Сентябри соли 1990 кафедра ҳамчун кафедраи мустақили «Физика ва механикаи назарявӣ» таъсис ёфт. Мудири кафедра н.и.т.,дотсент Шоев Н.Н. таъин шуд. Баъдан номаш чун кафедраи «Физикаи таҷрибавӣ», «Физика ва фанњои муҳандисӣ» дигар шуд ва дар айни њол ин кафедра бо номи кафедраи «Физика, телекоммуникатсия ва фанҳои техникӣ» фаъолият дорад.

Дар марҳалаҳои гуногун кафедраро роҳбари доштанд:

Доктори илмҳои педогогӣ, номзади илмҳои техникӣ, профессор
Шоев Н.Н. (1990-1992);
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, Раҷабов Н.Р. (1992-1994);
доктори илмҳои физика ва математика, профессор - Сафаров М.М. (1994 -1997);
номзади илмҳои физика ва математика, дотсент - Ҷафаров С.Ф. (1997-2004);
номзади илмҳои физика ва математика, и.о. дотсент Раджабов Ф.
(2004 - 2008 );
номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Ҷабборов Т.Д.
(2009 - 2010 г);
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, и.о.проф. - Чиркина Т. В.
(2010-2011);
номзади илмҳои педогогӣ, дотсент. Мирзоева М.П. (2011-2014);
номзади илмҳои техникӣ, дотсент, Умаров А.А. (2014 - 2016);
номзади илмҳои техникӣ, дотсент. Самиев Қ.А. (2016 - 2017);
номзади илмҳҳои физика ва математика, дотсент Қодиров А. Н.
(2018-2019);
номзади илмҳои техникӣ, и.о. дотсент Ҳақёров И.З. (2019)

 

Ҳақёров Ибодулло Зувайдуллоевич

мудири кафедра

Номзади илмҳои техникӣ и.в.дотсент, аълочии маориф ва илми ҶТ.

Дорандаи дипломи «Ихтироъчӣ» ва «Нишон (медал)-и ихтироъкори ҷумҳурии Тоҷикистон»

E-mail: Ibodullo@list.ru

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 - Схемотехника

 - Назарияи радиоалоқа

 - Асосҳои  схемотехника

 - Схемотехникаи рақамӣ (VHDL)

 - Асосҳои электроника ва схемотехника

 - Тачхизотхои функсионалии  раками дар телекоммуникатсия

 - Системаҳои телевизионӣ, радиошунавоӣ ва радиоалоқавии мобилӣ

Самти илмӣ:

Корҳои илмӣ методӣ:     

 1. Ҳақёров И.З. Дастурамал оид ба тарзи навишт ва ҳимояи корҳои курси аз рӯи ихтисосҳои 1-45010301 "Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ", 1-0801010701 "Маълумоти касбӣ (информатика) .– Душанбе: ДТТ, 2019. - 44 саҳ.
 2. Ҳақёров И.З. Дастурамал оид ба тарзи навишт ва ҳимояи корҳои дипломи аз рӯи ихтисосҳои 1-45010301 "Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ".– Душанбе: ДТТ, 2019. - 44 саҳ.
 3. Ҳақёров И.З. Дастурамал оид ба тарзи навишт ва  ҳимояи маҷмуи корҳои хонагӣ аз рӯи ихтисосҳои 1-45010301 "Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ", 1-0801010701 "Маълумоти касбӣ (информатика) .– Душанбе: ДТТ, 2019. - 44 саҳ.

Патентҳо доир ба ихтироот

Гаҳвораи худкор TJ 396

Стенди лаборатори барои омухтани техникаи рақамӣ TJ634 

Дастгоњ барои  ҳосилкунии равған -«Дуғкашак» TJ 723

Дастгоҳ барои тоза ва пур кардани картриҷҳои принтерҳо TJ755

Усули десолвататсияи борогидридҳои металҳои нодири замин TJ 741

 

Қодиров Абдулазиз Нематович

Номзоди илмҳои физикаю математика, дотсент,

Аълочии маорифи Тоҷикистон (2013)

E-mail: kazizn@mail.ru

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Физика

- Физикаи татбиқи

- Консепсияи табиатшиносиӣ муосир

Самти илмӣ: Таъсири мутақобили ҷирмҳои хурди системаи Офтоби бо атмосфераи  Замин.

Корҳои илми - методӣ:

 1. Шарапов Д. С., Қодиров А.Н., Гадоев А.Ф. Технологияи иттилоотӣ дар туризм – Д, 2014, 245 с.
 2. Шарапов Д. С., Қодиров А.Н., Гадоев А.Ф. Технологияи иттилооти шабакавӣ - Д, 2014, 256 с.
 3. Хусравов Ҷ.Х., Қодиров А.Н., Ѓаффоров К.Б. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз  «Физикаи умуми » - Д., ДДТ, 2018
 4. Хусравов Ҷ.Х., Қодиров А.Н. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз «Электротехника ва электроника» - Д., ДДТ, 2018
 5. Кадыров А.Н., Хусравов Ҷ.Х. Методические  указания по прохождению учебной  практики  для  студентов  специальности 1-  43010601 –  «Энергосберегающая технология в энергетике»  - Д., ТУТ, 2018  
 6. Кадыров А.Н., Хусравов Ҷ.Х. Методические указания по прохождению  производственной   практики для студентов специальности  1- 43010601 - « Энергосберегающая технология в энергетике»  - Д., ТУТ, 2018  
 7. Кадыров А.Н., Гаффаров К. Б. Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 1- 450103 01 - «Использование техники телекоммуникационных систем» - Д., ТУТ, 2018  
 8. Кадыров А.Н., Гаффаров К. Б. Методические указания по прохождению производственной практики для студентов специальности 1- 450103 01 - «Использование техники телекоммуникационных системы»  - Д., ТУТ, 2018  
 9. Кадыров А.Н., Гаффаров К. Б. Методические указания по выполнению и защите курсовой работы специальностям 1-45010301 «Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций», 1-0801010701 «Профессиональное образование (информатика).Телекоммуникационные системы и сети, системы мобильной, спутниковой связи и радиотехники» и 1-0801010702 – «Профессиональное образование (информатика). Компьютерный дизайн, интернет и мультимедийные технологии» (программа подготовки бакалавров) - Д., ТУТ, 2018

 

Бобоев Хаёл Бобоевич

ноиби ректор оид ба масоили иҷтимоӣ ва равобити хориҷӣ

доктори илмҳои таърих(таърихи нуҷум), профессор

E-mail: khbobo@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ

-  консепсияи табиатшиносӣ

- физика

- услуби илмии тафаккур

Самти илмӣ: физика ва астраномия

Корҳои илмӣ- методӣ:

1.Аз таърихи астрономии халқи тоҷик.  Монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 134 c. Бобоев Х.Б.,  

2.Ҷаҳони астрономия ва энсиклопедияи кайҳон. Монография. Душанбе: Маориф, 2010 189с / 10 саҳ. Бобоев Х.Б.,, Раљабов П. ва ғ.

3.Дар бораи ташаккули донишҳои астрономии халқи тоҷик. Монография. Душанбе: Нодир, 2006 95с / 5 саҳ. Бобоев Х.Б., А.Комилов

4.Эҳёи астрономия дар Тоҷикистон (асри ХХ). Монография. Душанбе: Ирфон, 2006.76с / 4 саҳ. Бобоев Х.Б.

5.Китоби дарсии физика. Душанбе, Rizo Print-2011 132 s / 7.2p.l. Бобоев Х.Б., Хусравов Ҷ

6.Дастури таълимию методӣ аз фанни " консепсияи табиатшиносии муҳосир " барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. Душанбе-2018. Бобоев Х.Б.,

7.Консепсияҳои илми табиии муҳосир "Курси лексияҳо барои донишҷӯёни гурӯҳҳои кредитӣ" Бобоев Х.Б., Джабаров Т. Д., Раҷабов Ф.С.

8.Дастури таълимию методӣ аз фанни " консепсияи табиатшиносии муҳосир " барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. Душанбе 2019. Бобоев Х.Б.

 

 

Мирзоева Малика Пулодовна                            

Номзади илмҳои педагогӣ, и.в.дотсент

E-mail:mirzomal_12@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- геометрияи тасвирӣ ва нақшаи муҳандисӣ

- графикаи муҳандисӣ ва компьютерӣ

Самти илмӣ: технологияҳои инновационии-педагогӣ

Корҳои илмӣ–методӣ:

 1. Монография: Воспитательно-образовательный потенциал курса начертательной геометрии и инженерной графики в условиях инновационной деятельности технического вуза. Монография. «Эр-граф». Душанбе. 2007. -102с.
 2. Монография: Организация проектно-графической деятельности студентов инженерных специальностей. Монография. Душанбе. «ИРФОН». -92с.
 3. Дастури таълимӣ: Курси лексияҳо ва дастури таълимӣ оиди иљрои корҳои мустақилонаи графикӣ аз фанни геометрияи тасвирӣ. ДТТ – 2013. -78с.
 4. Дастури методӣ оиди иљрои корҳои графикӣаз фанни лоиҳаи графикӣ. Душанбе: ДТТ – 2018, С42.
 5. Дастури методӣ оиди иљрои корҳои графикӣаз фанни нақшакашии муҳандисӣ.  Душанбе: ДТТ. 2018. – 38с.

ва дигарҳо …

 

Ҳасанов Бобоҷон Гадоевич

Муаллими калони кафедра

E-mail: vip.Bobojon@bk.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Консепсияи табиатшиносии муосир.

-Системаҳои телевизионӣ, радиошунавонӣ ва алоқаи  мобилӣ

-Усулҳо ва воситаҳои ташкил ва коркарди сигналҳои телекоммуникатсионӣ

-Системаҳои  телекоммуникатсионӣ

Самти илмӣ:

Корҳои илмӣ-методӣ:    -

 

Хусравов Ҷангибек Хусравович

И.в. дотсенти кафедра, омўзгори хизматнишондодаи ҶТ

E-mail: dkhusravov@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ

-электротехника ва электроника

- физика

-  назарияи занҷирҳои  электрикӣ ва сигналҳо

Самти илмӣ: физика ва электроника

Корҳои илмӣ- методӣ:

 1. Элементы цифровой техники. Хусравов Ҷ., Ханов Ф. Методическое указания для студентов технической специальностей. Д., ТУТ, 2000
 2. Ёддошти донишҷў ва омўзгор. Хусравов Ҷ., Ниёзбоќиев С. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустаќилона зимни фаъолияти инноватсионӣ. Дущанбе, «Ирфон» 2010
 3. Физика. Механика ва физикаи молекулвӣ. Хусравов Ҷ, Раҷабов Ф, Раҷабов П. Душанбе «Ризо Принт»-2011
 4. Физикаи мухтасар. Хусравов Ҷ. Х., Хушвактов А. А., Умаров А. А. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон: – Душанбе, 2015. 125 с.
 5. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мкстаќилона аз фанни физикаи умумӣ. Хусравов Ҷ., Ќодиров А., Ѓаффоров К. Душанбе-2018.
 6. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мкстаќилона электотехника ва электроника. Хусравов Ҷ., Ќодиров А. Душанбе-2018.
 7. Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 1-43010600001 “Энергосбрегающая технология в энергетике” Душанбе- ТУТ. 2019 .Кадыров А.Н.,Хусравов Дж.Х
 8. Методическое указание по выполнению курсовой работы по дисциплине Энергетическое планирование и финансированые в области энергосбрежение” для студентов специальности 1-43010601-Душанбе: ТУТ,2019. Пирматов М.Д., Хусравов Дж.Х.

 

 

Давруқов Наққош Хусравович

Ассистенти кафедра

E-mail: Naqqosh89@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 -Физика

-Термодинамика

-Системаи телевизионӣ, радиошунавоӣ ва радиоалоқавии мобилӣ

-Асосҳои физикаи ченкунӣ

Самти илмӣ:  Таҳқиқи хуручи хастаи кометаҳои кутоҳдавр оилаи Муштарӣ

Корҳои илмӣ методӣ:       -

 

Ғаффоров Камол Бердиқулович

Муаллими калони кафедра

E-mail: GKB_2013@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Асосҳои созмони система ва шабакаҳои телекоммуникатсионӣ

-Системаҳои коммутатсионӣ

-Системаҳои ҳаракаткунандаи радиоалоқа ва шабакаҳои телекоммуникатсионӣ

-Технологияи идораи корхонаҳо, система ва шабакаҳои телекоммуникатсионӣ

-Система ва шабакаҳои муосири телекоммуникатсионӣ

-Майдонҳои элетромагнитӣ ва мављҳо

-Асосҳои радиоалоқа

-Технологияи нав дар телекоммуникатсия

-IP-телефония ва асосҳои алоқаи мобилӣ

Самти илмӣ:

Корҳои илмӣ методӣ:     

