менеҷмент.

Бакалавр

 • Ассистенти рохбар дар корхона
 • Директори истехсолӣ

Магистр

 • Директор оид ба рушди корхона
 • Директор оид ба хайати кормандон
 • Директор оид ба фуруш
 • Директори тичорати дар корхона
 • Менечери лоиха дар корхонахо Ичрокунандаи директор
 • Талаботҳои корфармоянда: Донистани асосҳои назарияҳо ва равияҳои идоракунии муосир, донистани идоракунии ҳайати кормандон; донистани сохтори ташкилотии корхона дар умум; таҳлил ва баҳодиҳии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, технологияи моделсозии бизнес-ҷараёнҳо; дорои дараҷаи МВА

Истеҳсолот

Бакалавр

 • Ҷонишини директор оиди рушди бизнес
 • Ҷонишини сардори шуъба

Магистр

 • Менеҷер оиди низоми менеҷменти  сифат
 • Талаботҳои корфармо: донистани асосҳои менеҷмент, донистани идораи стратегӣ; донистани 1С «Корхона»; донистани ҳуҷатнигорӣ; донистани равандҳои бизнес.

Харид. Логистика. Гумрук. Анбор

Бакалавр

 • Ёвари шуъба оиди харид дар корхона
 • Ёвари менеҷер дар шуъбаи харид дар корхона
 • Ҷонишини роҳбар оиди харид дар корхона
 • Ёвари сардори шуъбаи логистикаи анбор ва нақлётӣ дар корхона

Магистр

 • Менеҷер оиди харид дар корхона
 • Логист
 • Талаботҳои корфармо: донистани компютер; донистани барномаи 1С(савдо ва анбор); донистани барномаҳои анборӣ; донистани ҳуҷҷатнинории гумрукӣ ва логистика, донистани қонунгузории гумрукӣ; донистани забони англисӣ дар сатҳи касбӣ.
 • Донистани забони англисиро дар сатҳи касбӣ аз 100 корфармо 95-тояш талаб менамояд.
 • Ҳамаи роҳбарон дар мувафақияти бизнеси худ манфиат доранд, кори иқтисодчӣ-менеҷер бошад ба инкишоф ва дастоварди фоидаи беҳтарин дар корхона равона аст.

 1-25010707  «Идораи лоиҳаҳо» (мӯҳлати таҳсил 4 сол, шӯъбаи рӯзона)

Модели вертуалии ба кор таъминкунии хатмкунандагони ихтисоси  Идораи лоиҳаҳо

 • Иқтисодчӣ-Менеҷер (идоракунанда) Мутахассиси касбӣ буда, дар фаъолияти идоракунии соҳаи муаяни  самти соҳибкорӣ кор мебарад.    Фаъолияти касбӣ маънои онро дорад, ки  мутахассис мавқеи доимиро дар ширкат дошта, ваколати қабули қарорҳои идоракунӣ  дар ин ё он  соҳаи муаянро дорад.

Истилоҳи “Иқтисодчӣ-Менеҷер”-ро метавон дар робита  бо як гуруҳи васеъи кормандони корҳона истифода бурд.

 • Роҳбарони гуруҳ;
 • Роҳбарони озмоишгоҳҳо, идораҳо, шуъбаҳои вазифавии  корхонаҳо;
 • Роҳбарони қитъаҳои истеҳсолот;
 • Маъмурони сатҳҳои гуногун ва шарикони хориҷӣ;
 • Дар маҷмуъ роҳбарони корхонаҳо ва ширкатҳо.

Намудҳои асосии фаъолияти касбии иқтисодчӣ-менеҷер:

 • Ташкили-идоракунӣ;
 • Истеҳсоли-иқтисодӣ;
 • Нақшагирӣ-маъмурӣ;
 • Иҷтимоӣ-иқтисодӣ;
 • Лоиҳавӣ-иқтисодӣ;
 • Маркетингӣ;
 • Иқтисоди беруна;
 • Соҳибкорӣ
 • Иқтисодчӣ-менеҷер- мутахассисест, ки на танҳо таҳлили фаъолияти корхонаҳо ва таҳияи нақшаи тиҷоратиро метавонад, балки идоракунандаи хуб шуда метавонад.

Иқтисодчӣ-менеҷер дар соҳаи иқтисодиёт ва идора кор карда метавонанд. Фаъолияти мутахассис  дар умум барои таъмини вазифавии  корхона ва оқилона идоракунии иқтисодиёти истеҳсолот равона гардидааст.

Реклама,   маркетинг

Бакалавр

 • Ассистенти маркетолог
 • Ассистенти менеҷер оид ба реклама
 • Менеҷер кор бо мизоҷон
 • Менеҷер оиди маркетинг (бозоршиносӣ)
 • Менеҷер оиди реклама (тарғибот)
 • Product manager

Магистр

 • Менеҷер оиди ба рушд
 • Директор оид ба маркетинг (бозоршиносӣ)
 • Директор оиди ба рушд
 • Талаботҳои корфармоянда:  Донистани асосҳои назарияҳо ва равияҳои идоракунии муосир, донистани идоракунии ҳайати кормандон; донистани сохтори ташкилотии корхона дар умум; таҳлил ва баҳодиҳии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, технологияи моделсозии бизнес-ҷараёнҳо; дорои дараҷаи МВА Истехсолот

Бакалавр

 • Муовини директор оид ба рушди савдо
 • Муовини сардори шуъба

Магистр

 • Менеҷери сохтори менеҷменти сифат
 • Талаботҳои корфармо:  дониши муккамали асосхои менечмент; донистани идоракунии стратегӣ; донистани барномаи 1С  «Корхона»; донистани хуҷҷатнигорӣ; донистани равандҳои сохибкорӣ

Суғурта

Бакалавр

 • Ёвари сардори лоиҳаҳо
 • Менеҷери пешбари шуъба
 • Ассистенти менеҷер оид ба суғуртакунонӣ

Магистр

 • Менеҷери лоиҳа
 • Талаботҳои корфармо : донистани асосҳои моделсозии  ҷарёни тиҷорат; донистани қоида ва стандарткунонии хуҷҷатнигорӣ; истифодаи боэътимоди компютери фардӣ дорои дараҷаи магистр будан ба назар гирифта мешавад;                            

Харидори . Логистика. Гумрук.  Анбор

Бакалавр

 • Ёвари менеҷер дар шуъбаи харид
 • Муовини роҳбар оид ба харидорӣ
 • Ёвари мудири шуъбаи анбор ва нақлиети логистикӣ

Магистр

 • Менеҷер оид ба харидори
 • Логист
 • Талаботҳои корфармо: шахси боэътимоди кампютери фаврӣ ; донистани барномаи 1С(савдо ва анбор); донистани донишҳои барномавии анбор; донистани хуҷҷатнигории гумрукӣ ва логистикӣ, қонунгузориҳои логистикӣ; донистани забони ангилисӣ на кам аз сатҳи миёна;
 • Донистани забони англисиро дар сатҳи касбӣ аз 100 корфармо 95-тояш талаб менамояд.
 • Тамоми рохбарони манфиатдор дар муваффақияти бизнеси худ, ва кори иктисодчӣ-менеҷер танҳо ба рушд ва расидан ба ҳаддӣ лоиҳа  нигаронида шудааст.

 

Шарифзода  Шариф Раҳим

Мудири кафедра

Номзади илмҳои  иқтисодӣ, дотсент

E-mail: shripov.sharif@gmail.com

Тел:234-91-62

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

Назарияи иқтисодӣ

Микроиқтисод

Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демографияи он

Таҳлили сармоягузорӣ

Самти илмӣ: Такмили усулҳои идоракунии сармоягузориҳои хориҷӣ (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон )

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Монография «Такмили раванди ҷалб ва идоракунии сармояи хориҷӣ» Душанбе: РТСУ, 2021
 2. Дастури методӣ барои иҷрои корҳои мустақилона аз фанни “ Географияи иқтисодии Тоҷикистон бо асосҳои демографии он”, Душанбе: ДТТ, 2022
 3. Курси лекция барои донишҷӯёни бакалавр (таҳсилоти рӯзона), «Таърих, фарҳанг ва ҷуғрофияи Чин», Душанбе: РТСУ, 2019

 

 

Тошматов Махмуд Негматович

н.и.и., и.в профессор

Аъзо-корреспонденти Академияи муҳандисии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дорандаи нишони Аълочии Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2000

E-mail:t.makhmud@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Менеҷмент
-Ташкил ва маблағгузории сармоя
-Омор

Самти илмӣ: Назария ва усулнокии тараққиёти самаранокии ҷараёнҳои инвеститсионӣ дар давраи гузариш

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Тошматов М.Н., Эшанкулов А.В. Методические рекомендации (в помощь лектору): Управлением строительством в условиях нового хозяйственного механизма. Общество «Знаний» Таджикской ССР. – Душанбе: 1989. – 21с.
 2. Тошматов М.Н., Рахматджонов Г.Р. и др. Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ и формированию финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. Госстрой РТ. – Душанбе, 1995.
 3. Тошматов М.Н., Усманова Т.Д. Методические указания к написанию и оформлению дипломных работ для студентов специальности направления 521600. Технологический университет Таджикистана – Душанбе, 1999.
 4. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Экономика предприятия и предпринимательской деятельности. Учебное пособие: Тестовые задания для специальностей напр. 521600 ТУТ – Душанбе, 2000
 5. Тошматов М.Н. Инвестиционная деятельность в таможенной системе. Глава 5 в книге «Экономика таможенного дело». Учеб пос. – Душанбе. ТУТ, ТГУК 2001. –с.
 6. Тошматов М.Н. Бегмуродов С.Ш. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Асосҳои фаъолияти соҳибкорӣ» барои донишҷўёни бахши 3-юми ихтисоси  1-25010410,  1-25010711ва 1-26020202 - Душанбе: ДТТ, 2013. –34с.
 1. Катаев А.Х., Тошматов М.Н. Основы внешнеэкономических связей. Учебное пособие. – Душанбе: Ирфон, 2001, -192С.
 2. Тошматов М.Н., Пулатов Дж.Х., Муминова Ф.М. Экономическая география РТ. Учебное пособие: Курс лекций  – Душанбе, Ирфон, 2005.
 3. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование. Учебное посибие – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 528с
 4. Катаев А.Х., Тошматов М.Н. Основы экономики и организации внешнеэкономической деятельности. Учебное посибие – Душанбе: «Ирфон», 2009. – 192с.
 5. Тошматов М.Н., Ивашутин А.Л., Раҳмонзод М., Сатторов А.А. Иқтисоди хурд. Учебное пособие. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 249с
 6. Тошматов М.Н. Методические указания к выполнению комплекса домашных заданий для студентов специальностей 1-25 01 04 10, 1-25 01 04 07 по дисциплине «Организация и финансирование инвестиций». Технологический университет Таджикистана, 2013. – 48с.
 7. Тошматов М.Н. Методические указания к выполнению комплекса домашных заданий для студентов экономических специальностей по  дисциплине «Статистики». Методическое указание. Технологический университет Таджикистана, Душанбе 2014. – 72с.
 8. Тошматов М.Н. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений. Учебное пособие. –Душанбе: Ирфон, 2015. -56с.
 9. Тошматов М.Н., Дадоҷонова Н.М., Тошматова З.М. Статистика (тестовые задания для студентов экономических специальностей). Учебное пособие. – Душанбе: ТУТ, 2015. – 55с.
 10. Дастури таълимӣ – методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишҷўёни равияи иқтисодӣ – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 68с.
 11. Дастури таълимӣ-методӣ: Мафҳумҳои асосӣ, маҷмуи тестҳо ва масъалаҳои тестӣ аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишҷўёни равияи иқтисодӣ) – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 75 с.

