Кафедраи «Система ва технологияҳои иттилоотӣ» ҳамчун ҷузъи таркибии факултети  Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии Донишгоҳи технологии  Тоҷикистон буда, дар асоси талаботи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Низомномаи кафедраи муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон №8/4 аз 13 апрели соли 2006 тасдиқ шудааст, амал мекунад.

Кафедра дар асоси Оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф ва нақшаи корӣ фаъолият менамояд. Кафедраи “Система ва технологияҳои иттилоотӣ” воҳиди таркибии Факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон буда, он дар асоси якҷоя кардани кафедраҳои “Информатика ва ҳифзи иттилоот” ва “Системаҳои иттилоотӣ” бо пешниҳоди Шӯрои олимони факултет бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳ, таҳти фармони №79/ху аз 04 сентябри соли 2014 таъсис дода шудааст.

Вобаста ба ҷавобгӯ будан ба талаботи стандартҳои давлатии таълимӣ тайёр кардани мутахассисони соҳибкасб барои фаъолият дар сохторҳои гуногуни вазоратҳо, корхонаҳо ва муассисаҳои давлатию ғайридавлатӣ ва пеш аз ҳама Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла барои ташкилоту муассисаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва қудратӣ, идораҳои молиявӣ ва бонкҳо, ширкатҳои хусусӣ, муассисаҳои таълимӣ, идораҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ, ки дар онҳо ташкили бехатарии иттилоот, истифодаи  технологияҳои иттилоотӣ ва тиҷорат дар назар дошта мешавад.

Вазифаи стратегии кафедра

-ба талаботҳои стандартҳои давлатии таълимӣ ҷавобгӯ тайёр намудани мутахассисони соҳибкасби зинаҳои бакалавр, магистр ва доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисос  барои фаъолият дар сохторҳои гуногуни вазоратҳо,корҳонаҳо ва муассисахои давлатию ғайридавлатӣ, пеш аз ҳама дар Вазорати саноат ва технологияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар сохторҳои қудратӣ, молиявӣ, бонкҳо, ширкатҳои хусусӣ, муассисаҳои таълимӣ, идораҳои худфаъолияти давлатӣ ва маҳаллӣ,ташкилотҳои илмӣ – тадқиқотӣ, ки дар онҳо ташкили бехатарии иттилоот, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва тиҷорат пешбини гаштааст, вобаста ба равия ва ихтисосҳои:

а) дараҷаи бакалавр:

1-40.01.01.03 - «Системаи компютерии бонкӣ»;

1-40.01.01.04 - «Системаҳои таъмини бехатарии маълумот»;

1-40.01.02.02-«Технология ва низоми иттилоотӣ  (дар иқтисодиёт)».

б) дарачаи магистр:

1-40.01.01.03 - «Системаи компютерии бонкӣ»;

1-40.01.01.04 - «Системаҳои таъмини бехатарии маълумот»;

1-40.01.02.02-«Технология ва низоми иттилоотӣ (дар истеҳсолот)».

 

 

Мудири кафедра

Абдуллоев Умар Ҳабибуллоевич

н.и.и., муаллими калон., и.в. 

 E-mail:abdulloev_umar_h@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои  таълимӣ :

 1. Технологияи мултимедӣ ва графикаи компютерӣ
 2. Лоихакашии СИ дар иктисодиёт
 3. Технологияи сохтани шабакаҳои компютерӣ

Самти илмӣ:Тарҳрезии  ва усулҳои иқтисодӣ-математикӣ

Корҳои илмӣметодӣ:

 1. Юсупов М.Ч., Аликулов А., Абдуллоев У. дастури методи оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзӣ барои донишҷўёни ихтисосҳои 1-40010202«Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)». – Д., ТУТ, 2019

 

 

ҒАФОРОВ  Фирузҷон  Муҳридинович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

E-mail: f.gafarov@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. Усулҳо ва воситаҳои ҳифзи иттилоот
 2. Усулҳо ва воситаҳои ҳифзи иттилоот дар низомҳои бонкӣ
 3. Системаҳои графикии интерактивӣ

Самти илмӣ: Ташаккул ва рушди нерӯи сармоягузории минтақа (дар маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Докторанти кафедраи иқтисодиёт ва идораи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. Таҳқиқоти илмӣ дар мавзӯи: Рушди фаъолияти сармоягузорӣ-инноватсионӣ дар МОИ (назария, методология, амалия).

