Сохтори мазкур соли 1991 ҳамчун кафедраи тарҳрезии бадеӣ таъсис ёфтааст. Ташаббускорони таъсисдиҳии он Рассоми халқии Тоҷикистон Зуҳур Ҳабибуллоев ва дизайнери шинохта, профессор А.Н. Заневский буданд, ки дар солҳои 1990-ум сарварии кафедраро ба уҳда доштанд.

Ҳоло кафедра барои ташкили раванди таълими шаш ихтисос масъул аст:

1-19010105 – Дизайни костюм  ва газвор.

 1-1901010501 Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ

1-50010201 - Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ

1-50010202 –Тарҳрезии ва технологияи маснуоти дӯзандагӣ

1-19010010504- Дизайни маҳсулоти  бофандагӣ

1-50010107- Лоиҳакашии ороиши матои нассоҷӣ

Дар ҳайати кафедра олимон: доктори илми таърих М.Ф. Иброҳимов, доктори илмҳои техникӣ Д.С. Мансурӣ, номзади илми санъатшиносӣ Г.А. Умарова ҳамроҳ бо дигар омӯзгорони собиқадор ва мутахассисони ҷавон дар тайёр кардани дизайнерону тарроҳон саҳми арзанда мегиранд.

Хатмкардагони ихтисоси 1-19010105 ва 1-50010107 ба дараҷаи касбии бакалаври рассом- стилист  соҳиб мешаванд ва онҳое, ки ихтисоси 1-500102–ро хатм мекунанд, соҳиби дараҷаи касбии бакалаври технолог ва тарроҳ дар истеҳсолоти дӯзандагӣ мегарданд.

Тадриси фанҳои тахассусӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои номбурда дар синфхонаҳои махсусгардонидашуда - студияҳои таърихи санъат, қаламқашӣ, рангкашӣ, дизайн, инчунин озмоишгоҳҳои муосири таълимӣ-истеҳсолии саноати дӯзандагӣ сурат мегирад. Дар давоми таҳсил онҳо қоидаю усулҳои таҳияи тамсилаҳои (моделҳои) нави асосашон таърихӣ, анъанавӣ ва муосир, шаклбурӣ (пора) намудани матоъ ва дигар масолеҳ барои дӯхтани либоси шакл ва андозааш гуногун, инчунин нозукиҳои дар шароити хона, ателйе  (тибқи супоришҳои фардӣ) ва фабрика (бисёрадад) дӯхтани онҳоро меомӯзанд.

Таълими фанҳои тахассусӣ  дар кафедраи дизайни либос ва санъати мӯд имкон медиҳад, ки донишҷӯён бо таърихи сару либос ва мӯди миллию ҷаҳонӣ, асосҳои интихоби масолеҳи либосвор, технологияи тайёр кардани ҷузъҳои гуногуни сару либос, лавозимот ва ороишот, ҳисоб кардани арзиши аслӣ ва нархи маҳсулот, инчунин ташкили истеҳсолоти дӯзандагӣ шинос шаванд. Дар машғулиятҳо ва маҳфилҳои беруназдарсӣ ба истифодаи сабтҳои телевизионии намоишҳои дастовардҳои дизайнерон ва тарҳрезони маъруфи гузашта ва ҷаҳони муосир диққати калон дода мешавад. Пас аз ҳар як нимсолаи таҳсил дар сатҳи кафедра намоиши корҳои семестрӣ баргузор карда шуда, аз рӯи натиҷаи он ба малакаи касбии донишҷӯён баҳои воқеи гузошта мешавад. Ҳар ду-се моҳ дар толори асосии донишгоҳ намоиши моделҳои аз ҷониби донишҷӯён тарҳрезӣ ва дӯхташуда баргузор мегардад. Бахусус ҷараёни ҳимояи лоиҳаҳои дипломӣ ва корҳои ниҳоии хатмкунандагон басо дилангез сурат мегирад. Донишҷӯёни алоҳида бо сарварии омӯзгорони кафедра ҳанӯз дар рафти таҳсил ба таври фардӣ берун аз донишгоҳ намоишҳои эҷодӣ доир менамоянд ва ба ин васила донишу малакаи соҳибгаштаи худро тарғиб мекунанд. Теъдоди зиёди хатмкардагони кафедра имрӯзҳо ба сифати дизайнер ва моделйерҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он шуҳрат пайдо кардаанд.

 

Соҳибназаров Мирзоназар Давлятович

мудири кафедра

Номзади илмҳои таърих, и.в.дотсент

Дорандаи нишони Аълочии Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail:Mirzozonazar.1970@mail

 

 

 

 

Фанҳои таълими:

Таърихи халқи тоҷик

- Таърихи либос ва мӯд

- Таърихи санъати миллӣ

 Корҳои илмӣ - методӣ:

 1. История горного дела и металлургии Таджикистана ((Учебное пособие.)) Печатан. Горно-металлургический институт Таджикистана республиканского музея академика Б. Гафурова, Худжанд-2007г, 19 печ.л. тираж 200 экз.Х. Холджураев,И. Абдуллоев, Соҳибназаров М.Д.
 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специальности 1-19010105 «Дизайн костюма и тканей» специализации 1-1901010501 «Дизайн швейных изделий» Ба чоп Душанбе. ТУТ, 2021г. 36стр.УмароваГ.А., Соҳибназаров М.Д.
 3.  Сквозная программа к прохождению учебной,производственной и пред выпускной квалификационной практикдля студентов специальности: 1-50 01 02 02 «Конструирование швейных изделий» 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий»         Ба чоп Душанбе. ТУТ, 2021г.24стр. Умарова Г.А., Соҳибназаров М.Д.
 4. ДАСТУРИ МЕТОДӢ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯёни ихтисосҳои 1-50 01 02 01 -  «Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ»1-50 01 02 02 -   «Тарҳрезии  маҳсулоти дӯзандагӣ»  1-50 01 01 07  - «Лоиҳакашии ороиши матоъҳои нассоҷӣ» Ба чоп Душанбе. ТУТ, 2021г. 20стр. Соҳибназаров М.Д., Умарова Г.А.
 5. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «История костюма и моды» для специальности 1-19010105 «Дизайн костюма и тканей», специализации 1-1901010501 «Дизайн швейных изделий» Ба чоп         Душанбе. ТУТ, 2021г.80стр.        Умарова Г.А., Соҳибназаров М.Д.

 

 

 

Азимова Мадина Рустамовна   

ассистенти кафедра

Email-azimova.madina.1996@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълими:

- Ҳамбастагии сару либос

- Ҳамбастагии бадеии қаламӣ

- Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ

- Тарҳези бадеӣ

 

 

 

Ғафурова Ганҷина  Ҷурабековна

ассистенти кафедра

Email-Ganga-1988@list.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълими:

Технология ва коркарди бадеӣ дар либоси бадеӣ

Усулҳои муосири технологи дар омодакунии ҷузъҳои костюм

Тарҳрезии сару либоси миллӣ

Технологияи либос

Нақши бадеӣ ва гулдузӣ

Нақши миллӣ

Асосҳои бренд

Рангшиносӣ

Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ

Ороиши бадеии матоъ

Корҳои илмӣ - методӣ:

 1. Дастури методӣ оид ба кори курси барои донишҷӯёни ихтисоси 1-19 0101р “Дизайн аз руи самтҳо” аз фанни “Нақши миллӣ” Ба чоп Душанбе. ТУТ, 2021г. 49саҳ. Ғафурова Г.Ҷ., Юсупова Ш.А.

 

 

 

Мадалиева Зарина  Восидҷоновна

ассистенти кафедра

Email-z.madaliyeva@bk.ru

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълими:

Тарҳрезии либос

Тамсиласозии тарҳи либос

Технологияи либоси махсусгардонидашуда

Тарҳрезӣ ва духтанилибос дар асоси супоришҳои фардӣ

Тарҳрезии коллексияи  муалифӣ дар масолеҳ

Асосҳои шаклсозӣ ва амсиласозии либос

Технологияи либос

Усулҳои муосири технологӣ дар истеҳсоли  лавозимоти костюм

Корҳои илмӣ - методӣ:

1 дастури методӣ аз фанни “Тамсиласозии тарҳи либос” барои донишҷӯёни ихтисоси 1-500102 “Тарҳрезии маснуоти дӯзандагӣ”, 1-50010201 “Технологияи маснуоти дӯзандагӣ” Ба чоп      Душанбе. ДТТ, 2021с. 93саҳ. Мадалиева З.В., Эгамова Д. Б., Юлдашева З.С.

 

 

Норов Фирдавс Фарҳодович

Муаллими калони кафедраи «Дизайни либос ва саъати мӯд»

E-mail: firdavs-norov@inbox.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълими:

Қаламкашӣ ва рангакашӣ;

Рангшиносӣ;

Нақшакашӣ ва графикаи муҳандисӣ;

Геометрияи тасвирӣ

Амсиласозӣ

Графикаи компутерӣ бо воситаи барномаҳои КОМПАС-3d, Auto-CAD, Archi-CAD.

Корҳои илмӣ - методӣ:

 1. Норов.Ф.Ф. Тартиби сохтани проексияҳои аксонометрии стандартӣ // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ оид ба иҷрои супоишҳои амалии графикӣ аз фанни геометрияи тасвирӣ ва графикаи муҳандисӣ. - Душанбе: Матбааи хурди КТДТТ ба номи ак. М. С. Осимӣ, 2018. - 72 с.
 2. Норов.Ф.Ф. Маҷмўи тавсияҳои таълимиву методӣ оид ба иҷрои супоришҳои амалӣ аз фанни қаламкашӣ ва рангакашӣ қисми I // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ. - Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. - 74 с.
 3. Норов.Ф.Ф. Марҳилаҳои асосии тасвири сари гаҷии инсон ва сарсутун дастури таълимиву методӣ аз фанни қаламкашӣ ва рангакашӣ // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ. - Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, - 64 с.
 4. Норов Ф.Ф. Асосҳои сохтани дурнамои хаттӣ (линейная перспектива) дастури таълимиву методӣ аз фанни қаламкашӣ ва рангакашӣ // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ. - Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, - 60 с.
 5. Норов Ф.Ф. Тавияҳои методӣ оид ба иҷро намудани супоришҳои амалӣ аз фанни расмкашӣ ва мусаввирӣ // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ. - Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 60 с.
 6. Норов Ф.Ф. Тавияҳои методӣ аз фанни нақшакашӣ // Ф.Ф. Норов [Матн] / Дастури таълимиву методӣ. - Душанбе: Матбааи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 60 с.

 

 

Содиқова Сайёра Абдуракибовна

Муаллими калони кафедраи   дизайни либос ва санъати  мӯд

Фанҳои таълими:

Тарҳрезии бадеӣ

Тамсиласозии тарҳи либос

Тарҳрезии маҳсулоти дузандагӣ

Технологияи махсусгардонидашуда

Омодагардонии  тарҳрезию  технологии истеҳсолот

Таҳрезии  махсуси либос

Амсиласозии тарҳи либос

Технологияи инноватсионӣ дар тароҳии либос

Корҳои илмӣ - методӣ:

 1. Дастури методӣ аз фанҳои  “Тарҳрезии либос ва тамсиласозии тарҳи либос”, Душанбе-  ДТТ, 2019с, 39саҳ. Содиқова С.А., Сафарова З.Н., Шералиев Д.М.
 2. Дастури методӣ оид ба  иҷрои  корҳои  амалӣ аз фанни “Технологияи маснуоти  дӯзандагӣ”, Душанбе- ДТТ, 2018с, 84саҳ. Содиқова С.А., Сафарова З.Н.

 

 

 

ихтисоси 1-19010105 – Дизайни костюм ва газворДизайнери сару либос мутахассиси саноати сабук аст, ки намунаи тамсилаҳои нави либосро эҷод мекунад. Дизайни муосир ҳамқадами ҳаёт буда, ба тарзи тағирёбандаи ҳаёти одамон ва талаботи онҳо мувофиқат мекунад. Бо мурури замон хоҳиш ва майли супоришдиҳандагон чӣ ба масолеҳ ва чӣ ба шаклу ороиш ва сифати либос дигар мешавад. Дизайнерони либос ҳамаи инро ба назар мегиранд ва бо ғояҳои нав дигаронро ба ҳайрат меоранд. Ҳангоми дар болои маҳсулоти нав кор кардан дизайнер тарҳи тамсилаҳои ояндаро тасвир мекунад ва масолеҳи заруриро (матоъ, чарм, мӯина, ресмон) интихоб мекунад. Дар зинаи ояндаи кор ӯ тамсиларо аз рӯи тарҳи қабулшуда медӯзад ва бо фабрикаҳо дар алоқа мешавад. Ҳамроҳи технолог ва тарроҳони истеҳсолот ҳуҷҷатгузории техникии зарурӣ таҳия карда мешавад. Ба ғайр аз меҳнати мустақим бо либос, дизайнер маъракаҳои тарғиботӣ ва муносибат бо ҳамкоронро ба роҳ мемонад, эҷодиёти худро намоиш медиҳад ва намоишҳои мӯди дигар тарроҳон иштирок мекунад. Дизайнер дар ҷустуҷӯи пайваста аст. Ӯ анъанаҳои либоси миллиро меомӯзад, бо услуб ва дастовардҳои дигар дизайнерҳо шинос мебошад, аз осорхонаю намоишгоҳҳо, намоишҳои мӯд дидан мекунад, мусаввараҳои рассомони шинохта ва маҷаллаҳои тасвирдорро тамошо ва таҳлил карда, барои худ ғояҳои нав пайдо мекунад. Дизайнери либос бояд донишу малакаҳои зеринро дошта бошад: шаклбурӣ кардан ва дӯхтан; таърихи сару либос, услуб ва равияҳои гуногуни дизайн; қобилияти бадеӣ (расмкашӣ дар варақ ва бо компютер); завқи тараққикардаи бадеӣ, эҳсоси ҳад ва услуб; донистани хосият ва арзиши масолеҳи гуногун; дар пуррагӣ дида тавонистани маҳсулоти тайёр; доштани нуқтаи назари бемисл; муштариҳоро гӯш карда тавонистан ва мақсади онҳоро фаҳмида гирифтан. Ихтисосҳои 1-50010201 - Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ ва 1-50010202 –Тарҳрезии маснуоти дӯзандагӣ Яке аз касбҳои дархостӣ дар саноати либосдӯзӣ ин тарроҳ ва технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ мебошад. Эҷодкунандаи ғояи муайян, албатта, моделйер-дизайнер аст, тарроҳ-технолог бошад, тимсоли эҷодшударо татбиқ мекунад ва барои қисми техникии корро иҷро мекунад. Касби таррроҳ ҳамакора аст, чунки он на танҳо малакаҳои тарроҳию технологӣ, инчунин бадеиро низ талаб мекунад. Мақсади кори технолог –дар ашёҳои воқеӣ таҷассум намудани тимсоли сохтаи дизайнер, татбиқ кардани матлаби эҷодии муаллиф мебошад. Ба ҷумлаи вазифаҳои тарроҳ-технолог омода намудани ҳуҷҷатгузории технологӣ ва тарроҳӣ, назорати ҳамаи зинаҳои истеҳсолоти дӯзандагӣ, таҳлили муқоисавии ҳамин намуд маҳсулот, ки корхонаҳои рақиби ватанӣ ва хориҷӣ истеҳсол мекунанд, дохил мешаванд. Ӯ инчунин ба сатҳи эстетикии маҳсулоти тайёршуда баҳо медиҳад. Тарроҳ-технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ дар тартибдиҳии супориши техникӣ ва тарҳрезии маҳсулот мустақим иштирок карда, лоиҳаи омодашударо бо муштарӣ мувофиқа мекунад. Ӯ бояд бо технологияҳои иттилоотии муосир, ки дар тарҳрезии либос истифода мешаванд, шинос бошад. Яке аз вазифаҳои раванди технологӣ ин ҷустуҷӯи роҳҳои дуруст дар истифодаи масолеҳи пардозӣ ва ҷузъҳои зинати берунаи либос мебошад. Тарроҳ-технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ бояд на танҳо завқи баланди бадеӣ дошта бошад, инчунин дорои назардиди хуб, ҳисси таносубҳо, тасаввуроти фазоӣ ва ҳиссиёти мувозинати рангҳо бошад. Ба ӯ бояд инчунин хотираи хуб ва тафаккури аёнӣ-тимсолӣ хос бошад. Мутахассиси хуби соҳа бояд бо низомҳои гуногуни тарҳрезии маҳсулоти дӯзандагӣ шинос бошад. Малакаи дӯхтан, фаҳмиши хосиятҳои масолеҳи гуногуни дӯзандагӣ ва донистани барномаҳои компютерии татбиқӣ ба кори тарроҳ-технологи истеҳсолоти дӯзандагӣ ёрӣ медиҳад. Босаводона нақша ва расм кашидан низ талаб карда мешавад. Тарроҳ-технолог одатан танҳо фаъолият накарда, дар ягон ташкилоти лоиҳавӣ-тарроҳӣ (ателйе, хонаи мӯд, фабрикаи дӯзандагӣ) кор мекунад.  
Икроми М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б., Тураева Г.Н., Гулбекова Н.Б. «Способ получения желтого пищевого красителя из корня солодки» Патент РТ № TJ, 2018
1.Ташкили корҳои илмӣ-тадкикотӣ оиди омӯзиши ҳунарҳои  қадимии тоҷикон оиди ороиши матоъҳо ва  либосхои миллӣ. (олимони ҷавон ва омузгорон) - сафарбар намудан ва ташкили экскурсияҳо ба осорхонахо, намоишгоҳҳо ,вохуриҳо бо ҳунармандандон ва устодон дар ноҳияҳои гуногуни ҷумхурӣ. - ҳамкорӣ ва  ташрифи коллеҷи «Ҳунарҳои мардумии тоҷикон» дар шахри Истаравшан ва омузиши таҷрибаи кории якдигар 2.Гузаронидани «Мизи мудаввар» бо иштироки олимон, ҳунармандон, рассомон ,омузгорон, донишҷуен, намояндагони фарҳангу санъат дар мавзуъи «Исчезающие художественные промыслы: инновации из прошлого» ( Ҳунарҳои ороиши амалии аз байн рафта: навоварӣ аз гузашта). - тартиб ва намоиш  додани диски мульти медиявӣ (видеоролик) оиди таҷрибаи кори ҳунармандон ва рассомон оиди ороиш ва фаъолияту технологияи кори онҳо. 3.Ташкили курсҳои кутохмуддат –(мастер-классы) -матоъхо:  тарзи истифодабарӣ ва ороиши он дар либосҳои гуногун(вобаста ба синну сол,ҷинс, рузмарра ва ғайра) -истифодаи нақшу нигорҳои анъанавӣ дар либосҳои миллӣ -технологияи офаридани нақшу нигор дар матоъ(батик)
 1. Аз тарафи донишҷӯён ташкил намудани номоиш-конкурси либосҳои мардумии тоҷикон « Традиции – современность» («Анъанавӣ -муосир»)
 1. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ» (муаллифон Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ.
 2. Китоби дарсии «Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ» бо забони тоҷикӣ (муаллифон Исмоилова М.А.. Камилов Х.Ч.. Чориева С.А.) (барои колеҷи тиббӣ) таҳия шуда бо қарори Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016)   ҶДММ «Балоғат»  100 нусха.Душанбе – 2017с. -230саҳ.
 3. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ  «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ» (муалифон Б.С. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б. Шарипова М.Б.) таҳия ва барои чоп омода гардида дар ҷалассаи Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҶДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ.