Кафедраи фанҳои гуманитарӣ дар заминаи кафедраи забони давлатӣ ва фанҳои гуманитарӣ аз 1 январи соли 2010 бо номи «кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва рушди шахсият» таъсис дода шуд. Баъдан моҳи феврали соли 2011 номи «кафедраи педагогикаи тахсилоти олӣ ва фанҳои гуманитари»-ро гирифт. Аз моҳи сентябри соли 2010 то декабри соли 2011 сарварии кафедраро профессор Хоҷамуродов Олимҷон Ҳамроевич ба ӯҳда дошт. Аз декабри соли 2011 кафедра номи пештараи худро «кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва рушди шахсият»-ро гирифт ва мудири кафедра н.и.ф., Шарифов Исомуддин Умарович таъин карда шуд. Аз ноябри соли 2016 кафедра ба номи кафедраи фанҳои гуманитарӣ номгузорӣ шуд.

Шарифов Исомиддин Умарович

мудири кафедра

н.и.ф. дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

Хочамуродов Олимчон Ҳамроевичд

и. ф, профессорE-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

Восиев Қурбон Восиевич

д. и. ф., профессор,

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Сайдуллоева Гулнора Рафиевна

н. и. ф., дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Абдулов Аслам

н. и. т. и.в дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Орифҷонова Назира Раҳматҷоновна

н. и. ф.,дотсент

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Бобоҷонов Ҷовид Бозорович

муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 

 

Акбарова Мунира Ғоибназаровна

муаллими калон

E-mail:

 

 

 

 

 

Иброҳими Сироҷиддин

ассистент

E-mail:

Фарҳангшиносӣ

Сотсиология

Таърихи халқи тоҷик

Сиёсатшиносӣ

Этика ва эстетика

Фалсафа

Ҳуқуқ

Мантиқ

Ҳифзи моликияти зеҳнӣ (ҲМЗ)

Диншиносӣ

Ҳуқуқи байналмилалӣ

Фалсафа ва методологияи илм

Икроми М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б., Тураева Г.Н., Гулбекова Н.Б. «Способ получения желтого пищевого красителя из корня солодки» Патент РТ № TJ, 2018
 1. Карамалишоев К.Н. «Вклад академика Б.И.Искандарова в изучении социально-экономической жизни Восточной Бухары и Памира в конце XIX и начале XXвв». Роҳбари илмӣ д.и.т., Собирова Қ.Д.
 2. Сайдуллоева Г.Р. «Фарҳанги сиёсии ҷомеаи тоҷик дар замони муосир»
 3. Назаров Ҷ.Р. «Функсияи иқтисодии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш»
 4. Саидмуродов Д.У. «Таърихи пайдоиш ва инкишофи кимиё дар давраи ислом»
 5. Файрузшоева О.С. “История геологических исследований ГБАО в системе академических и производственнҷх учреждения Россия и Таджикистан”. Роҳбари илмӣ д.и.т., профессор Дубовицкий В.В.
 6. Иброҳими С.
 7. Акбарова М.Ғ. “Лексикаи романи Куруши Кабир”-и Бароти Абдураҳмон. Роҳбари илмӣ н.и.ф., дотсент Абдураҳмонова М.
 8. Гирдаков И.Х. “Инъикоси воқеаҳои таърихии нимаи дуюми асри 14 – 15 Хуросону Мовароуннаҳр дар мукотиботи расмӣ”. Роҳбари илмӣ д.и.т. Муллоҷонов С.
 9. Салимова Ф.С. «Особенности проявления терроризма в условиях информационного общества». Роҳбари илмӣ д.и.ф., профессор Ҷононов С.
 1. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ» (муаллифон Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ.
 2. Китоби дарсии «Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ» бо забони тоҷикӣ (муаллифон Исмоилова М.А.. Камилов Х.Ч.. Чориева С.А.) (барои колеҷи тиббӣ) таҳия шуда бо қарори Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016)   ҶДММ «Балоғат»  100 нусха.Душанбе – 2017с. -230саҳ.
 3. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ  «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ» (муалифон Б.С. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б. Шарипова М.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ.