Кафедраи технологияи истеҳсоли маводи  хӯрока аз рӯзи таъсисёбии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар базаи кафедраи маълумоти умумӣ фаъолият дорад.

Соли 1991 бо мақсади ташкил додани кафедраи тахассусӣ тағйиротҳои сохторӣ гузаронида шуд, ки дар он кафедраи кимиё ба ду кафедра: кимиё ва технологияи саноати хӯрокворӣ тақсим карда шуд.

Бо қарори Шӯрои илмии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 05.12.1996с. ва фармони ректор таҳти №250/ОХ аз 25.12.1996с. – Департаменти илм ва технологияи маводи хӯрока таъсис ёфт ва раиси Департамент н.и.б., дотсент Бобочонова Х.И. таъин шуд. Дар заминаи департаменти мазкур кафедраи  технологияи саноати хурокворӣ таъсис ёфт ва мудирии онро н.и.т., дотсент Юсупов Ш.Т. ба уҳда гирифт.

Дар моҳи майи соли 1993 кафедра ба ду кафедра: кимиё ва технологияи саноати хӯрокворӣ  тақсим карда шуд.

Департаменти илм ва технологияи маҳсулоти хӯрокворӣ ташкил ёфт  моҳи сентябри соли 2000-ум  ба кафедраи кимиё, биокимиё ва технологияи маҳсулоти хӯрокворӣ» табдил дода шуд. Дар айни замон табдили ном кардани кафедра ҳар сол давом мекард ва он то соли 2009 идома ёфт. Соли  2006 дар заминаи кафедраи биокимиё ва технологияи маҳсулоти хурокворӣ ва ду кафедраи дигар кафедраи  технологияи истеҳсоли хӯрокворӣ  ва кафедраи мошинҳо ва дастгоҳи истеҳсоли хӯрокворӣ таъсис дода шуд.

Аз 5-уми сентябри соли 2006 бо қарори Шӯрои илмии ДТТ суратмаҷлиси №01/ОХ аз 5.09.2006 сол  кафедраи технология ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока ба кафедраҳои дастгоҳҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрока ва технологияи маводи хӯрока тақсим карда шуд. Моҳи сентябри соли 2012 кафедраи технологияи истеҳсоли маводи хӯрока ба кафедраи стандартизатсия ва технологияи истеҳсоли маводи хӯрока номгузорӣ карда шуд. Соли 2008 вазифаи мудири кафедраи технологияи истеҳсоли маводи  хӯрока ба зиммаи н.и.к., дотсент Икроми М.Б.  гузошта шуд. Аз соли 2009 то имрӯз вазифаи мудири кафедра ба зиммаи н.и.т. дотсент Хушматов А.Т. вогузор шудааст.

Бо қарори шӯрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 28 ноябри соли 2016 номи кафедра аз «Технологияи истеҳсоли маводи хӯрока ва стандартизатсия» ба номи Қурбонов И.И. ба Технологияи истеҳсоли маводи хӯрока ба номи Қурбонов И.И. иваз карда шуд.

Хушматов Азимҷон  Тоирович

Мудири кафедра

Номзади илмҳои техникӣ, дотсент

Тел:(+992) 918774424

E-mail: azimjon58@mail.ru

                    

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Технологияи истеҳсоли маҳсулотҳои туршшаванда ва шароббарорӣ