 1. Лабораторный практикум по физике. Часть 1. Механика и молекулярная физика, оптика и атомная физика. Московский энергетический институт Душанбе-2015 нусха 150.
 2. Компьютерный практикум по курсу электричество. Московский энергетический институт Душанбе-2015 нусха 95.
 3. Лабораторный практикум по физике. Часть 2. Электричество и магнетизм. Московский энергетический институт Душанбе-2016 нусха 136.
 4. Хусравов  Ҷ.Х., Қодиров  А. Н., Ғаффоров  К.Б.  Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз  «ФИЗИКАИ  УМУМӢ»  Душанбе – 2018. 56с.
 5. Кадыров А.Н.,  Гаффоров  К.Б.  Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 1-45010301 – «Использование техники телекоммуникационных системы » Душанбе 2018 г. 16 с.
 6. Кадыров  А.Н.,  Гаффоров К.Б.  Методические  указание  по  прохождению   производственной  практики для студентов специальности 1- 45010301 – «Использование техники телекоммуникационных системы» Душанбе – 2018 г. 16 с.
 7. Гаффоров Б,  Гаффоров К.  Тестовые вопросы по дисциплине Концепции современного естествознания.  – Душанбе : ТГФЭУ , 2019. Стр. – 156.  (Учебное пособие для студентов высших учебных заведений республики Таджикистана, Обучающихся по специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям).
 8. Ғаффоров Б.  Ғаффоров  К., Душанбе : ДДМИТ, 2019. 160 с. ( Дастури таьлимии  барои донишҷўёни  мактабҳои  олӣ  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  ки  дар  факултетҳои  иқтисоди таҳсил  мекунанд).
 9. Мирзоева М.П., Гаффоров К.Б. Прикладные компьютерные программы и их практическое  применение  при  обучении  графическим  дисциплинам. «Паёми Пажўҳишгоҳи  рушди  маориф», № 2, 2019 (26) , Душанбе – 2019.
 10. Кадыров А.Н. Гаффоров К.Б. методические указания по выполнению и защите курсовой работы специальностям 1- 45010301 «Техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций», 1- 0801010701 « Профессиональное образование (информатика). Телекоммуникационные системы и сети, системы мобильной, спутниковой связи и радиотехники» и 1- 0801010702 – « Профессиональное образование (информатика). Компьютерный дизайн, интернет и мультимедийные технологии» (программа подготовки бакалавров). – Душанбе : ТУТ, 2019. – 44 с.
 11. Мирзоева М.П., Гаффоров  К.Б.  Методические  указания к самостоятельному выполнению  графических  работ по курсу  начертательной  геометрии  и  инженерной графике  для  студентов  инженерно – технических  специальностей. – Душанбе : ТУТ, 2019. – 48 с.

 

Мустафакулов  Илхом  Иномљонович

Муаллими калон

E-mail: ilmusta@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 -Асосҳои электроника

 -Асосҳои сарфаи энергия

-Таъминкунадаҳои электрики дастгоҳҳо ва системаҳои  телекоммуникатсиони

-Мошинахои табдилдиҳандаи барқӣ

Самти илмӣ:

Корҳои илмӣ методӣ:

Дастури таълимӣ: Рустмов Т.Б, Мустафакулов И.И. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ “Синхронные машины”,-Душанбе,  ТТУ им. акедемика  М.С. Осими, 2013г, 95стр.

 

 

Назаров Даврон Акбарович

Асистенти кафедра

E-mail: Davronnazarov@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Супутниковий систем передачи и радиорелейные

-Графикаи мухандиси бо истифодаи AutoCAD

-Техналогияи идораи корхонахо, система ва шабакахои телекаммуникатсиони

Самти илмӣ: 

Корҳои илмӣ методӣ:

Курбонов Н.М., Назаров А.Ш.Назаров Д.А.   Маводи Конференсияи III илмӣ-амалии аспирантон, магистрантон ва донишҷӯён таҳти унвони «Наука - основа инновационного развития»26-27-уми апрели соли 2018. Қисми 1.(стр. 276-279)

Курбонов Н.М., Якубова Н.Б. Назаров Д.А. Маводи Конференсияи III илмӣ-амалии аспирантон, магистрантон ва донишҷӯён таҳти унвони “Илм – асоси рушди инноватсионӣ” 26-27-уми апрели соли 2018.Қисми 1.(стр. 283-285).

Амриддини Қ.,Муминов Ф.М.  Мирджанов Б.  Назаров Д.А. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ “Равишҳои стратегии идоракунии давлатӣ ва маҳалӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ”( Душанбе, 5-уми апрели соли 2019), Душанбе , матбааи ДМТ,2019 с.23-27.

Мирджанов Б.М.  Муминов Ф.М.  Амриддини Қ.  Назаров Д.А. Маводи конференсияи илмӣ- назариявӣ дар мавзуъи “Вазифаҳои муҳими рушт ва такмили таркиби замонавии соҳаҳои саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”(30- апрели с. 2019).

Дар саҳифа чизе вуҷуд надорад!

1. Бобоев Х.Б. Нигорише андар нуҷум Душанбе: Маориф, 2010 189 с.

2. Бобоев Х.Б. Дунёи нуҷум ва фарҳанги кайҳоншиносӣ. Душанбе: Маориф, 2010, 189с

3. Бобоев Х.Б. Из истории астрономической мысли таджикского народа. LAP LAMBERT Academic Publishing, Латвия, 2018 133 c.

4.Мирзоева М.П. - Нерӯи таълимӣ ва таълимии курси фанҳои графикӣ дар шароити фаъолияти инноватсионии донишгоҳ. -ДТТ. Душанбе, 2009

Мақолаҳои конфренсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ

1. Бобоев Х. Б. Истифодаи самараноки технологияҳои инноватсионӣ дар раванди таълимӣ фанни «Консепсияҳои табиатшиносии муосир» кафолати ташаккулёбии ҷаҳонбинии донишҷўён / «Нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» , маводи конфренсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ ( 17-18 – ноябри соли 2017), Душанбе саҳ. 403 - 409. 2. Қодиров А.Н. Баҳогузории дараҷаи омодагии электронии Ҷумҳурии Тоҷикистон / «Нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» , маводи конфренсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ ( 17-18 – ноябри соли 2017), Душанбе, саҳ. 105 - 109. 3. Қодиров А.Н. Баланд бардоштани сифати пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тавассути ҳукумати электронӣ. «Нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» , маводи конфренсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ ( 17-18 – ноябри соли 2017), Душанбе, саҳ. 109 - 117. 4. Мирзоева М.П. Тайёр намудани касбӣ – графики муҳандис - омўзгорон дар муҳити таълимии мактабҳои олии самти техникӣ /«Нақши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» , маводи конфренсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ ( 17-18 – ноябри соли 2017), Душанбе, саҳ. 419 - 421. Мақолаҳои конфренсияи конференсияи ҷумҳурявии илмӣ-амали

1. Ҳақёров И.З, Азизов О.А. Хусусиятҳои гидридҳои бор ва алюминийи камёфт / Хонандагони Н.И. Нуманов "Саҳми олимони ҷавон дар рушди илми химия": Маҷмӯаи маводҳо. - Душанбе, Институти химияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017.-С.63-65. 2. Қодиров А.Н. Марҳилаҳои идоракуниилоиҳаи технологияхои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ барои рушд ва таъмини усткворнокии он «Илм ва техника барои рушди устувор»/ Маводи конференсияи ҷумҳурявии илмӣ-амал (28 апрели соли 2018) Қисми 1. - Душанбе, саҳ. 121 – 124. Мақолаҳои, ки аз тарафи КОА ФР этирофшуда 1. Қодиров А.Н. Баҳодиҳии тахминии ҳарорати ҳавоии атомҳои метеорикӣ. Ҳуҷҷат. AИ Тоҷ. ССР, 1987, с. 30, № 11, саҳ. 699-702 нест. 2. Қодиров А.Н. Дар бораи таносуби рӯшноӣ ва коэффициентҳои ионизатсия аз метеорҳо. Ҳуҷҷат. AИ Тоҷ. ССР, 1990, с. 33, № 1, саҳ. 19-22. 3. Қодиров А.Н., Саидов К.Х., Усмонова М.Д. Ҳаяҷон ва дурахши атомҳо дар комаи метеоритӣ. Известия AИ Тоҷ. ҶШС, -1989, № 4, саҳ. 24-30.

МАВЗЎҲОИ ИЛМӢ - ТАДҚИҚОТИИ ҲАЙАТИ УСТОДОН

1. Бобоев Х.Б. Таърихи илми нуҷум ва физика. Масъалаҳои таълими Консепсияи табиатшиноси муосир. Қодиров А.Н. Таъсири мутақобилаи ҷасадҳои хурди системаи офтобӣ бо атмосфераи Замин. Хусравов Ҷ.Х. Тадқиқот дар соҳаи радиоэлектроника ва электрофизика ихтироот ба таври назариявӣ ва эксперименталӣ. 2. Мирзоева М. П. Тадқиқот дар соҳаи педагогикаи муҳандисӣ – масъалаҳои инкишоф ва нигоҳдории усул ва тарзҳои омўзиши нақши муҳандисӣ. Ғаффоров К.Б. Ҷорӣ намудани технологияи мултимедиявӣ дар таълим.

 1. Хусравов Ч.Х., Бобоев Х.Б., Самиев К.А. «Физикаи мухтасар» Душанбе 2016 с.
 2. Мирзоева М.П. Китоби таълимӣ – Геометрияи тасвирӣ. Графикаи муҳандисӣ ва компьютерӣ.  - 2016 с.
 3. Мирзоева М.П. Курс лекций и методических указаний к самостоятельному выполнению графических работ по начертательной геомтерии. – 2010 г.
Дастурҳои  методӣ
 1. Бобоев Х.Б. Учебно-методическое пособие по КСЕ - 2017г.
 2. Хусравов Ҷ.Х., Қодиров А. Н.  Дастури  методӣ оид ба иҷрои корҳои      мустақилона аз   «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» - 2018 с.
 3. Хусравов Ҷ.Х., Қодиров А. Н., Ғаффоров К.Б.  Дастури  методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз   «ФИЗИКАИ УМУМӢ» - 2018 с.
 4. Қадамшоев Н.У., Хасанов Б.Г. Дастури таълими оид ба иҷрои корҳои лабараторӣ  аз  фанни« Асосҳои алгоритм ва барномасозӣ» - 2018 с.
 5. Хусравов Ч.Х. Дастури методӣ оид ба ичрои корхои мустакилона аз фанни « Электротехника ва Электроника» барои донишҷӯёни  ихтисосхои технологи.
 6. Хусравов Ч.Х. Дастури методӣ оид ба ичрои корхои мустакилона аз фанни « Физикаи умуми» барои донишҷӯёни  ихтисосхои технологи.
 7. Хусравов Ч.Х. Дастури методӣ оид ба ичрои корхои мустакилона аз фанни « Назарияи занчирхои электрики» барои донишҷӯёни  ихтисосхои 1- 45010301, 1-0801010701.
 8. Мирзоева М.П. Методические указания к самостоятельному выполнению графических работ по инженерной графике. -2013г.
 9. Мирзоева М.П. Методические указания к самостоятельному выполнению графических работ по проектной графике . -2009г.
 10. Мирзоева М.П.  Методическое пособие по инженерной графике для студентов инженерно-технологичесих специальностей.  – 2008г.
 11. Самиев К.А., Мирзоев Г.Х. Дастури методӣ аз фанни «Масолеҳшиносӣ ва технологияи металлҳои конструксионӣ» барои донишҷӯёни  ихтисоси   170600- «Мошинҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока» 072000- «Метрология, стандартизатсия ва  сертификасия» Нашриёти «Империал – Групп», 2010.
 12. Самиев К.А. «Методхои самараноки таълим дар омузиши фанхои ихтисос»
 13. Кадамшоев Н.У. Дастурамал оид ба «Сохтани сайтхо»
 14. Кадамшоев Н.У. Дастурамал оид ба ичрои корхои мустакилона аз   фанни «Асосхои алгоритм ва забони барномасози».
 15. Кадамшоев Н.У.  Дастурамал оид «Системаи идоракунии базаи маълумотхо»
 16. Ғаффоров К.Б., Ғаффоров Б.Ғ. «Лабораторный практикум по физике. Часть 1. Механика и молекулярная физика, оптика и атомная физика»
 17. Ғаффоров К.Б., Ғаффоров Б.Ғ. «Компьютерный практикум по курсу электричество».
 18. Ғаффоров К.Б., Ғаффоров Б.Ғ. «Лабораторный практикум по физике. Часть 2. Электричество и магнетизм».
 19. Саидзода К.Б., Хусравов Ч.Х., Дастури методӣ оид ба ичрои корхои мустакилона аз фанни«Физика» барои донишҷӯёни  ихтисосхои технологи.
 20. Саидзода К.Б., Хусравов Ч.Х., Дастури методӣ оид ба ичрои корхои озмоишиаз фанни « Физикаи умуми» барои донишҷӯёни  ихтисосхои технологи.
 21. Ҳасанов Б.Г., Одинаев С. Дастури методӣ оид ба сохтори «Шабакаҳои телекоммуникатсионӣ »