ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Тохтаров Саидқул Туракулович

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

20.10.2023

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

20.10.2023

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

ТОХТАРОВ САИДҚУЛ ТУРАҚУЛОВИЧ

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 20.10.2023

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

26.12.2023 соати 9:00

6.

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 20.10.2023

Интишор 20.10.2023

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Рисолаи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ТАКМИЛДИҲИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ДАСТГОҲҲОИ    ГАРМИҲОСИЛКУНӢ  БАРОИ КОРКАРДИ ГАРМИИ АШЁИ ПАХТАИ НАМНОК БО МАҚСАДИ НИГОҲДОРИИ СИФАТИ ТАБИИИ НАХ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.19.02 – Технология ва коркарди аввалияи масолеҳи нассоҷӣ ва ашёи хом

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 20.10.2023

12.

Фармоиши КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба иҷозати ҳимояи якдафъина

13.

АВТОРЕФЕРАТ

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Автореферат. Интишор  25.10.2023

Диссертатсия. Интишор 25.10.2023

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 20.10.2023

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 20.10.2023

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Хулоса. Интишор 4.01.2024

Суратчаласа. Интишор 4.01.2024

19.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 23.10.2023

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 23.10.2023

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 20.10.2023

Интишор 20.10.2023

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 20.10.2023

Интишор 20.10.2023

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Такризи мукарризи расми Суярова С. Интишор 7.12.2023

Такризи мукарриз Ташпулатов С. Интишор 7.12.2023

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 20.10.2023

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Такризи муассисаи пешбар. Интишор 11.12.2023

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Такриз ба автореферат аз Абдурахмонзода А.Х. Интишор 15.12.2023

Такриз ба автореферат аз Гречухин А.П. Интишор 15.12.2023

Такриз ба автореферат аз Обидов А. Интишор 15.12.2023

Такриз ба автореферат аз Плеханов А.Ф. Интишор 15.12.2023

Такриз ба автореферат аз Рахимов Х.А. Интишор 15.12.2023

Такриз ба автореферат аз Саримсоков О.Ш. Интишор 15.12.2023

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 6d.koa.050@gmail.com

31