Кафедраи химия ҳамчун маркази илмию таълимӣ аз рӯзи таъсисёбии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон фаъолият дорад.
Моҳи майи соли 1991 бо мақсади ташкил додани кафедраи тахассусӣ тағйироти сохторӣ гузаронида шуд, ки дар он кафедраи Химия ба ду қисм ҷудо мешавад кафедраи «Химия» ва кафедраи «Технологияи саноати хӯрокворӣ».
Бо қарори Шӯрои илмии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 05.12. 1996с. ва фармони ректор таҳти № 250/ОХ аз 25.12.1996с. – Департаменти илм ва технологияи маводи хӯрока таъсис ёфт.
Моҳи сентябри соли 2000-ум департамент ба кафедраи «Химия ва биохимияи технологияи маҳсулоти хурокворӣ» табдил дода шуд. Моҳи феврали соли 2001 кафедра боз ба ду қисм ҷудо шуд: «Химия ва биохимия», «Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли хурокворӣ». Тибқи фармони ректори Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон № 90/ ОХ аз 20.11.03. дар заминаи кафедраҳои зикршуда кафедраи «Биохимия ва технологияи маҳсулоти ғизои» ташкил гардид.
Кафедраи химия таълими фанҳои химияи узвӣ, ғайриузвӣ, химияи таҳлили, химияи физикию ва коллоидӣ, химияи хурокворӣ ва усулхои тадкикоти ашё ва маводи хӯрока барои ихтисосҳои «Технологияи маводи хӯрока», «Мошин ва таҷҳизоти истеҳсоли маводи хӯрока», «Технология махсулот ва ташкили хӯроки умумӣ» «Метрология, стандартизатсия ва сертификация» ва «Технологияи саноати сабук» ба роҳ мондааст.

 

 

 

Шарипова Мавзуна Бахриддиновна

Мудири кафедра

Номзади илми кимиё, и.в. дотсент (2010)

Аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон (2015)

Барандаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимон муҳаққиқони ҷавон дар соҳаи илм ва техника (2016).

Тел: (+992 372) 2-34-56-72

E-mail:mavzuna_83@mail.ru

Фанҳои таълимӣ:

- Аз фанҳои зерин дарс медиҳад

-Технологияи соҳа

-Технологияи умумии соҳа

-Микробиологияи соҳа

-Хосиятҳои физикӣ ва кимиёии ашё ва маҳсулоти тайёр

Самти илмӣ: технологияи истеҳсоли ғизоҳои фугксионалӣ

Корҳои илмӣ – методӣ:

 1. Дастури методӣ аз фанни «Кимиёи умуми» барои донишxeёни таҳсилоти рeзона ва ғоибонаи ихтисосҳои 552400 ва 551800.ҷДММ «Эр-граф» адади нашр 200 нухса, Душанбе -2007с. Икромӣ .М.Б., Исмоилова М.А.Шарипова М.Б.
 2. Дастури таълимӣ «Тадбиқи химия технологияи истеҳсоли нон ва маҳсулоти нонӣ».ҷДММ «Эр-граф» адади нашр 100 нухса, Душанбе -2013с. Мирзораҳимов Қ.К, Икрамӣ М. Б, Раҳимова Ф.А.
 3. Дастури таълимӣ «Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ».ҷДММ «Баҳманрўд» адади нашр 50 нухса, 136саҳ. Душанбе -2015с. Мирзораҳимов Қ.К, Икрамӣ М. Б, Раҳимова Ф.А.
 4. Китоби дарсӣ «Кимиёи коллоидӣ» Шўрои олимони ДТТ (суратмаҷлиси №12 аз 17.05.2016), қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон №9/30 аз 29.06.2016 ба чоп тавсия шудааст. ҷДММ «Баҳманрўд» 100 нусха.Душанбе – 2017с. -259саҳ. Исмоилова М.А., Комилов Х.Ч.
 5. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва ќаннодӣ». Қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҷДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -27саҳ. Хубони Сорбон, Қурбонов Ф.Б.
 6. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ (суратмаҷлиси №8 аз 25.03.2016) ва бо қарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (суратмаҷлиси №11 аз 5.04.2016). ҷДММ «Баҳманрўд» 50 нусха.Душанбе – 2017с. -48саҳ. Азизов, М.Б. Икроми, М.Б.
 7. Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ «Практикум по общей химии» Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2018с. -74саҳ. (муалифон Икроми, М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б.)
 8. Дастури таълимӣ: «Биохимия» Учебно-методический комплекс. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -8,9ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.
 9. Дастури таълимӣ: «Биохимия»Маҷмўи корҳои таълимӣ-методӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. 6,2ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Ќ.К.
 10. Дастури таълимӣ: « Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -5,5 ҷч.. – дар чоп. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.
 11. Барандаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимон, муҳаққиқони ҷавон дар соҳаи илм ва техника (2016).
 12. Барандаи медали биринҷии «Намоишгоҳи байналмилалии занҳои ихтирокор дар ҷумҳурии Корея KIWIE 2019» дар ш. Сеули ҷумҳурии Корея

 

 

 

МИРЗОРАХИМОВ ҚУРБОНАЛИ КАРИМОВИЧ

Номзади илми кимиё (2000), дотсент (2001)

Аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон (2005).

Тел:(+992 372)-2-34-56-72

 

Фанҳои таълимӣ:
-Кимиёи узвӣ

-Кимиё

Кимиёи ғайриузвӣ,

Самти илмӣ: кимиёи узвӣ
Корҳои илмӣ – методӣ:
⦁ Лабораторные работы по общей и неорганической химии. Печ. Душанбе. ООО Поликомп, 2003. 60 с. 60стр.
⦁ Аналитическая химия. Част 1. Качественный анализ Печ. Душанбе. ИПЦ ОГРТ.Душанбе, 2003.55с. 55стр.
⦁ Лабораторные работы по органической химии. Печ. Душанбе. ООО Поликомп, 2004. 82 с. 82 стр.
⦁ Методические указания и задания контрольных работ по общей и неорганической химии ( для студентов заочного отделения направлений 552400). Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 35с. З5 стр.
⦁ Методические указания и задания контрольных работ по органической химии (для студентов заочного отделения направлений 552400). Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 35с. 35 стр.
⦁ Методические указания и задания контрольных работ по физической и коллоидной химии
( для студентов заочного отделения направлений 552400). Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 30с. 30стр.
⦁ Методические указания к самостоятельному изучению курса неорганической химии для студентов направления 552400 – «Технология пищевых производств». Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006. 35с.
⦁ Методические указания к самостоятельному изучению курса общей и неорганической химии для студентов направлений 551200 – «Технология легкой промышленности» и 072000 – «Метрология, стандартизация и сертификация». Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006.66с. 66стр.
⦁ Методические указания к самостоятельному изучению курса неорганической химии для студентов направления 551800 – «Технология пищевых производств». Печ. Душанбе, ООО «Ховарон», 2006.32с.
⦁ Татбиқи хими дар технологияи истеҳсоли нон ва маҳсулоти нонӣ. Печ. Душанбе,ҷДММ «ЭР- граф».2013.43с. 43стр.
⦁ Корҳои озмоиши аз химияи органикӣ. Печ. Душанбе,ҷДММ «ЭР- граф».2015.112с.
⦁ Дастури методӣ барои гузаронидани корҳои озмоишӣ аз фанни кимиёи умумӣ ва ғайриузвӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ «Практикум по общей химии» Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2018с. -74саҳ.
⦁ Дастури таълимӣ: «Биохимия» Учебно-методический комплекс. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -8,9ҷч.. – дар чоп.
⦁ Дастури таълимӣ: «Биохимия»Маҷмўи корҳои таълимӣ-методӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. 6,2ҷч.. – дар чоп.
⦁ Дастури таълимӣ: « Корҳои озмоишӣ аз кимиёи умумӣ. Шўрои илмӣ-методии донишгоҳ ( суратмаҷлиси №9 аз 15.04.2019,50 адад) Матбааи ДТТ. 50 нусха.Душанбе – 2019с. -5,5 ҷч. – дар чоп.

 

Солиева Баҳринисо Абдулоиқовна

Номзади илми биологӣ (2000), и.в.дотсент  (2019)

E-mail: solieva_b@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

Экология

Самти илмӣ: Биология

 

 1. Кимиёи тахлили ва коллоиди

 2. Кимиё

 3. Экология

 4. Усулҳои кимёвии муоинаи маводҳо

 5. Кимиёи ғайриузви

1

Усули истеҳсоли хуриши сабзавотӣ.

Патенти ҶТ. №ТJ 211МПК (2006) Дархост А23L1/2121/29;  дода шуд 22.092008. чоп.                                                                                                                         13.03.2009 бюлл. 53(1)

Исмоилова М.А.

Г.К.Ильёсова           А.А. Юсупов

2

Усули ҳосил кардани нўшокӣ аз топинамбур

Патенти ҶТ . TJ240   МПК (2006) А23L1/214                                                                                                                       2/04 Дархост №0900275 от 20.01.2009 чоп. бюлл. №55(3)13.07.2009

Исмоилова М.А.

Г.К Ильёсова

Х.Ч. Камилов

3

Усули ҳосил намудани хамираи табобатӣаз топинамбур.

Патенти ҶТ . «TJ475 (04.11.2011)

Исмоилова М.А.

А.А.Юсупов

4

Чойи шифобахш аз топинамбур.

Патенти ҶТ «TJ537 (23.06.2011)

Исмоилова М.А.

М.Б. Икрами

Х.Ч. Камилов

5

Усули ҳосил кардани  ранги ғизоӣ аз  пўчоқи чормағз.

Патенти ҶТ

К.К.Мирзорахимов

Ш.Т. Юсупов

Икроми М.Б.

6

Усули ҳосил кардани  ранги ғизоии сурх азчўби дарахти биҳӣ

Патенти ҶТ

К.К.Мирзорахимов

Ш.Т. Юсупов

Икроми М.Б.

7

Усули ҳосил кардани  ранги ғизоӣ аз  растании чойкаҳак

Патенти ҶТ

К.К.Мирзорахимов, Шарипова М.Б.,

Икроми М.Б.

8

Усули ҳосил кардани  ранги ғизоӣ аз  решаи ривоҷ

Патенти ҶТ

К.К.Мирзорахимов, Шарипова М.Б., Икроми М.Б.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 2023

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 22-05-2023

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 22-05-2023 (1)

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 18-04-2023

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 13-12-2022

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 10-05-2022

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 03-01-2023

Книгы кафефдры химии

Сертификаты

Дар соли 2015-2016 аз ҷониби омӯзгорони кафедраи химия маводхои таълимии  зерин таҳия ва нашр шуданд:

№р/т

Шакли мавод

Номи мавод ва муаллифон

1

Дастури таълимӣ: 

Мирзораҳимов Қ.К., Икромӣ М.Б., Шарипова М.Б., «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи узвӣ. Душанбе 2015. ҶДММ «Баҳманрӯд» 50 нусха.

2

Дастури методӣ:

Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ»  (муаллифон.) Душанбе 2016. (Баҳманруд 50нусха).

 

3

Монография:

ИсмоиловаМ.А.,  Юсупов А.А. Топинамбур (ноки заминӣ). Душанбе-2015. ҶДММ Душанбе-2015. «Баҳманрӯд» 50-нусха.

 

Маводҳои зерин аз ҷониби омӯзгорони кафедра таҳия шуда бо қарори ШО ДТТТ бо тавсия  мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷиикстонба чоп  супорида шудаанд:

№р/т

Шакли мавод

Номи мавод ва муаллифон

1

Китоби дарсӣ:

Исмоилова М.А., Шарипова М.Б. «Кимиёи коллоидӣ» -  китоби дарсӣ  бо забони тоҷикӣ. Китоби мазкур ба Мушовараи Вазорати Маъориф ва илми Ҷумҳуриии Тоҷӣкистон пешниҳод шудааст.

 

2

Дастури таълимӣ:

 

Хубони Сорбон, Шарипова М.Б. «Этикаи муоширати касбӣ ва ороиши рӯи миз» - бо забони тоҷикӣ. Китоби мазкур ба Мушовараи Вазорати Маъориф ва илми Ҷумҳуриии Тоҷӣкистон пешниҳод шудааст.

Маводҳои зерин бо забони тоҷикӣ пурра таҳия шуда  ба Шӯрои методии ДТТ  пешниҳод мешаванд:

№р/т

Шакли мавод

Номи мавод ва муаллифон

1

Китоби дарсӣ

Икромӣ М.Б  «Асосҳои биокимиё»  Барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

2

Китоби дарсӣ

Икромӣ М.Б., Исмоилова М.А. «Усулҳои  физико-химиявии тадқиқоти маводҳо» - барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

3

Дастури таълимӣ:

 

Шарипова М.Б. дастури таълимӣ аз фанни «Микробиологияи нон» бо забони тоҷикӣ. Барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

4

Дастури таълимӣ .

Азизов Б.С., Икромӣ .М.Б. Шарипова М.Б. «Ҳалли масъалаҳо аз фанни кимиёи узвӣ»  Дасртури методии мазкур бо забони тоҷики таҳия шуда ба Шурои методии ДТТ пешниҳод мешавад.

5

Дастури таълимӣ

Икромӣ М.Б., Шарипова М.Б. «Ҳалли масъалаҳо аз кимиёи ѓайриузвӣ. Для студентов  инженерно  - технологических  специальностей.