Кафедраи “Технологияи маснуоти нассоҷӣ” аз рӯи барномаи тайёр намудани бакалаврҳои техника ва технология, бо ихтисосҳои зерин:

1-500101-Технологияи ришта,матоъ, матоъи бе тору пуд;
1-50010101- Технологияи ресандагӣ;
1-50 01 01 04 - «Технологияи матоъҳо»;
1-50010105- Технологияи кешбофӣ;
1-54 01 01-04 - «Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия (саноати сабук)»,

Ин кафедра бо номи “Технологияи маснуоти нассоҷи ва тарҳрезии либос” (ТМНТЛ) соли 2004 ташкил шудааст.

Солҳои 2004-2006 мудирии кафедраро н.и.т., дотсент Мироҳилов В.М. ба уҳда дошт. Солҳои 2006-2011 мудири кафедраро н.и.т. и.в.профессор Ишматов А.Б. ба ӯҳда доштанд. Соли 2012-2013 дар ин вазифаи.и.и.дотсент Наҷмиддинов Б.З. кору фаъолият намуд. Аз моҳи сентябри соли 2013-то моҳи январи 2014 дар ин вазифа саромӯзгор Шералиев Д.М. кор ва фаъолият намуд. Кафедраи технологияи маснуоти нассоҷӣ тибҳи фармони ректори донишгоҳ № 45-ЛС-1 аз 30 августи соли 2014 ҳамчун кафедраи ТМНваСС фаъолият менамуда, аз 1-ӯми ноябри соли 2016 ба кафедраи «Технологияи маснуоти нассоҷӣ » иваз карда шуд. Аз 1 феврали соли 2014 то ин ҷониб мудири кафедра н.и.п. и.в.дотсент НиёзбоқиевС.Қ таъин шудааст.

Имрӯзҳо сарварии кафедраро номзади илмҳои педагогӣ и.в.д. Ниёзбоҳиев С.К. ба ӯҳда доранд. Ҳайати кафедраро олимони соҳиб касб ва бо таҷриба ташкил медиҳанд: доктори илмҳои техники и.в. профессор Ишматов А.Б. доктори илмҳои техникӣ и.в.профессор Иброҳимов Х.И. (декан),. Муаллимони калон: Ҳакимова Замира Ғайратовна, Набиев Абдуғафор Ғиёсович, Ҷалилов Фирӯз Раҷабалиевич, Рӯзибоев Ҳусейн Гулмуродович, Бобиев Олимҷон Ғолибович ва ғайраҳо.

Кафедра аз рӯи ихтисосҳои 1-500101- Технологияи ришта, матоъ, нассоҷ ва матои бе тору пуд, 1-50010101- Ресандаи нахи табиӣ, 1-50010104 –Технологияи матоъҳо, 1-50010105 –Технологияи кешбофӣ, 1-54010104 –Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия мутахассис тайёр менамояд. Дар кафедра аз рӯйи 47 фан ба ихтисосҳои шӯъбаи рӯзона дарс мегузаранд. Аз ҷумла 1. Технологияи асосӣ, маҳсулот ва хусусиятҳои нахҳои нассоҷӣ 2. Асосҳои эҷоди муҳандисӣ 3. Технология ва таҷҳизоти коркарди аввалини пахта 4. Технологияи механикии маснуоти нассоҷӣ 5.Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, назорат ва санҷиш 6.Тарҳрезии корхонаҳои соҳа 7.Назорати техникӣ дар истеҳсолоти ресандагӣ ва бофандагӣ 8.Технология ва таҷҳизоти рангуборкунии матоъҳо 9. Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия 10. Технологияи асосӣ, маҳсулот ва хусусиятҳои нахҳои нассоҷӣ (истеҳсоли маҳсулотҳои нассоҷӣ) ва ғайра.

2. Дар кафедра 11 нафар омӯзгорони штатӣ кор ва фаъолият менамоянд, аз он ҷумла 2 нафар доктори илмҳои техникӣ, иҷрокунандаи проффесор , 1 нафар номзади илмҳои педагогӣ, дотсент., 1 нафар номзади илмҳои иқтисодӣ дотсент, 1 нафар номзади илмҳои техникӣ 5 нафар муаллими калон, 1 нафар ассистент.

