Кафедраи забонҳои хориҷӣ яке аз воҳидҳои сохтории Донишгоҳи технологии Тоҷикистон буда, дар он асосан омӯзгороне фаъолият менамоянд, ки дар соҳаи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълим дорои тахассуси баланд мебошанд. Омӯзгорони кафедра ба муҳассилини ҳамаи ихтисосу тахассусҳои зинаҳои бакалавриат, магистратура ва докторантураи Ph.D аз фанни забони хориҷӣ (англисӣ ва олмонӣ) дарс мегӯянд.

Ҳоло дар кафедра 1 и.в. дотсент (номзади илмҳои филология) ва 6 муаллими калон фаъолият менамоянд. Омӯзгорони кафедра мунтазам аз курсҳои такмили ихтисос ва давраҳои бозомӯзии касбии байналмилалӣ мегузаранд, дар семинарҳои методиву мизҳои мудаввар ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ иштирок менамоянд.

Сатҳи баланди таълими забонҳои хориҷӣ ба донишҷӯёни донишгоҳ имкон медиҳад, ки дар конференсияҳои илмӣ-амалии байналмилалӣ ва олимпиадаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, мунтазам соҳиби ҷоизаҳо гарданд, дар озмунҳо баҳри дарёфти грант барои гузаштани  давраи таҷрибаомӯзӣ дар хориҷи кишвар ғолибият ба даст оваранд ва дар супурдани имтиҳоноти байналмилалӣ муваффақ гарданд.

Фанҳои таълимии кафедра:

забони хориҷӣ (англисӣ, олмонӣ) (барои донишҷӯёни зинаи бакалавриат);

забони англисии тахассусӣ (барои магистрантҳо);

забони англисии тахассусӣ (барои докторантони PhD).

Носиров Сабур Музаффарович

мудири кафедра

номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсент

E-mail: nsabur@mail.ru

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

Самти илмӣ: забоншиносии умумӣ

Корҳои илмӣ – методӣ:

1. Лаҳҷаи эрониҳои Бухоро. –Душанбе: Ирфон, 2015.
2. Забони англисӣ (курси мухтасари лексияҳо барои донишҷўёни гурўҳҳои тоҷикии ихтисосҳои ғайрифилологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). –Душанбе: Эр-граф, 2017. -96 с.
3. Фарҳанги мухтасари вожагони ҷамъи шикастаи арабӣ дар забони тоҷикӣ. Душанбе: Эр-граф,
2017. -44 с.
4. Фарҳанги мухтасари мавзўии ангисӣ ба тоҷикӣ. Душанбе: Эр-граф, 2018. -92 с.
5. Вожаномаи мухтасари муродифоти забони тоҷикӣ бо калимаҳои арабӣ. –Душанбе: Ирфон, 2019. –56 с.
6. Шукуфаҳои поиз (маҷмуаи ашъор). –Душанбе: Эр-граф, 2021. -96 с.
7. Аз чор хонаи дил (маҷмуаи ашъор). –Душанбе: Эр-граф, 2022. -104 с.
8. Намаки ишқ (маҷмуаи ашъор). –Душанбе: Эр-граф, 2023. -112 с.

 

Маликов Ниёзбадал Халифаевич

саромӯзгор

E-mail: malikov_n.64@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

- таърихи халқи тоҷик(дар гурӯҳҳои англисӣ)

- диншиносӣ(дар гурӯҳҳои англисӣ)

Самти илмӣ: адабиёти хориҷӣ

Корҳои илмӣ – методӣ:

1. Забони англисӣ барои бачагон. –Душанбе: Сифат,1993. -104 с.
2. Худомӯзи забони англисӣ. –Душанбе: Эр-граф, 1995. -185 с.
3. Грамматикаи забони англисӣ. -Душанбе: Табъу нашр, 2000. -195 с.
4. Забони англисӣ барои навомӯзон. Душанбе: Табъу нашр, 2006. -108 с.
6. Забони англисӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва молия. –Душанбе: Табъу нашр, 2012. -272 с.
6. English grammar in dialogues. –Душанбе: Табъу нашр, 2017. -116 с.
7. English Language. Textbook for colleges and higher schools. –Душанбе: Табъу нашр, 2019. -192 с.
8. Tajikistan – my motherland. –Душанбе: Баҳманрўд, 2021. -56 с.
9. Let’s speak English. –Душанбе: Мега Принт, 2020. -72 с.

 

Шамсова Бибихосият Кудратовна

cаромӯзгор

E-mail: bshamsova@Mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

Самти илмӣ: забоншиносии умумӣ

Корҳои илмӣ методӣ

1. Методикаи ташаккули салоҳиятмандии касбии донишҷўён ҷиҳати омўзиши истилоҳоти иқтисодӣ дар раванди таълими забони англисӣ дар муасисаҳои таҳсилоти касбӣ (фишурдаи рисолаи номзадӣ). -Душанбе: ДТТ, 2023. -50 с.
2. Муколамаҳо бо забони англисӣ барои донишҷўёни соҳаҳои иқтисод ва молия. . –Душанбе: ДТТ, 2022. -72 с.
3. Шамсова Б.Қ. Маликов Н.Х. Тартиби дурусти калимаҳо дар ҷумлаҳои забони англисӣ. Душанбе: ДТТ: ДТТ, 2019. -48с.
4. Шамсова Б.Қ., Раҳимова Қ.Д. Дастури таълими-методи барои таълими забони англисӣ дар соҳаи иқтисодиёт. –Душанбе: ДТТ, 2018. -58с.

 

 

Раҳимова Қиматгул Дустовна

cаромӯзгор

E-mail: kimat_2004@mail.ru

 

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

Самти илмӣ: забоншиносии умумӣ

Корҳои илмӣ методӣ:

1. Курси мухтасари дарсҳои амалӣ аз фанни забони англисӣ. –Душанбе, ДТТ, 2022. -32 с.
2. Дастури методӣ аз фанни забони англисӣ барои иҷрои корҳои мустақилона. –Душанбе, ДТТ, 2021. -16 с.
3. Феъли ёридиҳандаи to be дар забони англисӣ. –Душанбе, ДТТ, 2019. -56 с.
4. Забони англисӣ (дастури методӣ оиди усулҳои амалии таълими забони англисӣ). –Душанбе, 2018. - 46с.

 

 

 

Иброимова Мехрангез Иброимовна

cаромӯзгор

E-mail: mehrangez84@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

Самти илмӣ: Забоншиносии умумӣ

Корҳои илмӣ – методӣ:

  1. Иброимова М.И, Шамсова Б.Қ. Маликов Н Х. Тартиби дурусти калима дар ҷумлаҳои англисӣ. Душанбе, 2018. -48с.
  2. Носиров С.М., Иброимова М.И., Шамирова С.Ш. Забони англисӣ (курси мухтасари лексияҳо барои донишҷӯёни гурӯҳҳои тоҷикии ихтисосҳои ғайрифилологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). –Душанбе: Эр-граф, 2017.

 

 

Мирзоева Фарзона Саидаҳмадовна
cаромӯзгор

E-mail: mirzoeva_farzona@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамирова Сакина Шарифбековна

cаромӯзгор

E-mail: sakina.shamirova@mail.ru

 

 

 

 

Фанҳои таълимӣ:

- забони англисӣ

Корҳои илмӣ – методӣ:

1. Бисту панҷ матн барои мубоҳиса. –Душанбе: ДТТ, 2022. -32 с.
2.Забони англисӣ (курси мухтасари лексияҳо барои донишҷўёни гурўҳҳои тоҷикии ихтисосҳои ғайрифилологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ). –Душанбе: Эр-граф, 2017.
3. Усулҳои амалии таълими забони англисӣ, Душанбе, 2018, 45с.

 

Teaching disciplines:foreign language (English, German) (for bachelors);

professional English (for master students);

Professional English (for PhD doctoral students).

Рисолаву китобҳои устодони кафедра

Носиров С.М.

Лаҳҷаи эрониҳои Бухоро. –Душанбе: Ирфон, 2015.

Носиров С.М.

Вожаномаи англисӣ-русӣ-тоҷикӣ барои силсиладастурҳои “New Headway English course”. –Душанбе: Ирфон, 2010

Носиров С.М.

Вожаномаи англисӣ-русӣ-тоҷикӣ барои силсиладастурҳои “New Headway English course”. –Душанбе: Ирфон, 2010

Носиров С.М.

Фарҳанги мухтасари вожагони ҷамъи шикастаи арабӣ дар забони тоҷикӣ. Душанбе: Эр-граф, 2017.

Носиров С.М.

Фарҳанги мухтасари мавзўии ангисӣ ба тоҷикӣ. Душанбе: Эр-граф, 2018.

Насруддинов С.М.

Таҳлили муқоисавии антропонимҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. –Душанбе: Ирфон, 2014.

Насруддинов С.М.

Истифодаи антропонимҳои тоҷикӣ дар ҷараёни таълим дар МТОК. –Душанбе: Ирфон, 2017.

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ барои бачагон. -Душанбе,1993.

Маликов Н.Х.

Худомӯзи забони англисӣ. -Душанбе, 1995.

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ барои дохилшавандагони мактабҳои олӣ. -Душанбе, 1996.

Маликов Н.Х.

Грамматикаи забони англисӣ. Душанбе, 2000.

Маликов Н.Х.

Грамматикаи англисӣ дар муколамаҳо. Душанбе, 2004.

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ барои навомӯзон. Душанбе, 2006.

Маликов Н.Х.

Мунтахаби ашъори Абӯабдулло Рӯдакӣ. Бо забони англисӣ, бахшида ба 1150 солагии Рӯдакӣ. Туркия 2008.

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ дар соҳаи бизнеси байналмилалӣ. Душанбе, 2011.

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ дар соҳаи иқтисодиёт ва молия, Душанбе. 2012.

Маликов Н.Х.

Тоҷикистон ғ ватани ман. Душанбе, 2016

Маликов Н.Х.

Забони англисӣ барои коллеҷҳо ва мактабҳои олӣ. Грамматика, Душанбе, 2018.