Сентябри соли  1991 кафедра ҳамчун   кафедраи мустақил «Технологияи маводи хӯрока» таъсис ёфт. Мудири кафедра номзади илми кимиё, и.в. Юсупов Ш.Т.  таъин шуд. Бо қарори Шӯрои илмии  Донишгоҳ аз 15 декабри  1996 суратмаҷлиси №7  ва дар асоси фармони №250/ОХ аз 25 декабри соли 1996 Департаменти    илм    ва технологияи  саноати хӯрокворӣ таъсис ёфт, ки ба он кафедраи Технологияи маводи хӯрока дохил буд. Бо сабаби тағйиротҳои  сохторӣ дар таркиби  Департамент сентябри соли 2000 кафедраҳои Кимиё ва Биокимиё (мудирикафедра номзади илмҳои биологӣ, дотсент БобоҷоноваХ.И.) ва Технологияи маводи хӯрока (мудири кафедра номзади илми кимиё, дотсент ЮсуповШ.Т.) таъсис ёфт.

Аз феврали соли  2003  кафедра ҳамчун кафедраи «Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока» номгузори шуд. Иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра ҚурбоновФ.Б. таъин шуд. 5-уми сентябри соли  2007  боқарори  Шӯрои илмии  ДТТ  суратмаҷлиси              № 01 аз 5.09.2007 кафедраи «Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока» ба  кафедраҳои «Дастгоҳҳо ва таҷҳизоти  истеҳсоли хӯрока» ва  «Технологияи маводи  хӯрока» тақсим карда шуд. Соли 2006 вазифаи  мудири кафедраи «Дастгоҳҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока» ба зиммаи  н.и.т., дотсент Ҳакимов Ғ.Қ.  гузошта шуд. Соли 2007 дар  асоси қарори Шӯрои илмии ДТТвазифаи мудири кафедраи «Дастгоҳҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока» ба зимаи н.и.т., дотсент ЧиркинаТ.В. гузошта шуд. Солҳои 2011-2013 мудири кафедра д.и.т. Юсупов Ш.Т. буд. Соли 2014 вазифаи мазкурро д.и.в., профессор Розиқов Ш.Ш. ба ӯҳда дошт. Аз 01.10.2015 бо фармони ректори ДТТ тахти №25 Мирзоев Гулмаҳмад Холович  мудири кафедра таъин шуд.

Кафедра аз рӯи равия ва ихтисосҳои зерин мутахассисонро тайёр мекунад:

1-360901 - «Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсоли маводи хӯрока»:

1-36 09 01 01 – «Таҷҳизоти корхонаҳои маҳсулоти хӯрокворӣ»;

1-36 09 01 04 – «Таҷҳизоти корхонаҳои маҳсулоти нонӣ, макаронӣ ва маводи ғизоии консентронидашуда»;

1-36 09 01 05 – «Таҷҳизоти саноати шароббарорӣ»;

1-36 09 01 06 – «Таҷҳизоти саноати гӯштию ширӣ»;

1-54010105 – «Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (маҳсулоти хӯрокворӣ)».

Кафедра дорои 4 озмоишгоҳҳо мебошад, ки дарсҳои назариявӣ, лабораторӣ ва амалӣ гузаронида мешаванд. Дарсҳо ба забони тоҷикӣ ва русӣ мегузаранд.

Барои баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯёни кафедра бо корхонаҳои саноати хӯрокворию мошинсозии ҷумҳурӣ, ки бо техникаю технологияи нави муосир таҷҳизонида шудаанд, дар асоси шартномаҳои тарафайн имконияти гузаштани таҷрибаомузӣ доранд.

Мирзозода Гулмаҳмад Хол

Мудири кафедра

Номзади илмҳои техникӣ,

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail:gulmahmad-x@mail.ru

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Таъмир васлкунонӣ ва ташхиси таҷҳизот

- Автоматика ва автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ

- Таҷҳизоти технологии соҳа  

Самти илмӣ: техника ва технологияи саноати хўрока

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Абдуллаева М.А., .Мирзоев Г.Х. Дастури методӣ аз фанни «Технологияи истеҳсоли меваҳои хушк ва технологияи хушкунии маҳсулоти хўрока» барои донишҷўёни ихтисосӣ 270800 –Технологияи консервакунонӣ- Д, ТУТ. – 24 с.
 2. Самиев Қ.А. Мирзоев Г.Х., Дастури методӣ аз фанни «Масолеҳшиносӣ ва технологияи металлҳои конструксионӣ» барои донишҷўёни  ихтисоси   170600- «Мошинҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хўрока» 072000- «Метрология, стандартизатсия ва  сертификасия».«Империал - Групп», – 24 с.  
 3. Лебедева Н.В., Хубони С., Ниматов И.Х. Мирзоев Г.Х., Дастури методӣ аз фанни «Технологияи таҷҳизоти соҳа» барои донишҷўёни равияҳои 552400, 551800, 072000 шакли таҳсили рўзона ва ғобона.Душанбе. «ЭР-граф». 2010. 24с)
 4. Мирзоев Г.Х., Ясинов М.М., Джафаров С.Ф. Дастури методӣ аз фанни «Бехатарии фаъолияти зист» барои корҳои димломӣ донишҷўёни равияҳои 552400, 551800, 280300 шакли таҳсили рўзона. Душанбе, «ЭР-граф» 2011 г.
 5. Мирзоев Г.Х., Ниматов И.Ҳ. Дастури методӣ барои ҳалли масъалаҳо аз фанни таҷҳизоти технологияи истеҳсоли консерва. 2010 (2017. – 50с).
 6. Мирзоев Г.Х., Ҳакимов Ғ.Қ., Барномаи таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 1-360901 “Мошин ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока( –84 с).
 7. Ғафоров А.А., Мирзоев Г.Х., Муродов О.Ҷ. Барномаи таҷрибаомӯзи барои донишҷӯёни ихтисоси 1-54010105 “Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия. (2018. - 68с).

 

Ғафоров Абдулазиз Абдуллофизович

Муовини ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон оид ба илм ва татбиқот

Доктори илмҳои техникӣ, Академики академияи байналмилалии таҳсилоти аграрӣ, дотсент, и.в.профессор

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail: adulaziz.gaf@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия

- Таҷрибаи байналмилалӣ оид ба метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия

- Усулҳои эҳтимолии баҳодиҳӣ дар системаи сифат

Самти илмӣ: Техника ва технологияи соҳаи кишоварзӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Ғафоров А.А., Дастури методӣ барои иҷрои лоиҳаҳои дипломӣ аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2004 – 36с.
 2. Ғафоров А.А., Юлдошев Р.З., Амиров Н.Р., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторю амалӣ аз фанни мошинҳои мелиоративӣ ва сохтмонӣ. Душанбе. ДАТ, 2003 – 32с.
 3. Ғафоров А.А., Амиров Н.Р., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторӣ аз фанни мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2005 – 28с.
 4. Ғафоров А.А., Нуров Б.З., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторӣ аз фанни мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2006 – 32с.
 5. Гафаров А., Ғафоров А.А., Назарияи механизму мошинҳо, Китоби дарсӣ. Душанбе. ДАТ, – 159с.
 6. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои курсӣ аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2011 – 23с.
 7. Ғафоров А.А., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои назорати аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2011 – 21с.
 8. Акрамов В.М., Ахмадов Б.Р., Гафаров А., Ғафоров А.А. ва диг. Асосҳои илмӣ-амалии истеҳсолоти кишоварзӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе. «Сабрина-К», 2011. – 910с.
 9. Кароматуллоев Э.С., Ғафоров А.А. Механиконии кишоварзӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе. “Ирфон”, 2013. –425 с.
 10. Ғафоров А.А., Мирзоев Г.Х., Курбонов Ф.Б., Кодиров А.М.,Муродов О.Ҷ. Барномаи таҷрибаомӯзиҳо барои донишҷӯёни ихтисоси 1-54010105 “Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия. Душанбе, ТУТ. 2019. - 68с.

Патентҳо оид ба ихтироот

 1. Лурье А.Б, Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., ва диг. Таҷҳизот барои назорати сарфи масолеҳи резанда, Ш.М. №1530118     4  А  01  С7/00.  Арз. 09.03. 1988, №4388699. Нашр дар Б.И., №47, М. 1989 с.
 2. Еникеев В.Г., Ампилогов С.Б., Ғафоров А.А., Теплинский И.З., ва диг. Таҷҳизот барои назорати меъери ворид намудани масолеҳи резанда, Ш.М. № 1625375     5  А  01  С7/00. Арз. 25.04.1988,  №4415011/15. Нашр дар Б.И., № 5, М. 1991с.
 3. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Тухмипошак-култиватори палкашак. Патенти TJ 123. Душанбе 2008.
 4. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Позачаи васеъбар барои кишти тухмиҳои хурд. Патенти TJ 124. Душанбе 2008.
 5. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Назаров Т.Ш., Позача барои кишти васеъхати тухмиҳои хурд. Патенти RU  2331180. М.
 6. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Агрегати муштарак барои коркарди замин ва кишт. Патенти RU 2363125. М.
 7. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Сафаров М., Аппарати кишт. Патенти RU М. 2011.

Ифтихорномаҳо

 1. Ифтихорномаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур-2011
 2. Ифтихорномаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осимӣ -2014
 3. Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон -2015

 

Икромӣ Хуршед Икром

номзади илмҳои техникӣ

Тел:(+992) 935839758

E-mail:x-teshaev@yahoo.com

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Раванди физики- кимиёвӣ ва биокимиёвӣ дар истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ

- Асосҳои биокимиёвӣ ва микробиологии истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ

Самти фаъолият: Технологияи шир ва маҳсулотҳои ширӣ

 

Абдуллоева Муқсудохон

номзади илмҳои техникӣ

Тел:(+992)918864881

E-mail:Abdullaeva1957@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Технологияи умумии консервакунонӣ

- Назорати технологӣ – кимиёи дар соҳа (консерва)

- Асосҳои илмӣ – амалии истеҳсоли маҳсулоти хӯрокаи функционалӣ

Самти фаъолият – технологияи консервакунонӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури таълимӣ оид ба технологияи коркарди меваю сабзавот дар корхонаҳои хурд./ Абдуллоева М.А.Юсупов Ш.Т. // Хазинаи Евроосиё, Иттиҳодияи Ҷамъиятии дастгирии соҳибкорӣ ва маориф. Душанбе, 2004.
 2. Дастурҳои методӣ оид ба иҷрои корҳои лабораторӣ (семинар) аз фанни "Технологияи саноатӣ" барои донишҷӯёни ихтисоси 270800 "Технологияи консерва. / Абдуллоева М.А., Юсупов Ш.Т. // ҶДММ "Ховарон", Душанбе. - 2005с
 3. Коркарди меваю сабзавот дар корхонаҳои хурд. / Абдуллоева М.А. Юсупов Ш.Т. // Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо,2006. 44 стр.
 4. Дастури таълимӣ аз фанни "Технологияи истеҳсоли меваҳои хушк ва технологияи хӯроки хушк" барои донишҷӯёни ихтисоси 270800. / Абдуллоева М.А., Мирзоев Г. // Душанбе, 2008, 28 саҳ.
 5. Дастурамал оид ба корҳои лабораторӣ дар курси "Таҷҳизоти технологии саноати консервбарорӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 170600" Мошинҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрокворӣ "ва 270800" Технологияи консервбарорӣ "/ Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х. // Душанбе, 2009
 6. Семинари лабораторӣ аз фанни "Назорати технологӣ ва технологӣ" аз рӯи ихтисоси 270800 "Технологияи нигоҳдорӣ". / Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х.// Дар ҷаласаи шӯрои илмию методии ТТТ, протоколи № 12 аз 06.25.10 тасдиқ шудааст, дар моҳи марти соли 2011 нашр шудааст 51 саҳ.
 7. Китоби дарсии «Технологияи коркарди мева ва сабзавот». Абдуллоева М.А.// Дар маҷлиси Шӯрои методии донишгоҳи технологии Тоҷикистон тасдиқ шудааст суратмаҷлиси №12.25.06.10. 500 саҳ.
 8. Лоиҳаи консервабарорӣ. / Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х. Луғати тафсирии истилоҳоти соҳавӣ. / Абдуллоева М.А. Ҳикматова Д.Н.,Шарифова Г.А.// ҶДММ «ЭР-граф» супориши № 66 50 нусха 140 саҳифа. 2011

 

 

Ҳабибов Абдураҳмон Ҳакимбоевич

Номзади илмҳои иқтисодӣ

E-mail: habibov@bk.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Ташкили истеҳсолот