- Технологияи умумии соҳа

- Технологияи тайёр кардани коктейлҳо

- Бехатарии ашеи хом ва маводи хӯрока

- Асосҳои физиология, гигиена ва санитарияи маводи хӯрока

Самти илмӣ: Технологияи истехсоли алкоголӣ ва ғайриалкаголӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури таълимӣ – методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни «Технологияи соҳа»  барои донишҷӯёни ихтисоси 270500 – технологияи маҳсулоти туршшаванда ва шароббарорӣ» / Хушматов А.Т., Парпиев З.Т. - Душанбе: Компанияи Глобус. - 2003.- 68с.
 2. Бентонитҳои маҳаллӣ дар технологияи шароббарорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон./ Хушматов А.Т., Кариев А.Р., Джумаев А.Т.- Душанбе, 2007. -52с
 3. Дастури методи курси лексияҳо аз фанни «Назорати техно – кимиёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ» барои донишҷӯёни ихтисоси 270500 – технологияи маҳсулоти туршшаванда ва шароббарорӣ»./ Хушматов А.Т., Қурбонов Ф.Б., Содикова С., Пирмахмадова Н. –Душанбе: Эрг-граф, 2013. -175с.
 4. Дастури методи «Назорати техно – кимиёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ». / Хушматов А.Т., Курбонов Ф.Б., Меликова Н.Х.- Душанбе: ООО  ЭР-граф. -2014.
 5. Дастури методӣ оид ба ҳисоб кардани меъёри масрафи ашёи хом (маҳсулот), шаробҳои асосӣ ва ёрирасон, коняк, нӯшокиҳои спиртӣ ва оби маъданӣ аз фанни "Технологияи саноат" барои донишҷӯёни ихтисоси 1-49010101 "Технологияи ферментатсия ва шароб" , 1-360901 - "Мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли маводи хӯрока." / Хушматов А.Т., Қурбонов Ф.Б., Пирмахамадова Н.А. - Душанбе, 2014. -128с.
 6. Дастури методи оид ба иҷро ва ҳимояи корҳои тахассусии хатм барои донишҷӯёни курси чоруми тахассуси 1-49010104 – «Технологияи истеҳсоли маҳсулоти туршшаванда ва шароббарорӣ». / Хушматов А.Т., Ҷумаев А.Т.- Душанбе -2019.

Ғафоров Абдулазиз Абдуллофизович

Муовини ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон оид ба илм ва татбиқот

Доктори илмҳои техникӣ, Академики академияи байналмилалии таҳсилоти аграрӣ, дотсент, и.в.профессор

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

E-mail: adulaziz.gaf@mail.ru

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия

- Таҷрибаи байналмилалӣ оид ба метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия

- Усулҳои эҳтимолии баҳодиҳӣ дар системаи сифат

Самти илмӣ: Техника ва технологияи соҳаи кишоварзӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Ғафоров А.А., Дастури методӣ барои иҷрои лоиҳаҳои дипломӣ аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2004 – 36с.
 2. Ғафоров А.А., Юлдошев Р.З., Амиров Н.Р., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторю амалӣ аз фанни мошинҳои мелиоративӣ ва сохтмонӣ. Душанбе. ДАТ, 2003 – 32с.
 3. Ғафоров А.А., Амиров Н.Р., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторӣ аз фанни мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2005 – 28с.
 4. Ғафоров А.А., Нуров Б.З., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои лабораторӣ аз фанни мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2006 – 32с.
 5. Гафаров А., Ғафоров А.А., Назарияи механизму мошинҳо, Китоби дарсӣ. Душанбе. ДАТ, – 159с.
 6. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои курсӣ аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2011 – 23с.
 7. Ғафоров А.А., Дастури методӣ барои иҷрои корҳои назорати аз мошинҳои кишоварзӣ ва мелиоративӣ. Душанбе. ДАТ, 2011 – 21с.
 8. Акрамов В.М., Ахмадов Б.Р., Гафаров А., Ғафоров А.А. ва диг. Асосҳои илмӣ-амалии истеҳсолоти кишоварзӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе. «Сабрина-К», 2011. – 910с.
 9. Кароматуллоев Э.С., Ғафоров А.А. Механиконии кишоварзӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе. “Ирфон”, 2013. –425 с.
 10. Ғафоров А.А., Мирзоев Г.Х., Курбонов Ф.Б., Кодиров А.М.,Муродов О.Ҷ. Барномаи таҷрибаомӯзиҳо барои донишҷӯёни ихтисоси 1-54010105 “Метрология, стандартизатсия ва сертификатсия. Душанбе, ТУТ. 2019. - 68с.

Патентҳо оид ба ихтироот

 1. Лурье А.Б, Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., ва диг. Таҷҳизот барои назорати сарфи масолеҳи резанда, Ш.М. №1530118     4  А  01  С7/00.  Арз. 09.03. 1988, №4388699. Нашр дар Б.И., №47, М. 1989 с.
 2. Еникеев В.Г., Ампилогов С.Б., Ғафоров А.А., Теплинский И.З., ва диг. Таҷҳизот барои назорати меъери ворид намудани масолеҳи резанда, Ш.М. № 1625375     5  А  01  С7/00. Арз. 25.04.1988,  №4415011/15. Нашр дар Б.И., № 5, М. 1991с.
 3. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Тухмипошак-култиватори палкашак. Патенти TJ 123. Душанбе 2008.
 4. Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Позачаи васеъбар барои кишти тухмиҳои хурд. Патенти TJ 124. Душанбе 2008.
 5. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Ахунов Т.И., Назаров Т.Ш., Позача барои кишти васеъхати тухмиҳои хурд. Патенти RU  2331180. М.
 6. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Махмудов Р.А., Мусоев З.Н., Агрегати муштарак барои коркарди замин ва кишт. Патенти RU 2363125. М.
 7. Еникеев В.Г., Ғафоров А.А., Сафаров М., Аппарати кишт. Патенти RU М. 2011.

Ифтихорномаҳо

 1. Ифтихорномаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур-2011
 2. Ифтихорномаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осимӣ -2014
 3. Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон -2015

 

Икромӣ Мухаббат Бобоевна 

Номзади илми кимиё, и.в. профессор

Аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон» (2000).

Тел: (+992) 900051129

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Кимиёи ғайриузвӣ,

-Кимиё,

-Кимиёи таҳлилӣ

- Усулҳои физикӣ ва кимиёии муоинаи маводҳо

-Хосиятҳои физикӣ ва кимиёии мааҳсулоти хурока

-Биокимиёи соҳа

-Экология.
Самти илмӣ: Кимиёи ғайриузвӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Сборник тестов по общей и неорганической химии. Реферативный сборник НПИЦ.РТ,вып.2, 2001,Душанбе. 35
 2. Сборник тестов по аналитической химии. Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.2, 2001,Душанбе. Деп.№ 41 (1427). 48
 3. Химия крашения тканей. Методические указания к выполнению лабораторных работ.
 4. Реферативный сборник 8 НПИЦ РТ,вып.1, 2002, Душанбе. Деп.№ 25 (1459). 23.
 5. Халли масъалахо оид ба кимиеи махлулхо. (Решение задач по химии растворов) (на таджикском языке) Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.02, 2002,Душанбе. Деп.№ 74(1508). 34
 6. Лабораторные работы по общей химии. Реферативный сборник НПИЦ РТ, вып.1, 2003,Душанбе. Деп.№ 53(1598). 30
 7. Лабораторные работы по неорганической химии. Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.1, 2003,Душанбе. Деп.№ 52(1597). 17
 8. Лабораторные работы по общей и неорганической химии. Душанбе. ООО Поликомп, 2003 60 с.
 9. Аналитическая химия. Част 1. Качественный анализ Душанбе. ИПЦ ОГРТ.Душанбе, 2003. 55
 10. Лабораторные работы по органической химии. Душанбе. ООО Поликомп, 2004 82 с.
 11. Методические указания и задания контрольных работ по общей и неорганической химии ( для студентов заочного отделения направлений 552400) Душанбе, 35
 12. Методические указания и задания контрольных работ по органической химии (для студентов заочного отделения направлений 552400) Душанбе, 35.
 13. Методические указания и задания контрольных работ по физической и коллоидной химии ( для студентов заочного отделения направлений 552400). Душанбе, 30
 14. Методические указания к самостоятельному изучению курса неорганической химии для студентов направления 552400 – «Технология пищевых производств» Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 35
 15. Методические указания к самостоятельному изучению курса общей и неорганической химии для студентов направлений 551200 – «Технология легкой промышленности» и 072000 – «Метрология, стандартизация и сертификация». Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 66
 16. Методические указания к самостоятельному изучению курса неорганической химии для студентов направления 551800 – «Технология пищевых производств». Душанбе, ООО «Ховарон», 2006.32
 17. Аналитическая химия. Часть 2. Количественный анализ. (Методическое пособие для студентов направления 552400 – Технология продуктов питания». Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 54
 18. Сборник заданий по неорганической химии. Душане, ООО «Ховарон», 2006. 28
  Мачмуъи вазифахо аз кимиёи гайриузви (Сборник заданий по неорганической химии. На тадж.яз.). Душане, ООО «Ховарон», 2008. 30
 19. Сборник заданий по химии (Для студентов спец.07200 и 551200). Душане, ООО «Ховарон», 2008. 45
 20. Мачмуъи вазифахо аз кимиёи (Сборник заданий по химии. На тадж.яз.). Душане, ООО «Ховарон», 2008. 35
 21. Методические указания к самостоятельному изучению курса физической и коллоидной химии для студентов направления 552400 – «Технология пищевых производств». Душанбе, ООО «Ховарон», 2008. 32
 22. Конспект лекций по неорганической химии (для студентов направления 552400 – «Технология пищевых производств»). Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.1, 2008, 45Душанбе. Деп.№ 52(1597)
 23. Тесты по физико-химическим методам исследования. Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.1, 2008,Душанбе. Деп.№ 52(1597). 30
 24. Применение активных методов при преподавании химических дисциплин. Реферативный сборник НПИЦ РТ,вып.1, 2008,Душанбе. Деп.№ 52(1597.
 25. Курси мухтасари химия гайриорганики Краткий курс неорганической химии. Учебник на тадж. яз.).
 26. Методические указания к самостоятельному изучению курса физической и коллоидной химии. 28
 27. Корҳои амалӣ аз кимиёи таҳлилӣ. Душанбе, Эр-граф, 2010, 45 с.
 28. Мачмуъи вазифахо, машқҳо ва тестҳо аз кимиёи таҳлилӣ (Сборник заданий по аналитической химии. На тадж.яз.). Душанбе, Эр-граф, 2010, 100 с.
 29. Кимиёи таҳлилӣ (китоби дарсӣ)
 30. Аналитическая химия. (Учебник на тадж.яз.). Душанбе, Эр-граф, 2011, 238с.
  Усулҳои тадқиқоти ашё ва маҳсулоти хўрока ( Методы исследования сырья и пищевых продуктов. Учебник на тадж.яз). Душанбе, Эр-граф, 2013. 120
 31. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо ќарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии
 32. Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҷДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ.
 33. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ «Практикум по общей химии» Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2018с. -74саҳ.
 34. Дастури таълимӣ: «Биохимия» Учебно-методический комплекс. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -8,9ҷч.. – дар чоп.
 35. Дастури таълимӣ: «Биохимия»Маҷмўи корҳои таълимӣ-методӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. 6,2ҷч.. – дар чоп.
 36. Дастури таълимӣ: « Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -5,5 ҷч. – дар чоп.

 

Шарипова Мавзуна Бахриддиновна

Номзади илми кимиё, и.в. дотсент (2010)

Аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон (2015)

Барандаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимон муҳаққиқони ҷавон дар соҳаи илм ва техника (2016).