Таваҷҷӯҳи илмӣ-амалӣ: Фаъолияти сармоягузорӣ-инноватсионӣ, банкинг, ҳифзи маълумоти бонкӣ, зеҳни сунъӣ.

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Методы и средства защиты информации в банковских системах. Учебное пособие. – Душанбе, ТУТ, 2020. – 164с., 10,25 п.л. - ISBN 978-99975-71-30-4.
 2. Комьютерная графика. Методическое пособие для выполнения лабраторных работ по дисциплине «Комьютерная графика». – Душанбе, ТУТ, 2020. – 156с., 9,75 п.л. (в сооавт.).

Муаллифи 2 монография, 1 дастури таълимӣ, 1 дастури методӣ ва зиёда аз 40 корҳои илмӣ бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ, ки дар нашрияҳои дохил ва хориҷи кишвар чоп шуданд.

Монографияҳо:

 1. Инвестиционный потенциал региона: теория формирования и пути развития. – Душанбе: «Ирфон», 2017. – 215с., 13,4 п.л. - ISBN 978-99975-0-698-6.
 2. Основы управления развитием инвестиционного потенциала региона. – Душанбе: «Ирфон», 2018. – 128с., 8 п.л. - ISBN 978-99975-1-006-8.

Мукофотҳо:

 1. Ифтихорнома ва Раҳматнома аз ҶСК “Агроинвестбонк”
 2. Ифтихорнома аз ҲХДТ

 

 

Насруллоева Дилафруз Ҳикматуллоевна

номзади илмҳои кимиё, муаллими калон

E-mail: kafedra_skvait@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. Асосоҳои технологияҳои иттилоотӣ;
 2. Технологияҳои информатсионӣ;
 3. Тиҷорати электрнӣ
 4. Технологияҳои компютерии муосир.

Самти илмӣ: Синтези моделӣ ва хусусиятхои термодинамикии боро ва гидриди алюминӣ металлхо.  

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Насруллоева Д.Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои озмоишӣ аз фанни “Технологияҳои информатсионӣ”– Душанбе, 2018, 105 саҳ.

 

 

Алиқулов Алишер Раҳимбердиевич

Номзади илмҳои иқтисодӣ

 E-mail:alisher.alikulov.80@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. Автоматикунонии баҳисобгирии муҳосибӣ
 2. Манбаи додашудаҳо;
 3. Лоиҳакашии СИ дар иктисодиёт

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Алиқулов Р.К., Алиқулов А.Р. «Назарияи графҳо» Васоити таълимӣ барои донишҷўёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ, ДДОТ, 2010
 2. Алиқулов Р.К., Озодбекова Н., Алиқулов А.Р. «Назарияи эҳтимолият» Васоити таълимӣ барои донишҷўёни Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  ДТТ, 2016 .
 3. Шарапов Д.С., Алиқулов А.Р., Абдуллоев У.Ҳ. «Технологияи чандрасонагӣ ва сомонасозӣ» Васоити таълимӣ барои донишҷўёни Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  ДТТ, 2018 .

 

 

Ниёзбоқиев Обидҷон Сафарбоқиевич

саромӯзгор

 

 

Фанҳои таълимӣ:

 1. Маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар иқтисодиёт
 2. Системаи амалиётии Unix
 3. Технологияи муосири бунёди Internet- технологияҳо

Самти илмӣ: тарҳрезии замимаҳои Internet- технологияҳо

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Юсупов М.Ч., Умаров М.А., Ниёзбоқиев О.С. Барномасозии оффисӣ – Д, 2012, 130 с.
 2. Ниёзбоқиев О.С., Нозилов Ҳ.А. Забони барномасозии Visual Basic 6.0. Душанбе: Ирфон, 2018, 131 с.

 

 

Абдулҳаминов Мунъим Абдумамадович

Ассистент

E-mail: abduaminov@mail.ru

Тел:

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

Асосҳои HTML

Технологияи Интернет барномасозӣ

Графикаи векторӣ ва Corel Draw

Технологияи муосири бунёди Web-замимаҳо

Самти илмӣ: синфҳои квазиқутрҳои баъзе функсияҳо дар ҳамвории L2

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Абдулҳаминов М.А., Сайнаков В.Д., Дастури методӣ оиди иҷро намудани корҳои лабораторӣ аз фанни «Web – барномасозӣ дар HTML» (забони русӣ) – Душанбе: Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2019, 61с.

 

НОМГЎИ ФАНҲОИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРАИ СИСТЕМА ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ

 1. Асосҳои технологияҳои иттилоотӣ
 2. Системахои амалиёти
 3. Асосҳои хифзи иттилоот
 4. Асосҳои созмони система ва шабакаҳои компютерӣ
 5. Технологияҳои компютерӣ дар раванди таълим
 6. CASE-технологияхо
 7. Маҷмӯи барномаҳои амалӣ дар иқтисодиёт
 8. Эконометрика
 9. Моделхо ва усулхои иктисодӣ-математикӣ
 10. Ҳимояи криптографии иттилоот
 11. Системахои амалиётии UNIX
 12. Омор дар асоси таъминоти барномавии махсус
 13. Графикаи вектори ва Corel Draw
 14. Технологияи мултимедӣ ва графикаи компютерӣ
 15. Технологияи сохтани шабакаҳои компютерӣ
 16. Лоиҳакашӣ ва истифодаи системаҳои иттилоотӣ
 17. Манбаи додашудахо
 18. Лоихакашии системаҳои иттилоотӣ дар иктисодиёт
 19. Усулхо ва воситахои хифзи иттилоот
 20. Лоихакашии системаҳои иттилоотӣ тақсимшуда
 21. Бехатарии шабакахои компютери
 22. Асосхои физикии химояи иттилоот ва бехатарии манбаи додашудаҳо
 23. Усулхои стенографии химояи иттилоот
 24. Асосҳои бунёди низом ва шабакахои телекоммуникатсия
 25. Технологияи шабакавии CISCO
 26. Технология муосири бунёди Internet-технологияхо
 27. Дизайни таъминоти барномави ва интерфейс
 28. Лоихакашии системахои автоматонии коркарди маълумот ва идоракуни
 29. Лоихакашии системахои иттилооти бонки
 30. Усул ва васоити хифзи иттилоот дар низоми бонки
 31. Усулхо ва воситахои хифзи иттилоот
 32. Идораи лоихаи бунёди таъминоти барномави
 33. Системаи иттилооти дар бизнес
 34. Моделиронии компютерӣ ва визуализатсия
 35. Мултимедия, аниматсия, видеомонтаж
 36. Ҳуҷҷатнигории компютерӣ
 37. Таҳлили системавӣ
 38. Маъмурии системаҳои иттилоотӣ
 39. Ҳимояи муҳандисӣ-техникии иттилоот
 40. Технологияи мултимедӣ ва граикаи компютерӣ
 41. Технологияи муосири WEB-замимахо
 42. Насби тачхизот ва таъминоти барномави
 43. Усулхо ва моделхои иктисоди-математики
 44. Лоихакашии системаи барномави
 45. Асосхои коркарди омори иттилооти
 46. Дастаи барномахои амали дар иктисодиёт
 47. Тичорати электрони
 48. Технологияи биометрии хивзи иттилоот
 49. Системаи интерактиви-графики
 50. Иктисодиёти хифзи иттилоот
 51. Интернет-технологияхои бонки
 52. Этимотнокии низом ва шабакаҳои компютери ва ҳимояи захираҳои иттилоотии онҳо
 53. Системаҳои лоиҳакашии автоматонӣ
 54. Технологияҳои компютерии муосир
 55. Шабакаҳои компютери ва ҳимояи додаҳо