 

 

Содиқов Раҳмон Ҳамроевич

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

E-mail: rakhmon67@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Андоз ва андозбандӣ
-Идоракунии хавфҳои молиявӣ
-Бозори молиявӣ
-Суғурта
-Масъалаҳои мувофиқсозии андозбандӣ

Самти илмӣ: Такмили идоракунии хавфҳои молиявӣ.

Корҳои илмӣ-методӣ

 1. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Страхование (учебное пособие). - Душанбе, Ирфон, 2009. - 528 с.
 2. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Х., Содиков Р.Х. Молия ва қарз (Китоби дарсӣ). - Душанбе, Ирфон, 2010. - 352 с.
 3. Ҳасанов А.Р., Содиқов Р.Ҳ. Буҷети давлатӣ (Китоби дарсӣ). - Душанбе, ЭР-граф, 2018. - 368 с.
 4. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии таълимии донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». – Душанбе, ДТТ, 2019. - 16 с.
 5. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии истеҳсолии донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». – Душанбе, ДТТ, 2019. - 15 с.
 6. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба таҷрибаомўзии пеш аз рисолаи хатми донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 – «Менеҷменти молиявӣ». - Душанбе, ДТТ, 2019. - 17 с.
 7. Содиқов Р.Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷрои кори курсӣ аз фанни «Менеҷменти молиявӣ» барои донищҷўёни ихтисоси 1-25010410 - «Менеҷменти молиявӣ». - Душанбе, ДТТ, 2019. - 24 с.

 

 

Дадоҷонова Насиба Мирзоҷоновна

Номзади илмҳои  иқтисодӣ, дотсент

E-mail: nasiba_dm@mail.ru

Тел:234-91-62

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Менеҷмент 
-Таҳлили лоиҳавӣ
-Идора лоиҳаҳо
-Ташкил ва маблағгузории сармояҳо

Самти илмӣ: Сармоя ва фаъолияти сармоягузорӣ, нерўи сармоягузорӣ ва муаммои рушди он дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Управление проектами: учеб. Пособие Душанбе: Изд-во Технологического университета Таджикистана, 2011г.
 2. Методические указания по разработке курсовых работ по дисциплине «Управление инновационными проектами» для студентов 3 курса специальности 1-25-01-07-07 «Управление проектами» ДТТ, Душанбе 2011
 3. Методические указания по разработке курсовых работ по дисциплине «Управление проектами» для студентов 3 курса специальности 1-25-01-07-07 ДТТ, Душанбе 2011
 4. Дастури методӣ оиди иҷрои кори курсӣ аз фанни «Идоракунии лоиҳаҳо» барои донишҷўёни бахши 3-юми ихтисоси 1-25-01-07-07 «Идоракунии лоиҳаҳо» ДТТ, Душанбе 2012с
 5. Дастури метод ӣ ба супоришҳо аз фанни ташкил ва маблағгузории сармояҳо барои донишҷўёни соли чоруми ихтисоси 1-25010410т. «Молия ва қарз» ва 1-25010711т. «Иқтисодиёт ва ва идоракунӣ дар корхона ҳои саноатӣ» ДТТ, Душанбе 2013
 6. Статистика (тестовые задания для студентов экономических специальностей). Учебное пособие. – Душанбе: ТУТ, 2015. – 55с.
 7. Дастури таълимӣ – методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишҷўёни равияи иқтисодӣ – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 68с.
 8. Дастури таълимӣ-методӣ: Мафҳумҳои асосӣ, маҷмуи тест ҳо ва
 9. Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомўзии таълимӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои 1-25010711- Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва 1-25010707 – Идораи лоиҳаҳо (2018., 28 с.)
 10. Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомўзии истеҳсолӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои 1-25010711- Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва 1-25010707 – Идораи лоиҳаҳо (2018., 28 с.)
 11. Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомўзии пеш аз рисолаи хатм барои донишҷуёни ихтисосҳои 1-25010711- Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва 1-25010707 – Идораи лоиҳаҳо (2018., 28 с.)

 

 

Қиёмидинов Ҳусенбой

н.и.и., и.в.дотсент

E-mail:khusenboy@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои саноатӣ
-Иктисодиёти корхона
-Иқтисодиёти соҳа
-Тахлили иқтисодии корхонаҳои саноатӣ

Самти илмӣ:  “Механизми ташкилотӣ-иқтисодии таъмини бехатарии озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”

Монография:

 1. Продовольственная безопасность и пути его решения в РТ. Душанбе: Издательство Ирфон, –2011 г. стр.165

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Маҷмўи корҳои мустақилона аз фанни “Иқтисоди корхона” барои донишҷўёни курси 3-юми ихтисоси 1-25-01-07-11.“Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ” Киёмидинов Х.,Рафиев Х.Н,,/ДТТ, 2017 с.18 саҳ.  , 2001, 450с
 2. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Таҳлили иқтисодии корхонаҳои саноатӣ» барои донишҷўёни бахши 3-4-уми ихтисоси 1-250107-11– Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ Киёмидинов Х./ДТТ, 2018 с., 16 саҳ.
 3. Практикум для студентов, изучающих дисциплину «Экономика отрасли» (пищевая промышленность) Киёмидинов Х./ДТТ,   2018 с.,35  саҳ.
 4. Дастури методӣ оиди иҷрои кори курсӣ аз фанни Менеҷменти истеҳсолӣ барои донишҷўёни ихтисоси 125010711 – иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ДТТ, 2019.

 

 

Досиев  Махмадшох Назарович

н.и.и., дотсент

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail:dostiev68@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-1С муҳосибот
-Аудит
-Баҳисобгирии муҳосиби
-Стандартҳои байналмилалии муҳосибӣ

Самти илмӣ: Ташкил ва рушди сохибкории экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури методи аз фанни аудит барои донишҷӯёни  ихтисосҳои иқтисодӣ  1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2015
 2. Дастури методи аз фанни баҳисобгирии муҳосиби барои донишҷӯёни курси 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2016
 3. Дастури методи аз фанни менеҷмент барои донишҷӯёни курсҳои 2- 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305, 1-25010410. ДТТ, Душанбе 2017
 4. Дастури методи аз фанни баҳисобгирии муҳосиби ва аудит қисми 2-юм барои донишҷӯёни курси 3- юм ихтисосҳои 1-25010711 ва 1-26020305. ДТТ, Душанбе 2019

 

Қаландаров Илҳомҷон Эмомназарович

Саромӯзгор

E-mail:k.ilhomjon-84@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Омор
-Омори иқтисодӣ
-Омори молиявӣ

Самти илмӣ: Самаранок истифодабарии сармоягузори ба рушди пахтакории хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Хатлон

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури таълими-методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни назарияи омор ва омори иқтисодӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ , ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 2. Дастури таълими-методӣ мафҳумҳои асосӣ, маҷмуи мисол ва масъалаҳои тести аз фанни назаияи омор ва омори иқтисодӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 3. Дастури таълими-методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни оморӣ молиявӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 4. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни муомилоти пули ва қарз барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 5. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни менеҷмент барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 6. Дастури методӣ оиди дарсҳои амалӣ фанни баҳисобгирии муҳосибӣ барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 7. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона фанни иқтисодиёти соҳа  барои, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.
 8. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона фанни асосҳои соҳибкорӣ ва банақшагирии бизнес  барои донишҷуёни ихтисосҳои иқтисодӣ, ДТТ №8 аз 13.03.2017с.