Тел: (+992 372) 2-34-56-72

E-mail:mavzuna_83@mail.ru

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технологияи соҳа

-Технологияи умумии соҳа

-Микробиологияи соҳа

-Хосиятҳои физикӣ ва кимиёии ашё ва маҳсулоти тайёр

Самти илмӣ: Технологияи истеҳсоли ғизоҳои фугксионалӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури методӣ аз фанни «Кимиёи умуми» барои донишxeёни таҳсилоти рeзона ва ғоибонаи ихтисосҳои 552400 ва 551800.ҷДММ «Эр-граф» адади нашр 200 нухса, Душанбе -2007с. Икромӣ .М.Б., Исмоилова М.А.Шарипова М.Б.
 2. Дастури таълимӣ «Тадбиқи химия технологияи истеҳсоли нон ва маҳсулоти нонӣ».ҷДММ «Эр-граф» адади нашр 100 нухса, Душанбе -2013с. Мирзораҳимов Қ.К, Икрамӣ М. Б, Раҳимова Ф.А.
 3. Дастури таълимӣ «Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ».ҷДММ «Баҳманрўд» адади нашр 50 нухса, 136саҳ. Душанбе -2015с. Мирзораҳимов Қ.К, Икрамӣ М. Б, Раҳимова Ф.А.
 4. Китоби дарсӣ «Кимиёи коллоидӣ» Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016), қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон №9/30 аз 29.06.2016 ба чоп тавсия шудааст. ҷДММ «Баҳманрўд» 100 нусха.Душанбе – 2017с. -259саҳ. Исмоилова М.А., Комилов Х.Ч.
 5. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва ќаннодӣ». Қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҷДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ. Хубони Сорбон, Қурбонов Ф.Б.
 6. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҷДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б.
 7. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ «Практикум по общей химии» Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2018с. -74саҳ. (муалифон Икроми, М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б.)
 8. Дастури таълимӣ: «Биохимия» Учебно-методический комплекс. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -8,9ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.
 9. Дастури таълимӣ: «Биохимия»Маҷмўи корҳои таълимӣ-методӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. 6,2ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Ќ.К.
 10. Дастури таълимӣ: « Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -5,5 ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.
 11. Барандаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимон, муҳаққиқони ҷавон дар соҳаи илм ва техника (2016).
 12. Барандаи медали биринҷии «Намоишгоҳи байналмилалии занҳои ихтирокор дар ҷумҳурии Корея KIWIE 2019» дар ш. Сеули ҷумҳурии Корея.

 

Икромӣ Хуршед Икром

номзади илмҳои техникӣ

Тел:(+992) 935839758

E-mail:x-teshaev@yahoo.com

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Раванди физики- кимиёвӣ ва биокимиёвӣ дар истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ

- Асосҳои биокимиёвӣ ва микробиологии истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ

Самти фаъолият: Технологияи шир ва маҳсулотҳои ширӣ

 

Абдуллоева Муқсудохон

номзади илмҳои техникӣ

Тел:(+992)918864881

E-mail:Abdullaeva1957@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Технологияи умумии консервакунонӣ

- Назорати технологӣ – кимиёи дар соҳа (консерва)

- Асосҳои илмӣ – амалии истеҳсоли маҳсулоти хӯрокаи функционалӣ

Самти фаъолият – технологияи консервакунонӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастури таълимӣ оид ба технологияи коркарди меваю сабзавот дар корхонаҳои хурд./ Абдуллоева М.А.Юсупов Ш.Т. // Хазинаи Евроосиё, Иттиҳодияи Ҷамъиятии дастгирии соҳибкорӣ ва маориф. Душанбе, 2004.
 2. Дастурҳои методӣ оид ба иҷрои корҳои лабораторӣ (семинар) аз фанни "Технологияи саноатӣ" барои донишҷӯёни ихтисоси 270800 "Технологияи консерва. / Абдуллоева М.А., Юсупов Ш.Т. // ҶДММ "Ховарон", Душанбе. - 2005с
 3. Коркарди меваю сабзавот дар корхонаҳои хурд. / Абдуллоева М.А. Юсупов Ш.Т. // Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо,2006. 44 стр.
 4. Дастури таълимӣ аз фанни "Технологияи истеҳсоли меваҳои хушк ва технологияи хӯроки хушк" барои донишҷӯёни ихтисоси 270800. / Абдуллоева М.А., Мирзоев Г. // Душанбе, 2008, 28 саҳ.
 5. Дастурамал оид ба корҳои лабораторӣ дар курси "Таҷҳизоти технологии саноати консервбарорӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 170600" Мошинҳо ва таҷҳизоти истеҳсоли хӯрокворӣ "ва 270800" Технологияи консервбарорӣ "/ Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х. // Душанбе, 2009
 6. Семинари лабораторӣ аз фанни "Назорати технологӣ ва технологӣ" аз рӯи ихтисоси 270800 "Технологияи нигоҳдорӣ". / Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х.// Дар ҷаласаи шӯрои илмию методии ТТТ, протоколи № 12 аз 06.25.10 тасдиқ шудааст, дар моҳи марти соли 2011 нашр шудааст 51 саҳ.
 7. Китоби дарсии «Технологияи коркарди мева ва сабзавот». Абдуллоева М.А.// Дар маҷлиси Шӯрои методии донишгоҳи технологии Тоҷикистон тасдиқ шудааст суратмаҷлиси №12.25.06.10. 500 саҳ.
 8. Лоиҳаи консервабарорӣ. / Абдуллоева М.А., Ниматов И.Х. Луғати тафсирии истилоҳоти соҳавӣ. / Абдуллоева М.А. Ҳикматова Д.Н.,Шарифова Г.А.// ҶДММ «ЭР-граф» супориши № 66 50 нусха 140 саҳифа. 2011

 

 

Ҳабибов Абдураҳмон Ҳакимбоевич

Номзади илмҳои иқтисодӣ

E-mail: habibov@bk.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Ташкили истеҳсолот

- Тарҳрезии корхонаҳои соҳа

- Таҷҳизоти технологии соҳа

Самти илмӣ: Рушди инноватсионии саноати хӯрокворӣ

Корҳоиилмӣметодӣ

 1. Ҳабибов А.Ҳ. Қиёмидинов Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷроиши қисми иқтисодии лоиҳаи дипломӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои равияи 552400 – «Технологияи маводи хӯрока». Душанбе: ДТТ, 2007. – 24 с.
 2. Саидаминов И.А., Ҳакимов Ғ.Қ., Ҳабибов А.Ҳ. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 1. Душанбе: «Ирфон», 2008. – 324с.
 3. Саидаминов И.А., Ҳакимов F.Қ., Ҳабибов А.Ҳ. Равандҳо ва адоти истеҳсоли хӯрока. Қисми 2. Душанбе: «Ирфон», 2010. – 336с.
 4. Ҳабибов А.Ҳ., Ясинов М.М. Ҳисоби гармивии объектҳои хунуккунанда. Душанбе: Эр-граф, 2010. – 64с.
 5. Ҳабибов А.Ҳ. Методические указания по выполнению и защите дипломных проектов и работ для студентов обучающихся по специальности: 170600 – Машины и аппараты пищевых производств. Душанбе: ДТТ, 2010. – 48 с.
 6. Ҳабибов А.Ҳ. Техникаи гармо. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 240с.
 7. Ҳабибов А.Ҳ. Теплотехника. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 320с.
 8. Ҳабибов А.Ҳ., Ҳакимов Ғ.Қ., Зиёвадинов С.С. Барномаи таҷрибаомўзии истеҳсолӣ барои донишҷўёни ихтисоси 170600. Душанбе: Эр-граф, 2011. – 48 с.
 9. Ҳабибов А.Ҳ. Дастури методӣ оид ба иҷрои корҳои мустақилона аз фанни «Техникаи гармо ва хунуккунӣ" барои ихтисосҳои 1-360901, 1-490101, 1-490102, 1-910101. Душанбе: ДТТ, 2013. – 28 с.

 

 

Тураева Гулноз Нормаматовна

Номзади илмҳои техникӣ

E-mail: gul_turaeva@mail.ru

Тел: (+992) 907367903

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технологияи гӯшт ва маҳсулоти гуштӣ
-Назорати технологӣ – кимиёи дар соҳа (гӯшт)

Самти фаъолият: Технологияи гӯшт ва маҳсулоти гуштӣ

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Г.Н. Тураев. Таъсири ҳалкунанда ба экс пайвастагиҳои феноли аз растаниҳо / М.Б. Икрами, Қ.К. Мирзораҳимов Г.Н. Тураева, Т. ҶТ. Душанбе.- 2016.- С.38-39.
 2. Тураева Г.Н. Параметрҳои кинетикии таъсири ингибитории пайвастагиҳои фенолӣ / М.Б.Икромӣ, Тураева Г.Н., Мирзораҳимов К.К. // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2018. - №2. - С.30-34.

