ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Икромӣ Хуршед Икром

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

05.04.2024

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

04.04.2024

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Икромӣ Хуршед Икром

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 05.04,2024

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

09.07.2024

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 05.04.2024

Хулоса. Интишор 04.04.2024

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Рисолаи докторӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

РАВАНДҲОИ ТЕХНОЛОГИИ ИННОВАТСИОНИИ ҲОСИЛ КАРДАНИ
ПЕКТИНҲО ВА КОМПОЗИТҲОИ ҒИЗОИИ ОНҲО БО САФЕДАҲО

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.18.12 – Равандҳо ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрокворӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 05.04.2024

12.

Фармоиши КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба иҷозати ҳимояи якдафъина

Фармоиши КОА таҳти №13/ҲЯ_аз 05.03.2024

13.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 05.04.2024

14.

АВТОРЕФРАТ

АВТОРЕФЕРАТ. Интишор 04.04.2024

15.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 04.04.2024

16.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 05.04.2024

17.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

 18

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

19.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

Интишор 04.04.2024

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 04.04.2024

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Маълумоти муқарриз Додаев К.О. Интишор 05.04.2024

Маълумоти муқарриз Ҷураев Х.Ф. Интишор 05.04.2024

Маълумоти муққарриз Зарифзода М.А. Интишор 05.04.2024

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Розигии муқарриз_Додоев К.О. Инишор 05.04.2024

Розигии муқарриз Ҷураев Х.Ф. Интишор 05.04.2024

Розигии муқарриз Зарифзода М.А. Интишор 05.04.2024

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 05.04.2024

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 6d.koa.050@gmail.com

31

ЭЪЛОН ДАР СОМОНАИ КОА-и назди Президенти ЧТ

https://vak.tj/hac_new/index.php/navgoni/ehlonho-oid-ba-imoya/351-imoyai-ikrom-khurshed-ikrom