 

 

Тошматова  Зулфия Маҳмудовна

Муаллими калон

E-mail: zulfiya boboeva@roshta.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Менеҷмент
-Ташкил ва маблағгузории сармоя
-Омор

Самти илмӣ:  Табдилҳии пасандози аҳолӣ ба сармоягузорӣ дар шароити иқтисодиёти кушоди хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Методическое пособие к выполнению комплекса домашних заданий по дисциплине статистика для студентов 2-го курса экономических отделений. ДТТ,  Душанбе  -2008г.
 2. Методические указания к выполнению семестровых работ по дисциплине «Экономическая статистика» для студентов 3-го 1-25-01-07 «Экономика и управление на предприятиях»,  1-40-01-01 « Компьютерные системы и  интернет технологии» ДТТ,  Душанбе  -2013г.
 1. Методические указание по выполнению семестровой работы ПК-2 по дисциплине «Финансовая статистика» для студентов 2-го курса специальности 1-25010410 – Финансовый менеджмент. – Душанбе: Технологический университет Таджикистана, 2014.
 2. Дастури таълимӣ – методӣ оиди иљрои корҳои мустақилона аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишљўёни равияи иқтисодӣ – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 68с.
 3. Дастури таълимӣ-методӣ: Мафҳумҳои асосӣ, маљмуи тестҳо ва масъалаҳои тестӣ аз фанни «Назарияи омор ва омори иқтисодӣ» барои донишљўёни равияи иқтисодӣ) – Душанбе: «Ирфон». 2017 – 75 с.

 

Хайруллоев Фаррух Неъматуллоевич

Муаллими калон

E-mail: farruh-darg2010@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Асосҳои фаъолияти соҳибкорӣ
-Омор
-Идораи зидди буҳронӣ
-Идораи лоиҳаҳои инвеститсионӣ

Самти илмӣ: Баҳодиҳи ва суғуртакунии таввакал дар иттиҳодияи нассоҷии тоҷик

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Дастури таълимӣ-методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни омори молиявӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ ДТТ, Душанбе 2017с
 2. Дастури таълимӣ-методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни назарияи умумии омор ва омори иқтисодӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ. ДТТ, Душанбе 2017с
 3. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фаннӣ муомилоти пулӣ ва қарз барои ихтисосҳои иқтисодӣ  ДТТ,  Душанбе 2017с
 4. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни Менеҷмент барои ихтисосҳои иқтисодӣ ДТТ,  Душанбе 2017с
 5. Дастури методӣ оидидарсҳои амалӣ аз фанни баҳисобгирии муҳосибӣ барои ихтисосҳои иқтисодӣ ДТТ,  Душанбе 2018с
 6. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни иқтисодиёти соҳа барои ихтисосҳои иқтисодӣ. ДТТ,  Душанбе 2018с
 7. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни асосҳои соҳибкорӣ ва банақшагирии бизнес барои ихтисосҳои иқтисодӣ. ДТТ,  Душанбе 2018с

 

Сафоев Ҳикматулло Сайфуллоевич

муаллими калон (Доктор PhD) 

E-mail: safoev2017@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Банақшагирии бизнес
-Идораи ҳайати кормандон
-Идора лоиҳаҳо
-Менеҷмент

Самти илмӣ: Шарикии давлат  ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни асосҳои соҳибкорӣ ва банақшагирии бизнес барои ихтисосҳои 1-25010410, 1-25010711, 1-25010301, 1-26020202 бо забони тоҷикӣ. ДТТ,  Душанбе  2017с
 2. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилона аз фанни Менеҷмент барои ихтисосҳои 1-25010410, 1-25010711, 1-25010301, бо забони тоҷикӣ. ДТТ,  Душанбе  2017с
 3. Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм барои донишҷуёни ихтисосҳои 1-25010711- Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва 1-25010707 – Идораи лоиҳаҳо (2018., 28 с.)

 

 

Усмонова Моҳира Абдуғафоровна

Муаллими калон

E-mail: musmanova2000@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Идораи лоиҳаҳо
-Идораи ҳайати кормандон
-Иқтисодиёти корхона
-Иқтисодиёти соҳа
-Таҳлили лоиҳавӣ

Самти илмӣ: Механизми ташкилотӣ-иқтисодии таъмини сифати маҳсулоти соҳаи ширӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Методические указания по разработке курсовых работ по дисциплине «Управление инновационными проектами» для студентов. ДТТ, Душанбе 2013г.
 2. Методическое пособие по разработке семестровых работ по дисциплине «Управление проектами» для студентов 4 курса специальности 125010711 – «Экономика и управление на промышленном предприятии». ДТТ, Душанбе 2015г.
 3. Методические указания по выполнению семестровых работ по дисциплине  «Управление проектами» для студентов 3 курса специальности 1-25010707 - «Управление проектами» ДТТ, Душанбе 2017г.
 1. Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов 2 курса специальности 1-43010601 - «Энергетический менеджмент» ДТТ, Душанбе 2017г.
 1. Аудит
 2. Аудити энергетикӣ
 3. Аудити амалиётҳои содиротӣ ва  воридотӣ
 4. Асос. соҳ. ва банақ. бизнес
 5. Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит
 6. Баҳисобгирии муҳосибӣ
 7. 1С муҳосибот
 8. Идораи лоиҳаҳо
 9. Идораи ҳайати кормандон
 10. Иқтисодиёти корхона
 11. Идораи зиддибуҳронӣ дар корхона
 12. Идораи хавфҳо
 13. Иқтисодиёти соҳа
 14. Менеҷменти стратегӣ дар корхона
 15. Омор
 16. Пешгӯии сармоягузорӣ
 17. Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ
 18. Сармоягузории венчурӣ
 19. Ташкил ва маблағгузории сармояҳо
 20. Таҳлили лоиҳавӣ
 21. Таҳлили идоравӣ дар соҳа
 22. Таҳлили иқтисодӣ

ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМӢ - МЕТОДӢ.

МАҲФИЛҲОИ ИЛМӢ

Дар кафедра маҳфили илмии донишҷӯён  «Муҳосибони  ҷавон» бо роҳбарии муаллими калони кафедра  Достиев М.Н.  фаъолият мекунад. Дар маҳфили илмии донишҷўён зиёда аз 20-нафар донишҷўёни курсҳои 1 то 4-ум аъзо мебошанд. Донишҷўёни беҳтарини ин маҳфил дар Олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷўён иштирок намуда, сазовори ҷойҳои беҳтарин гардидаанд. Қайд намудан ба маврид аст, ки аъзоёни маҳфили «Муҳосибони ҷавон» дар   озмуни аз тарафи АИ ҶТ донишҷўи бахши сеюми ихтисоси 1-25010410т  Давлатова Зуҳро (равияи тахассусӣ)  сазовори  ҷойи 4 –ум ва  дар озмуни макотибҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз тарфи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда гузашт,  донишҷўи бахши 3-юми ихтисоси 1-25010410т Давлатова Зуҳро (равияи тахассусӣ)  сазовори  ҷойи 2 –ум (соли 2014)   аз фанни назарияи иқтисодӣ гаштанд.

Рўйхати донишҷўёни иштирокчиёни конференсияи илмӣ-амалии апрелии ҷумҳуриявӣ

дар мавзӯи “Илм ва техника барои рушди устувор”

Ному насаби донишҷў

Гурўҳ, ихтисос

Факултет

Номи маърўза

Роҳбари илмӣ

1 Файзализода Т. 3 к. 1-25010711т.С ММ ва И Тоҷикистон кишвари пешсаф дар ҳалли масъалаҳои глобалии вобаста ба об Дадоҷонова Н.М.
2 Худоёрова Н.М. 3 к. 1-25010711т.С ММ ва И Нерўгоҳи обии барқии Роғун: истифодаи фаъолонаю оқилонаи об барои ду кишвари ҳамсоя Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон Дадоҷонова Н.М.
3 Шабнами Қудрат 3 к. 1-25010711т.С ММ ва И Кули Сарез: истифодаи фаъолонаю оқилонаи об барои ду кишвари ҳамсоя Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон Дадоҷонова Н.М.
4 Шарипов С.Ш. 3 к. 1-25010711т.С ММ ва И Ҷиҳати инъикоси масъалаҳо дар самти иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистон: манфиат ва бурдҳо Ўзбекистон: манфиат ва бурдҳо Дадоҷонова Н.М.

РАФТИ КОНФРОНСИ ИЛМӢ-АМАЛИИ ҶУМҲУРИЯВӢ