 

 

Одинаев Тоҳир Гулович

Саромӯзгор

Тел: (+992) 907335342

E-mail:Odinaev56@bk.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- Технологияи тайёр кардани таомҳои якум

- Таомҳои ҳалқҳои ҷахон

- Таомҳои паҳрезӣ

- Технологияи тайёр кардани таомҳои дуюм

Самти фаъолият: Технологияи истеҳсолии ташкили хӯроки омма

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Дастурамали таҷрибаомӯзи барои донишҷӯёни ихтисоси 1-91010101 "Технологияи истеҳсолот ва ташкили хӯроки омма"/ Одинаев Т.Г., Абдуллоева М.А., Қурбонов Ф.Б. - Душанбе, 2019.-21с.
 2. Таҷрибаомӯзи оид ба иҷрои корҳои амалӣ аз фанни «Технологияи истеҳсолоти ташкили хӯроки умумӣ» барои донишҷӯёни соли 2-юми ихтисоси 1-91010101 «Технологияи истеҳсолот ва ташкили омма» / Одинаев Т.Г., Абдуллоева М.А., Қурбонов Ф.Б. - Душанбе, 2019.-29с.
 3. Дастурҳои методӣ оид ба иҷрои кори курси аз фанни «Технологияи истеҳсолии ташкили хӯроки омма» барои донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 1-91010101 «Технологияи истеҳсолот ва ташкили хӯроки омма» / Одинаев Т.Г., Абдуллоева М.А., Курбонов Ф.Б. - Душанбе, 2019.-17с

 

 

Самадов Исломиддин Шурешович

ассистент

E-mail: islomiddin-1985@mail.ru

Тел: (+992) 907893919

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Технологияи равған
-Назорати технологӣ – кимиёи дар соҳа (равған)

Самти фаъолият: Технология коркарди равған

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Нураков Т.Б., Қурбонов Ф.Б, Самадов И.Ш. Бехатарии ашеи хом - вазифаи стратегии давлатӣ. Паеми «ДТТ»

 

 

Нураков Тоҷиддин Бегмуродович           

Ассистент

E-mail:ntut-1987@mail.ru

Тел: (+992) 552008585

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

-Бехатари ашёи хом, ғизо ва маводи хурока
-Таҷҳизоти технологияи истеҳсоли маҳсулоти гӯшт

Корҳои илмӣ – методӣ

 1. Нураков Т.Б., Қурбонов Ф.Б. Хусусиятҳои химиявии равғанҳои парранда. (Муайян кардани кислотаи равғанҳои парранда вобаста ба мӯҳлати нигоҳдорӣ) Паеми «ТГНУ»
 2. Нураков Т.Б., Қурбонов Ф.Б. Хусусиятҳои физикии равғанҳои парранда. Паеми «ТГНУ»
 3. Нураков Т.Б., Қурбонов Ф.Б, Самадов И.Ш. Бехатарии ашеи хом - вазифаи стратегии давлатӣ. Паеми «ДТТ»

Кафедраи технологияи истеҳсоли маводи хӯрока аз рўи равия ва ихтисосҳои зерин мутахассисонро тайёр мекунад:

1 –49 01 01 02 – “Технологияи истеҳсоли маҳсулотҳои нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ ва ғизоӣ бо роҳи махсус хушконидашуда”;

1 – 49 01 01 04 – “Технологияи  шаробпазӣ”;

1 – 49 01 01 06 – “Технологияи  равғани растанӣ”;

1 – 49 01 01 03 – “Технологияи  консервакунонӣ”;

1 – 49 01 02 01 – “Технологияи  гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ”;

1 – 49 01 02 02 – “Технологияи  шир ва маҳсулоти ширӣ”;

1 – 91 01 01 01 – “Технология  ва ташкили хуроки омма”;

1-   49 01 01 08- “технологияи хӯроки функсионалӣ ва кӯдакона”.

 

Патентҳо  барои ихтироот

 1. Тарзи ҳосил кардани шароби талхи «Меҳри гиёҳ» Патент №TJ 373 аз 02.06.2000г.
 2. Арақи «Бӯйи зира» Патент №TJ 412 аз 02.06.2000г.
 3. Арақи махсус «Араки лимуи Вахш» Патент №TJ 411 аз 02.06.2000с.
 4. Композитсияи ингредиентҳо барои балзами «Накҳати кухсор» Патент №TJ 357 аз 09.08. 2001с.
 5. Ликери «Арғувон» Патенти Авруосиёи №004798 аз 26.08.2004с.
 6. Шароби нимширини «Зароб» Нахустпатент №TJ 62 аз 06.04. 2007с.
 7. Шароби ноби сафеди «Шоми Душанбе» Нахустпатент №TJ 63 аз 06.04. 2007с.
 8. Сиркои табии себини «Мӯъчиза» Нахустпатент №TJ 61 аз 06.04. 2007с.
 9. Шароби ноби арғувонии «Гавҳари Тоҷикистон» Нахустпатент №TJ 59 аз 06.04. 2007с.
 10. Арақи «Шоми Душанбе» Нахустпатент №TJ 60 аз 06.04. 2007с.
 11. Марҳами «Сомонӣ» Нахустпатент № TJ 470 аз 27.10.11с.