Ҷалилов Ф. Р.

Номзади  илмҳои педагогӣ, дотсент

E-mail:niezbokiev57@mail.r

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технология ва таљҳизоти истеҳсолоти ресандагӣ (омодасозӣ)

-Технологияи истеҳсолоти ресандагӣ

Самти илмӣ: Такмил додани технологияи системаи қарзӣ дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Корҳои илмӣ-методӣ

1.Ниёзбокиев С.К. и другие. Технология переработки коконов на импортных оборудованиях. Душанбе «Ирфон»-2010г.-188стр

 1. Технологияи умумии ресандагӣ.(Дастури таълимӣ) Душанбе, 2017. 120 с.
 2. Ниёзбокиев С. К. ва ѓайраҳо, Дастури методӣ оиди таҷрибаомӯзии таълимӣ, истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассусӣ барои донишљўёни ихтисоси 1-50010105 – Технолгияи кешбофӣ. ДТТ-2019 сол ш.Душанбе
 3. Ниёзбокиев С. К. ва ѓайраҳо, Дастури методӣ оид бо истифодаи самаранокии таълим оиди иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯён аз фанни “Метрология стандартизатсия ва сертификатсия (саноати сабук)” .ДТТ-2019 сол ш.Душанбе

Шартҳои педагогӣ барои ташаккули тафаккури инноватсионӣ дар байни донишҷӯёни ихтисоси муҳандисию технологӣ дар заминаи татбиқи технологияи кредитӣ

 1. Ниёзбоқиев С.Қ. Педагогические условия формирования инновационного мышления у студентов инженерно – технологического профиля в условиях реализации кредитной технологии обучение в вузе [Текст] // Монография. Душанбе.2019.-С.144.

зиёда аз 150 мақола, 6- дастури илмӣ-методӣ, 3- китоби дарсӣ

Корҳои илмӣ

 1. НиёзбоқиевС.Қ. ИброгимовХ.И. РузибоевҲ.Г. Баҳодиҳии сифати нахи пахтаи дарознах дар низоми ресандагии шоназанӣ. Паёми ДТТ 2(28)2017. – С. 17-24.

2.Ниёзбоқиев С.К.РузибоевХ.Г.  Иброгимов Х.И. “Оценка  качеств  длинноволокнистого  хлопкового  волокна  в  гребенной  системе  прядения”./ Паёми ДТТ 1(28) 2017).- С. 17-23. 

3.Ниёзбоқиев С.Қ., Рўзибоев Ҳ.Г. Каримов О.С. Муаммоҳои  азнавсозии саноати насољӣ ва сабуки ҶТ дар асоси рушти технологияҳои  муосир [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Қ.1.-С.153-155.

  1. 4.Ниёзбоқиев С.Қ., Иброҳимов Х.И., Набиев А.Ѓ. Дурнамои тараққиёти саноати нассољӣ барои таъмини љомеа  бо маҳсулотҳои ниёзи мардум [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференция. (26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Қ.1.-С.155-158.

 

 

 

Иброгимов Холназар Исломович

Доктори илмҳои техники, иҷрокунандаи вазифаи профессор, Аълочии маорифи Тоҷикистон

Ҷоизаи давлатӣ

Иброгимов Холназар Исломович бо Медали WIPO -2019 аз ҷониби Ташкилоти умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ барои Ихтироъкори беҳтарини ҶТ сазовор гардид

E: mail kholms78@list.ru

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Коркарди гармӣ ва рутубатии маснуоти нассоҷӣ

-Технология ва таҷҳизоти коркарди аввалини пахта

Самти илмӣ: Мукаммалгардонии  таҷҳизотҳо  ва  равандҳои  технологии  коркарди  аввалини  пахта  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон

Корҳои илмӣ - методӣ

 1. 1. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению. Душанбе. 2005. – 156 с.
 2. 2. Феҳристи (каталог) таҷҳизотҳои саноати нассоҷӣ. Душанбе. 2015. – 166 с.
 3. Иброгимов Х.И. Дастури таълимӣ – методӣ оиди иҷроиши лоиҳаи кори курсӣ аз фанни «Коркарди гармӣ ва рутубатии ашё ва маснуоти нассоҷӣ. – Душанбе . 2019
 4. ИброҳимовХ.И., БобиевО.Ғ., Ҳакимова З.Ғ., Ниёзбоќиев С.Ќ. Дастури методӣ оиди иҷрои кори курсӣ аз фанни “Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти рангупардоздиҳӣ” Душанбе. 2019 с.
 5. Моногрфия. Назарияи равандҳо ва технологияҳо барои тайёр кардани пахта барои пахта, ФР, ш. Кострома, 2009. –176с

Патентҳо оид ба ихтироот

1.Иброҳимов Х.И. ва дигарон. Устувонаи хушкунӣ бо механизмҳои танзимкунандаи самти ҳаракат барандаи гармӣ. № TJ 893

Корҳои илмӣ:

 1. Иброгимов Х.И.  и тд. Моделирование движения частиц хлопка-сырца по поверхности лопастей в камере барабанной сушилки на основе пакета simulink matlabа [Текст]// Вестник. Душанбе.2019.-№ 1.-С.31-36.
 2. Иброгимов Х.И. и тд. Стратегия подготовки конкурентоспособных инженерно- технических кадров для промышленности [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конфренции. (26-27.04.2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.92-99.
 3. Иброгимов Х.И. и тд. Исследование процессов очистки хлопка-сырца и хлопкового волокна на хлопкоочистительных заводах [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конфренции. Душанбе.2019.-Ч.1.-С.108-111.
 4. Иброгимов Х.И. и тд. Развитие отрасли легкой промышленности и подготовка конкурентоспособных специалистов в технологическом университете Таджикистана на период индустриализации страны [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.115-121.
 5. Джураев О.О., Иброгимов Х.И., Самадов Х.Т. Увлажнение хлопкового волокна в процессе первичной оброботки хлопка-сырца [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конфренции. (26-27. 04. 2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.103-107.
 6. Иброгимов Х.И., Ниёзбоқиев С.Қ. ва дигарон. Ташкили кластерҳои саноатӣ ва инноватсионӣ дар соҳаи саноати сабук [Матн] // Маводи конфренисияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ. (26-27. 04. 2019) Душанбе. 2019.Қ.1.-С.122-126. 
 7. Иброгимов Х.И. Оценка коэффициента корреляции на основе экспериментальных данных [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференция. (26-27. 04. 2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.138-140.
 8. Иброгимов Х.И. Бобиев О.Г. и тд. Построение комплексных критериев оптимизации – как инновационный подход к улучшению процессов тектильного производства [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019)  Душанбе.2019.-Ч.1.-С.141-143.
 9. Иброгимов Х.И. Теоретическое исследование движения сорных примесей в волокнистой –хлопковой массе в процессе её очистки [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Ч.1.-С.162-167.
 10. Иброгимов Х.И., Иброхимзода Р.Х. и тд.Применение инновационной технологии в процессах сушки хлопка-сырца [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конфренции. (26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Ч.1.-С.170-173.
 11. Иброгимов Х.И., Иброҳимзода Р.Х. Технологические свойства хлопкового волокна нового селекқионного сорта “Ирам” и другие и выработка из него пряжи [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27.04.2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.130-134.

 

 

 

Бобиев Олимҷон Ғуломқодирович

Муаллими калони кафедра

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, назорат ва санҷиш

-Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия

-Метрологияи назариявӣ ва амалӣ

Самти илмӣ: Махсусиятҳои физикию химиявии рангдиҳии нахи пахта бо баъзе маводҳои рангдиҳандаи фаъол

Корҳои илмӣ-методӣ

Дастури методи оиди таҷрибаомўзии таълимӣ,истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассусии дараҷаи бакалавриат барои ихтисоси 1-54-010104

Корҳои илмӣ – методӣ: 22- мақола, 2- дастури методӣ, 2 санади татбиқӣ бо корхонаи нассоҷии тоҷик Хима-текстил ш. Ёвон.

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Иброҳимов Х.И.,Бобиев О.Ѓ., Рузибоев Ҳ.Г.,Самадов Ҳ.Т. Дастури методи оиди таҷрибаомўзии таълимӣ,истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассусии дараҷаи бакалавриат барои ихтисоси 1-54-010104 2019
 2. ИброҳимовХ.И., БобиевО.Ғ., Ҳакимова З.Ғ., Ниёзбоќиев С.Ќ. Дастури методӣ оиди иҷрои кори курсӣ аз фанни “Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти рангупардоздиҳӣ” 2019

Корҳои илмӣ

 1. Бобиев О. Г. ва диг. Сравнение технологических  характеристик  активных красителей  с  активными  группами  различных  типов. Известия  Государственного  университет  технологии  и  дизайн. г. Санкт–Петербург. 2017г.- С. 161-164.
 2. Бобиев О. Г., Шахматов А. Н., Абулхаев В. Ҷ. Маълумоти умумӣ ва бартарияти рангкунандаҳои фаъол. Паёми ДТТ 2(28)2017. –С. 12-14.
 3. Бобиев О.Г., Абулхаев В.Д., Иброгимов Х.И., Анализ  исследований  технологических  способов  крашеничя  целюлёзного волокна  активными  красителями. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ (28 - апрели соли 2018).- С. 49-51.
 4. Бобиев О.Г., Иброгимов Х.И. и т.д.Механизм взаимодействия красителей с хлопковым волокном в процессе крашения [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конфренции. (26-27. 04. 2019) Душанбе.2019.-Ч.1.-С.85-88.
 5. Бобиев О.Г., Иброгимов Х.И.. и тд. Построение комплексных критериев оптимизации – как инновационный подход к улучшению процессов тектильного производства [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019)  Душанбе.2019.-Ч.1.-С.141-143.

 

 

 

Ишматов Аскар Базарович

Доктори илмҳои техникӣ, иҷрокунандаи вазифаи профессор, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail: ishmat_0405@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технологияи омодасозии ресмонҳо барои бофт

-Технология ва таҷҳизоти бофандагӣ

-Ташкил ва банақшагирии истеҳсолот

-Тарҳрезии корхонаҳои  нассоҷӣ

-Таҷҳизот барои истеҳсоли матоъҳо

Самти илмӣ: Мукамалгардонии технологияи истеҳсол ва омодасозии абрешим барои бофти матоъ 

Корҳои илмӣ - методӣ

Китобҳои дарсӣ:

 1. Технология ва дастгоҳҳои бофандагӣ. Тошканд, «Маориф»  216 саҳ;
 2. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ. ҷ.II.Душанбе «Ирфон» 2007. 263 с;
 3. Технология ва таҷҳизоти азнавпечии ресмонҳо. Душанбе «Ирфон» 44 саҳ;
 4. Технология переработки коконов на импортном оборудовании. Душанбе «Ирфон» 188 саҳ;
 5. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ. ҷ.I. Душанбе «Ирфон» 2013.112 саҳ.
 6. Технологияи умумии истеҳсоли матоҳои пахтагин. Душанбе «Эр-граф» 2016.361 саҳ

Датурҳои методӣ:

 1. Луѓати Русӣ-тоҷикии нассоҷӣ ш. Душанбе, «Ирфон» с.2009, 605с;
 2. Лоиҳакшии истеҳсолоти саноати бофандагӣ. ш. Хуҷанд. 1996. 78с;
 3. Лоиҳакшии истеҳсолоти саноати бофандагӣ. ш. Душанбе. 2007. 92с;
 4. Луѓати мухтасари русӣ-тоҷикии абрешимчигӣ. Хуҷанд. 2010.122 с;

Монографияҳо:

 1. Истеҳсол ва коркарди пилла. Худжанд. ҷилди I.  2009 с. 187 саҳ.
 2. Истеҳсол ва коркарди ресмони абрешим. Худжанд. ҷилди II. 2010. с.220 саҳ.
 3. Бофандагии матои абрешимин. Худжанд. ҷилди III. 2011 с. 83 саҳ.
 4. Технологияи коркарди пилла дар таҷҳизотҳои хориҷии. Душанбе «Ирфон»  186 саҳ;
 5. Асосҳои технологияи коркарди арешим барои бофт. «Эр-граф», –Душанбе 2014. 270 саҳ.
 6. Асосҳои технологияи коркарди абрешим «Palmerium Akademik  Publishing». Мюнхен, Германия, 2015. 219 с.
 7. Применение шелковых отходов в ткачестве. «ИРФОН» – Душанбе. – 2018. 223

Корҳои илмӣ

 1. Ишматов А.Б., Ҳакимова З.Ғ. Пасткунии ноҳамвории ашёи хоми абрешим аз рӯи зичии хаттӣ. Паёми ДТТ 2(28)2017.  – С 24-28
 • Ишматов А.Б. Антропометрические исследования учеников младшего школьного возраста [Текст]// Вестник. Душанбе.2019.-№ 1.-С.64-68.
 • Ишматов А.Б. ва диг. Сравнительный анализ  выхода  серицина  из  коконных  оболочек  при  различных  условиях  экстракции. Институт химии им. Никитина  В.И. Вклад  молодых  ученых  в  развитие  химических  науки, посвящённые «Году  молодежи». Душанбе, 22.11.2017.
 • Ишматов А.Б., Рузибоев Ҳ.Г. Каримов О.С ва ғайра Рушди инноватсионии корхонаҳои коркарди пахта дар асоси ҳадафи чорум [Матн] // Маводи конфренисияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ. (26-27. 04. 2019)   Душанбе. 2019.Қ.1.-С.112-114.
 • Ишматов А.A. и тд. Исследование технологии подготовки смесей с базовым содержанием волокон льна и конопли для изготовления нетканых материалов [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференция.(26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Ч.1.-С.159-161.
 • зиёда аз 15 патент оид ба ихтирооти ҶТ ва РТ

 

 

 

 

Набиев Абдуғафор Ғиёсович

   Муаллими калон

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Масолеҳшиносии нассољӣ

-Технология ва таљҳизоти истеҳсолоти кешбофӣ

-Тарҳрезии технологияи кешбофӣ

-Технология ва тачхизоти матохои нобофта

Самти илмӣ: Мукамалгардонии  технология,  сохт  ва хусусиятҳои кешбофии нақшдор.

Ихтисос аз рӯи маълумот: муҳандис – технолог истеҳсолоти  кешбофӣ

   Собиқаи умумии корӣ: 28 сол – аз ҷумла дар ДТТ 3 сол. 

   Корҳои  илмӣ – методӣ: 11- мақола, 2- дастури методӣ, 2 патент, 1 санади татбиқи бо            корхонаҳои кешбофӣ.

 

Корҳои илмӣ – методӣ

Набиев А.Ғ., Ишматов А.Б. Дастури методӣ оид ба гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни «Технологияи кешбофӣ»  соли 2019

Набиев А.Ғ., Ишматов А.Б. Ниёзбоќиев С.Ќ. Дастури методи оид ба таљрибаомўзии таълимӣ,истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассусии дараљаи бакалавриат барои ихтисоси 1-50-010105 -2019

Корҳои илмӣ – методӣ: 11- мақолахои илми , 2- дастури методӣ, 2 патент, 1 санади татбиқи  бо  корхонаҳои кешбофӣ.

 

 

 

 

Рузибоев Ҳусейн Гулмуродович

Номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

E-mail:Husein_boev-84@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ

-Квалиметрия ва идораи сифат

-Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, назорат ва санҳиш

-Тамсилаҳои байналмилалии системаҳои сифат

  Самти илмӣ: Такмили технологияи истеҳсол ва коркарди нахи пахта дар Ҷумҳурии          Тоҷикистон

Корҳои илмӣ – методӣ:

Дастурҳои методӣ:

 1. Низомҳои сифат дар соҳа. Дастури таълимӣ, Душанбе, нашрияи «ЭР-граф», 2018, 198 саҳ.
 2. Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ, истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассусии донишҷӯёни ихтисоси

1-54010104 – метрология, стандартизатсия ва сертификатсия (саноати сабук). Душанбе, 2018, 38 с.

 1. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯён аз фанни «Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия (саноати сабук)». Душанбе, 2018, 62 с.

Корҳои илмӣ

 1. РузибоевХ.Г. Инновационное развитие хлопковой отрасли региона. // Вестник Курган-Тюбинского государственного Университета имени Н. Хусравова, г. Курган-Тюбе, 23.11.2017 г. - С. 87-95.  
 2. РузибоевХ.Г.  Повышение экономической эффективности регионального хлопко-вого подкомплекса. // Вестник «Кишоварз» Государственного аграрного Университета имени Н. Хусравова, г. Курган-Тюбе, 21.02.2018 г.,- С. 32-39.
 3. РузибоевХ.Г. Повышение экономического эффекта от применения новой техники. // Вестник Курган-Тюбинского государственного Университета имени Н. Хусравова, г. Курган-Тюбе, 2.03.2018 г.  - С. 32-39.
 4. РузибоевХ.Г. Ишматов А.Б. Самадов Х. Анализ и оценка качества текстильных волокон в процессе прядения. // Вестник Таджикского национального университета в серии экономических наук. №3, 2018г.- С. 147-154 .
 5. Рузибоев Ҳ.Г. “Повышение экономической  эффективности  переработки  хлопка-  сырца и волокна “ Паёми  Донишгоҳи  Давлатии ш.Курғонтеппа ба  номи  Н.Хисрав.моҳи  феврвли 2018 сол.- С. 120-127.
 6. Рўзибоев Ҳ.Г., Ниёзбоќиев С.Ќ.,  Каримов О.С Муаммоҳои  азнавсозии саноати насоҳӣ ва сабуки ҶТ дар асоси рушти технологияҳои  муосир [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27. 04. 2019)   Душанбе.2019.-Қ.1.-С.153-155

 Кори илмӣ-методӣ: 29- мақола, 3- дастури методӣ-таълимӣ, 6 – адад ихтироот, 8 санади          татбиќӣ бо корхонаҳои коркарди пахтаи Вилояти Хатлон  ихтироъ ва эҳод намудааст

 

 

 

 

Ҳакимова Замира  Ғайратовна                                                                 

муаллимаи калони  кафедра

 

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технологияи механикии маснуоти нассоҷӣ

-Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ

Самти илмӣ: Рушди  таърихи  анъанаҳои  санъати  ороиши  сару рӯ  дар тоҷикон.                                           

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Ишматов А.Б. Иброҳимов М.Ф. Ҳакимова З.Ғ.Ҷалилов Ф.Р. Дастури таълимӣ аз фанни “Технология ва таҷҳизоти омодасозии ресмонҳо барои бофт” 2018
 2. Яминова З.А.,ИшматовА.Б. Ҳакимова З.Ғ. Дастурамал барои гузаронидани дарсҳои амалӣ аз фанни” Сохт ва тарҳрезии матоъҳо”
 3. ИшматовА.Б. Ниёзбоқиев С.Қ., Ҳакимова З.Ғ. Дастури методи оиди таҷрибаомӯзии таълимӣ,истеҳсолӣ ва пеш аз рисолаи хатми тахассуси дараҷаи бакалавриат барои ихтисоси 1-50 0101; 1-50010101ва1- 50010104

Корҳои илмӣ

 1. Иброҳимов М.Ф. Ҳакимова З.Ғ. Праздники мехргона  и  сада  как  отражение  национальных  ремесленных  традиций, обрядов  и   ретуал. Журнали  Академияи  илмҳои ҶТ. 2017.- С. 229-238.
 2. Ишматов А.Б., Ҳакимова З.Ғ. Пасткунии ноҳамвории ашёи хоми абрешим аз рӯи зичии хаттӣ. Паёми ДТТ 2(28)2017.  – С 24-28
 3. Ҳакимова З.Ғ. Оид ба истифодаи маводҳои табиӣ барои ороиши абрӯвон дар анъанаи тоҷикон. Паёми ДТТ 2(28)2017. – С. 173-175.
 4. Ҳакимова З.Ғ. Содиқова С.А. Историография косметических традиций таджикского народа Наука и техника для устойчивого развития. Материалы республиканской научно-практической конференции (28 апреля 2018 года) Часть 1.- С.88-91.
 5. Хакимова З.Ғ., Иброхимов М.Ф. Типичный  таджик. типаж и идеал красоты народа в глазах дореволюционных русских авторов [Текст] // Материалы республиканской научно-практической конференции. (26-27.04. 2019)  Душанбе.2019.-Ч.1.-С.179-182
  1. Шарипова М.Б. Об – моддаи ғайриоддӣ. Нашрияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 6-7 (60-61) 25 апрели соли 2017.
  2. Нурияи С. Модар. Нашрияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон.  6-7 (60-61) 25 апрели соли 2017.
  3. Файзуллоев Э.Ф., Раҳимова М.М., Исмоилова М.А., Самадов А.С. «Моделирования процессов гидроксильного комплексообразования железа (Ш) в хлоидном фоне» – маводи конференция Ҷумҳурии илмӣ назариявии олимони ҷавони Д.М.Т. Душанбе: - 2017. – с. 95-100.
  4. Икрами М. Б., Тураева Г.Н., Мирзорахимов К.К. Сравнительная антиоксидантная активность экстрактов растений семейства яснотковых. Маводҳои конференсияи ҷумҳурияви дастовардҳои муосири биохимия Д.М.Т.Душанбе: - 2017. – с. 31-39.
  5. Шарипова М.Б. Саҳми олимони ҷавон дар рушди саноати хўроквори ва истифодаи маҳсулоти ғайрианъанавӣ дар истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ конференсияи чумхурияви ва минтакави -амали дар мавзуи «Пайрави аз пешвои миллат - Нақши ҷавонон дар рушди чанбаҳои гуногуни сиёсӣ, иқтисодӣ иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар бахшида ба соли ҷавонон» Ш. Қурғон-теппа. , 28-29 сентябри 2017.
  6. Исмоилова М.А., Камилов Х.Ч. Махсусиятҳои экологияи иҷтимоӣ дар ҷамъияти муосир Паёми ДТТ 3(30) 2017 саҳ.18-20
  7. Исмоилова М.А., Камилов Х.Ч. Тадқиқи хосиятҳои сорбсионии топинамбур Паёми ДТТ 3(30) 2017 Саҳ. 21-23
  8. Шарипова М.Б., Икромӣ М.Б., Валишина А.Р., Девонашоева Н.С., Производство хлеба на основе гороховой закваски Сб.материлов IV Нумановских чтений «Вклад молодых ученых в развитие химической науки», Душанбе, 22.11.2017.190-193
  9. Яминова З.А., Ишматов А.Б., Икромӣ М.Б. Оптимизация шлихтующего состава на основе экстракта серицина. Материалы Международной научно-практической конференции «Новые вопросы в современной науке», София, Болгария, 28.11.2017, НИЦ «Мир науки», стр.70-75
  10. Икромӣ М.Б. “The Significance of Scientific Research in the Professional. Development of Students “Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, Springer 2017 179-187
  11. Икроми М.Б., Тураева Г.Н., Мирзораҳимов Қ.К. Antioxidant activity of natural phenolic compounds and their impact on redox reaction.... The Usa Jornal of Applied Sciences. №4, 2017, c.11-13
  12. Икроми М.Б., Бобоёров Б.О. “Антиоксидантные свойства некоторых растений семейства сложноцветных» Вестник ТУТ 1(28) 2017, см.14-17
  13. Икроми М.Б., Тураева Г.Н. “Флавоноиды некоторых растений семейства яснотковых» Паёми ДТТ 1(32), 2018, с.8-12
  14. Икроми М.Б., Курбонов Ф.Б. «Применение инновационных методов в преподавании дисциплин «Пищевая химия» и «Методы исследования сырья и пищевых продуктов». Паёми ДТТ 1(32), 2018, с.8-12
  15. Икроми М.Б., Тураева Г.Н., Мирзораҳимов Қ.К. “Исследование антиоксидантных свойств фенольных соединений растений йодометрическим методом” ». Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ДТТ, 28.04. 2018
  16. Шарипова М.Б., Икроми М.Б., Девонашоева Н.С. «Физико-химические свойства лепешки на закваске» Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ДТТ, 28.04. 2018
  17. Шарипова М.Б., Икрами М.Б., Валишина А.Р., Девонашоева Н.С., Мирзорахимов К.К. “Влияние гороховой закваски на упек хлебобулочных изделий”. Вестник ТУТ 4(31) 2017, с.46-51
  18. Икроми М.Б., Тураева Г.Н., Мирзораҳимов Қ.К. “Исследование антиоксидантных свойств фенольных соединений растений йодометрическим методом”. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ДТТ, 28.04.2018
 1. Технологияи механикии маснуоти нассоҷӣ
 2. Масолеҳшиносии нассоҷӣ
 3. Назарияи умумии ченкунӣ
 4. Коркарди гармӣ ва рутубатии маснуоти нассоҷӣ
 5. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти бофандагӣ
 6. Тарҳрезии корхонаҳои соҳа
 7. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти ресандагӣ (омодасозӣ)
 8. Технология ва таҷҳизоти коркади аввалини пахта
 9. Лоиҳакашии корхонаҳои соҳа
 10. Лоиҳакашии системаҳои автоматикунонидашуда
 11. Технологияи омодасозии ресмонҳо барои бофт
 12. Технологияи бофандагӣ (омодасозӣ)
 13. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти кешбофӣ
 14. Квалиметрия ва идораи сифат
 15. Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, назорат ва санҷиш
 16. Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия
 17. Тарҳрезии технологияи кешбофӣ
 18. Ташкил ва банақшагирии истеҳсолот
 19. Сохт ва тарҳрезии матоъҳо
 20. Тарҳрезии дастгоҳҳои нассоҷӣ
 21. Технологияи кешбофӣ (омодасозӣ)
 22. Технология ва таҷҳизоти газворҳои нобофта
 23. Ташкил ва банақшагирии истеҳсолот
 24. Тамсилаҳои байналмилалии системаҳои сифат
 25. Молшиносӣ дар соҳа
 26. Тартиби аккредитатсияи марказҳои ташхиси
 27. Технология ва таҷҳизоти умумии соҳаи нассоҷӣ
 28. Таҷҳизот барои истеҳсоли матоъҳо
 29. Асосҳои эҷоди муҳандисӣ
 30. Технолгияи омодасозии ресонҳои кешбофӣ
 31. Ташкили истеҳсолот
 32. Технологияи коркарди нахҳои нассоҷӣ
 33. Назорати техники дар соҳаи саноати сабук
 34. Танзими техникӣ дар истеҳсолот
 35. Тарҳрезии технологияи ресандагӣ
 36. Технология ва таҷҳизоти ресандагӣ (омодасозӣ)
 37. Технологияи асосӣ, маҳсулот ва хусусиятҳои нахҳои нассоҷӣ
 38. Усулҳо ва воситаи пажӯҳиш
 39. Низомҳои худкори тарҳрезии матоъҳо (САПР)
 40. Таърихи илм ва техникаи нассоҷӣ
 41. Рангупардоздиҳии матоъҳои кешбофӣ
 42. Асосҳои физики ченкунӣ
 43. Ташкилоти байналмилали оид ба стандартизатсия
 44. Тартиби таҳияи стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёрӣ
 45. Усулҳо ва воситаи ченкунии нишондиҳандаҳои маснуоти нассоҷӣ
 46. Технологияиҳои иттилоотӣ дар истеҳсолот
 47. Назорати техникӣ дар истеҳсолоти кешбофӣ