Низомнамаи шуъбаи мониторинг ва идораи СТ

Низомномаи ассотсиатсияи хатмкардагони ДТТ

Нақшаи инфиродии донишчӯ

Дурнамои рушди ДТТ барои солҳои 2019-2030

Сиёсати ДТТ дар соҳаи сифати таҳсилот

Низомнома оид ба низоми дохилии баҳодиҳии сифати таҳсилот  дар ДТТ

Низомномаи НКТ дар ДТТ

Низомнома оид ба тартиботи академии  ДТТ дар низоми кредитии таҳсил

Низомнома оид ба таҳияи  барномаҳои таълимӣ

Низомнома оид ташаккули каталоги фаннҳои интихобӣ

Низомнома оид ба маҷмӯи фанҳои таълимиву методии барномаҳои асосии  таълимии касбӣ барои донишҷӯён

Низомнома оид ба таҳияи ҷадвали дарсӣ, имтиҳонӣ ва аттестатсияи давлатӣ дар ДТТ 

Низомнома оид ба гузаронидани имтиҳонҳои фосилавӣ ва ниҳоӣ тариқи тестӣ аз истифодаи технологияҳои иттилоотии  муосир  

Тартиби гузаронидани апелатсия аз рўи  натиҷаи имтиҳонҳо 

Тартиби риояи бошарафии  академӣ 

Низомнома оид ба зудҳаракатии академӣ

Низомнома оид ба аттестатсияи ҳайати профессорону омӯзгорон

Низомнома оид ба ташкили такмили ихтисосо ва бозомӯзии кадрҳои илмӣ- педагогӣ  

Низомнома оид ба озмуни ишғоли вазифа дар кафедрҳаои ДТТ 

Низомнома оид ба фаъолияти имӣ- тадқиқотӣ дар ДТТ 

Низомнома оид ба дастгирии молиявӣ ва ҳавасмандии корҳои илмӣ – тадқиқотии омӯзгорону кормандони  ДТТ

Низомнома оид ба корҳои илмӣ-тадқиқотии донишҷӯёни ДТТ 

Низомнома оид ба озмуни “Беҳтарин лоиҳаи инноватсионии донишҷӯён” дар ДТТ

Низомнома оид ба озмуни “Беҳтарин ихтирокори ҷавон” дар ДТТ 

Низомнома оид ба эдвайзерон

Низомномаи департаменти идораи ҷараёни таълим ва сифати таҳсилоти ДТТ

Низомномаи маркази машваративу бақайдгирии низоми кредитии таҳсилот

Вазифа ва уҳдадориҳои маркази машваративу бақайдгирии низоми кредитии таҳсилот

Низомнома оид ба Шўрои донишҷӯёни ДТТ

Роҳнамои донишҷӯи ДТТ

Низомнома оид ба назорати ҷорӣ, пешрафти  ниҳоӣ ва аттестатсияи  марҳилавии донишҷӯён дар  ДТТ

Низомнома оид ба КМД дар низоми кредитии таҳсил 

Низомнома оид ба баҳодиҳии холӣ-рейтингии дарсазхудкунии донишҷӯён