- Тарҳрезии корхонаҳои соҳа

- Таҷҳизоти технологии соҳа

Самти илмӣ: Рушди инноватсионии саноати хӯрокворӣ

Корҳоиилмӣметодӣ

 1. Ҳабибов А.Ҳ. Қиёмидинов Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷроиши қисми иқтисодии лоиҳаи дипломӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои равияи 552400 – «Технологияи маводи хӯрока». Душанбе: ДТТ, 2007. – 24 с.
 2. Саидаминов И.А., Ҳакимов Ғ.Қ., Ҳабибов А.Ҳ. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 1. Душанбе: «Ирфон», 2008. – 324с.
 3. Саидаминов И.А., Ҳакимов F.Қ., Ҳабибов А.Ҳ. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 2. Душанбе: «Ирфон», 2010. – 336с.
 4. Ҳабибов А.Ҳ., Ясинов М.М. Ҳисоби гармивии объектҳои хунуккунанда. Душанбе: Эр-граф, 2010. – 64с.
 5. Ҳабибов А.Ҳ. Методические указания по выполнению и защите дипломных проектов и работ для студентов обучающихся по специальности: 170600 – Машины и аппараты пищевых производств. Душанбе: ДТТ, 2010. – 48 с.
 6. Ҳабибов А.Ҳ. Техникаи гармо. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 240с.
 7. Ҳабибов А.Ҳ. Теплотехника. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 320с.
 8. Ҳабибов А.Ҳ., Ҳакимов Ғ.Қ., Зиёвадинов С.С. Барномаи таҷрибаомўзии истеҳсолӣ барои донишҷўёни ихтисоси 170600. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 48 с.
 9. Ҳабибов А.Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Техникаи гармо ва хунуккунӣ" барои ихтисосҳои 1-360901, 1-490101, 1-490102, 1-910101. Душанбе: ДТТ, 2013. – 28 с.

 

 

Самиев Кудбидин Абдулхайевич

Номзади илмҳои техникӣ

Аълочии маорифи Чумхурии Тоҷикистон

 

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Равандхои технологи дар истехсолот

- Масолехшиноси ва технологияи масолеххои сохтори

Самти илмӣ: хосиятхои гаро-физикии хуллахои алюминий  

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Самиев К.А., Хакмов Г.К. Дастурҳои методӣ доир ба иҷрои корҳои лабораторӣ аз рӯи курси "Асосҳои ҳисоб ва тарҳрезии мошинҳо барои таҷҳизоти истеҳсоли хӯрокворӣ" Душанбе 2002-16с. 2002.
 2. Самиев Ќ.А. Мирзоев Г.Х., Дастури методӣ аз фанни «Масолењшиносӣ ва технологияи металлњои конструксионӣ» барои донишљўёни  ихтисоси   170600- «Мошинњо ва таљњизоти истењсоли хўрока» 072000- «Метрология, стандартизатсия ва  сертификасия». «Империал - Групп», – 24 с.  
 3. Самиев К.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Сварочное дело» Душанбе 2004-18с.
 4. Дастури методӣ аз фанни «Физика» ДТТ – 2016 – 112 с.
 5. Дастурамал оид ба иҷрои корҳои курсӣ аз фанни "Асосҳои меъёрии идоракунии энергия" Душанбе, "PROMEXPO", 2017-24с.
 6. Дастури методӣ барои иҷрои корҳои озмоишӣ ва амалӣ аз фанни "Бехатарии њаёту зист" Душанбе 2018-63с.

Патентњо оид ба ихтироот

 1. Самиев К.А., Сафаров М.М. Патент Республики Таджикистан, МПК8, С 21D 1/70; H05В 6.08, №07001001, от 4.04.2007г.Способ определения коэффициента линейного расширения твердых тел в широком интервале температур и устройство для его осуществления.

 

Кабиров Фирдавс Одилшович

унвонҷӯи кафедраи мошин ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока

E-mail: firdavskabir@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Тамсилаҳои байналхалқии системаҳои сифат

- Метрология стандартизатсия ва сертификатсия

Самти илмӣ: Рушди хидмати метрологӣ ва стандартикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият

Мақолаҳои илмӣ:

 1. Бобоев Х.Б., Кабиров Ф.О. Назаре ба таърихи пайдоиши стандартизатсия ва метрология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Пайёми ДТТ №1 (36) 2019. Душанбе «Баҳманруд» 201
 2. Кабиров Ф.О. Стандарткунонӣ - кафили боварӣ ва эътимоди мардум Пайёми Академияи илмҳои ҶТ  Муаррих №2 2019

 

 

 

 

Валишина Алина Рафаиловна

Ассистент

E-mail: marine959595@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Метрология стандартизатсия ва сертификатсия

Самти илмӣ: технологияи саноати хӯрока

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Мирзорахимов К.К., Бобоёров Б.О., Валишина А.Р., Икрами М.Б. Изучение ингибирования аутоокисления адреналина спектрофотометрическим методом. Донишгоҳи технологии тоҷикистон. «Рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои илм ва маориф»18-19 декабри соли 2015.
 2. Мирзорахимов К.К., Бобоёров Б.О., Валишина А.Р., Икрами М.Б. Изучение ингибирования аутоокисления адреналина. Спектрофотометрическим методом Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (2(25) 2015). – Душанбе: “Баҳманруд”. 2015.
 3. Мирзорахимов К.К., Бобоёров Б.О., Валишина А.Р., Икрами М.Б. Изучение ингибирования аутоокисления адреналина спектрофотометрическим методом. Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Таъмини бехатарии озуќаворӣ ва сифати маҳсулоти ниёзи мардум дар шароити фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони Умумиҷаҳонии Савдо ва Иттиҳоди Гумрукӣ» 28-майи соли 2016.
 4. Шарипова М.Б., Икрами М.Б., Валишина А.Р., Девонашоева Н.С. Производство хлеба на основе гороховой закваски. Хонишҳои нуъмонӣ ХIV Хонишҳои нуъмонӣ. Бахшида ба соли ҷавонон Пажуҳишгоҳи химияи АИ ҶТ. 22-ноябри. 2017.
 5. Икрамӣ М.Б., Мирзораҳимов Ќ.К. Валишина А.Р. Изучения ингибирования аутоокисления адреналина спектрофотометрическом методом. Донишгоҳи технологии Тоҷикситон. Конфересияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Саҳми олимони ҷавон дар рушди нноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» апрели соли 2017.
 6. Шарипова М.Б., Икрамӣ М.Б., Валишина А.Р., Мирзораҳимов Ќ.К.. Физико-химические свойство лепешки на основе закваски. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ ва техника барои рушди устувор. (28-уми апрели соли 2018 ќисми 1).«ПРОМКСПО». Душанбе - 2018.
 7. Шарипова М.Б., Икрами М.Б., Валишина А.Р., Девонашоева Н.С., Мирзорахимов К.К. Влияние гороховой закваски на  упек  хлебобулочних изделий. Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон.  4 (31) 2017. Душанбе 2017с. 
 8. Шарипова М.Б., Икрамӣ М.Б., Валишина А.Р., Мирзораҳимов Ќ.К. Физико-химические свойство лепешки на основе закваски. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ ва техника барои рушди устувор. (28-уми апрели соли 2018 ќисми 1). «ПРОМКСПО». Душанбе - 2018.

 

 1. Масолеҳшиносӣ ва технологияи масолеҳи конструксионӣ
 2. Ҷузъҳои мошин ва асосҳои тарҳрезӣ
 3. Молшиносии маҳсулоти хўрокворӣ
 4. Равандҳои технологӣ дар мошинсозӣ
 5. Равандҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хўрока
 6. Таҷҳизоти технологии соҳа
 7. Ҳисоб ва тарҳрезии дастгоҳҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хўрока
 8. Техникаи гармо ва хунуккунӣ
 9. Таҷҳизоти муассисаҳои хўроки омма
 10. Лоиҳакашии муассисаҳои хўроки омма
 11. Технологияи таҳияи стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёрӣ
 12. Квалиметрия ва идораи сифати маҳсулот
 13. Системаҳои сифат дар соҳа
 14. Молшиносӣ дар соҳа
 15. Технологияи санҷиши давлатии воситаҳои ченкунӣ ва калибровкаи ченакҳо
 16. Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия
 17. Назарияи умумии ченкунӣ
 18. Стандартизатсияи байналхалқӣ
 19. Танзими техникӣ дар истеҳсолот
 20. Тамсилаҳои байналхалқии системаҳои сифат
 21. Гидравлика
 22. Назарияи механизмҳо ва мошинҳо
 23. Механизатсияи корҳои борбарорӣ-борфарорӣ, нақлкунонӣ ва анборӣ
 24. Таъмир, васлкунӣ ва ташхиси таҷҳизот
 25. Маҷмааи идоракунии равандҳои муҳандисӣ-технологӣ
 26. Технологияи масолеҳи конструксионӣ
 27. хосиятҳои физикӣ ва механикии ашёи хом ва маҳсулоти тайёр
 28. Байниҳамивазшавӣ
 29. Аккредитатсияи марказҳои ташхисӣ ва озмоишгоҳҳо
 30. Амнияти озӯқаворӣ
 31. Аудити системаи сифат
 32. Баҳодиҳии мувофиқати маҳсулоти хӯрока, равандҳои истеҳсолӣ
 33. Иқтисодиёти ҷаҳон ва Созмони умумиҷаҳонии савдо
 34. Методология ва усулҳои тадқиқоти илмӣ
 35. Мумммоҳои муосирӣ метрология ва стандартикунонӣ
 36. Системаи аккредитатсияи озмоишгоҳҳо, мақомоти сертификатсиякунонӣ
 37. Таҷрибаи байналмилалӣ оид ба метрология ва стандартикунонӣ
 38. Эътимодиятнокии системаҳои техникӣ
 39. Танзими техникӣ дар соҳаи амнияти хӯрока

Патентҳо оид ба ихтироот

 1. Мадалиев А.М. Мирзозода Г.Х., Ҳакимов Ғ.Қ.Меварезакунаки хурдҳаҷми меваҳо (себ, нок, биҳӣ) барои истеҳсоли шарбат № TJ 222. Душанбе,
 2. Ясинов М.М.Мирзоев Г.Х., Мадалиев А.М.Ҳакимов Ғ.Қ., Қурбонов Ф.Б.Тарзи истеҳсоли калбасса «Ҳасиби миллӣ» № TJ 384. Душанбе 2010.
 3. Мирзоев Г.Х.,Деревенко В.В.,Калиенко Е.А Хати технологӣ коркарди донаи харбуза РФ 130993. Краснодар, 2013.
 4. Дастгоҳи майдакунии марказгурез барои майда кардани донаҳои полезӣ РФ № 147318. Краснодар.
 5. Мирзоев Г.Х Деревенко В.В Усули ба даст овардани равғани растанӣ ва кунҷора аз донаи харбуза РФ № 2567745. Краснодар.
 6. Мирзоев Г.Х., Мадалиев А.М..Дастгоҳ барои сермаҳсул ҳосил кардани шарбати меваҳо, №TJ 1500099. Душанбе 2016

Договор 1

Договор 2

Договор 3

Договор 4

Договор 5

Договор 6

Договор 7

Договор 8

Договор 9

Договор 10

Мавзўҳои илмӣ

Ҳакимов Ғ.Қ.

Техника ва технологияи коркарди меваю сабзавот бо навоварӣ дар таҷҳизоти индуксионӣ

Самиев Қ.А.

Хосиятҳои термодинамикии хўлаҳои алюминӣ ва бериллӣ бо филизҳои нодирзамин

Зиёвадинов С.С

Тадқиқоти хусусиятҳои технологии коркарди меваю сабзавот ва асосноккунии параметрҳои асосии дастгоҳи хушккунӣ

Ҳабибов А.Ҳ.

Хусусияти рушди инноватсионӣ-технологии иқтисодиёти ҶТ

Мирзозода Г.Х.

Коркарди технологияи истеҳсоли равuани растанӣ ва кунҷораи дорои протеини баланд дошта аз донаи полезӣ

Назаров Ш.А.

Хосиятҳои физико-химиявии хулаи алюминиӣ al +6% Li бо филизҳои нодирзамин (Y, la, Ce, Tr, Nd)»

Кокулов П.М.

Тадқиқот ва асосноккунии андозаҳои асосии раванди бурриши маҳсулоти сабзавоти намуди лундашакл

 

ДАСТОВАРДҲОИ ИЛМИЮ МЕТОДӢ

4 нишони ММПИ

1 диломи бехтарин ихтироъкор дар ш.Фаронса

1 медали бринҷӣ «Архимед» дар ш. Москва.

5 дипломи ихтирооти ҶТ

20 патент оид ба ихтирооти ҶТ ва 3 патент оид ба ихтирооти ФР

7 китоби дарсӣ

50 дастурҳои таълимию методӣ

10- сертификат

Дар назди кафедра маҳфили тарҳрезии донишҷўён бо номи «Ихтироъкор» фаъолият мебарад, ки донишҷўёни болаёқат метавонанд бо ёрии устодони кафедра корҳои илмию тадқиқотӣ баранд.