Озмоишгоҳи микробиология

Соли 2017 дар доираи ҳамкориҳои байналмиллалии Барномаи олмонии GIZ бо Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар факултети муҳандисӣ - технологии кафедраи технологияи истеҳсоли маводи хӯрока ба номи Қурбонов И.И.  озмоишгоҳи микробиология кушода шуд. Озмоишгоҳ ба асбобҳои микробиологии ҳозиразамон муҷҷаҳаз гардонида шудааст.

Озмоишгоҳ 16 ҷойи нишаст дорад, ки барои гузаронидани корҳои озмоишии микробиологӣ аз фанҳои: микробиология ва назорати технокимиёвӣ назорат дар соҳа, биотехнология, кимиё ва биокимиёи соҳа мавриди истифода қарор мегирад.

Дар озмоишгоҳ ҷиҳози зерин: тарозуи аналитикӣ, анализатори намнокӣ, ҳаммоми обӣ, ҳаммоми равғанӣ,  микроскопи рақамӣ, микроскопи биологӣ, автоклаваи мизии горизонталӣ, ченкунаки портативии туршнокӣ, ченкунаки мизии туршнокӣ, ҳароратсанҷи  лазерӣ, рефрактометри рақамӣ, блендер, эксикатор, намисанҷ  ва дигар асбобҳо мавҷуданд.

Дар озмоишгоҳ корҳои зерин гузаронида мешаванд:

 1. Стрелизатсияи моеъҳо;
 2. Стрелизатсияи моддаҳои хушк;
 3. Муайян кардани ҳуҷайраҳои моддаҳо;
 4. Баҳодиҳии визуалии намуди моддаҳо;
 5. Кор бо микроскоп;
 6. Баҳодиҳии микробиологӣ ба моддаҳои хӯрока;
 7. Муайянкунии моддаҳои хушк ва моеъ;
 8. Муайянкунии зичии моддаҳо хушк ва моеъ.
 9. Муайянкунии дуруштии об.

Таомҳои миллӣ ва аврупоӣ

Чи тавре, ки ба ҳамагон маълум аст соли 2018-ум аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ, Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон  мӯҳтарам Эмомали Раҳмон соли «Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон шудааст.

Боиси ифтихор аст, ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар муассисаҳои хӯроки омма, бо дастгирии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати Донишгоҳи технологии Тоҷикистон имрӯз озмоишгоҳе, ки барои гузаронидани дарсҳои амалии донишҷуён, пухтупази таомҳои миллӣ ва аврупоӣ фаъолият менамуд азнавсозӣ кардашуда,  бо таҷҳизотҳои муосири ҳозиразамони соҳаи хӯроки омма ҷиҳозонида шуд.

Ин иқдом исботи  он аст, ки озмошгоҳи нав таъсис дода шуда, барои гузаронидани дарсҳои амалӣ ва тайёр кардани таомҳои миллию аврупоӣ ба донишҷӯён мусоидат намуда, ба талаботи технологӣ ва санитарии ҳозиразамон ба пуррагӣ ҷавобгӯ мебошад.

Соҳаи хӯроки омма - маданияти миллатҳоро муаррифӣ менамояд.

Боиси хушнудист, ки рӯз ба рӯз ба ҷӯмҳурии мо аз тамоми давлатҳои ҷаҳон сайёҳон ва дигар меҳмонон ташриф меоранд ва  мо омӯзгоронро водор менамояд, ки мутахасисони боистеъдод тайёр намуда, дар оянда барои   баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар тарабхонаҳою  соҳаи хӯроки омма  фаъолият намуда, расму оини миллати куҳанбунёди тоҷик ва мақому манзалати кишварро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунанд.