ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Муродов Амиршоҳ Амиралихонович

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

08.05.2023

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

08.05.2023

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Муродов Амиршоҳ Амиралихонович

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 08.05.2023

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

12.09.2023

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 08.05.2023

Хулоса. Интишор 08.05.2023

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Доктор PhD

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ТЕХНОЛОГИЯИ МУФИДИ БЕҲГАРДОНИИ СИФАТИ БАЪЗЕ РАВҒАНИ РАСТАНИҲОИ ҒИЗОӢ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

6D072704 – Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ 

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 08.05.2023

12.

Фармоиши КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба иҷозати ҳимояи якдафъина

Интишор  08.05.2023

13.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 8.05.2023 

Интишор 8.05.2023

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 08.05.2023

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 08.05.2023

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Суратчаласаи ШД. Интишор 19.09.2023

Хулосаи ШД. Интишор 19.09.2023

19.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Иброхимзода Д.Э. Интишор 08.05.2023

Розиков Ш.Ш. Интишор 08.05.2023

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 08.05.2023

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Маълумоти мукарриз Давлятназарова З.Б. Интишор 8.05.2023

Маълумоти мукарриз Обидов Ч. Интишор 8.05.2023

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Розигии мукарриз Давлятназарова З.Б. Интишор 8.05.2023

Розигии мукарриз Обидов Ч. Интишор 8.05.2023

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Тақризи муқарризи расмӣ  Давлятназарова З. (Интишор 28.08.2023)

Тақризи муқарризи расми Обидов Ҷ.М. (Интишор 28.08.2023)

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

ДМТ. Интишор 08.05.2023

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Тақризи муассисаи пешба (Интишор 28.08.2023)

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Тақриз аз Бабаханова Х.А. (Узбекистон) (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Китаевская С.В. (Қазон) (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Никифирова Т.Е. (Иванова) (Интишор 28.08.2023)

Такриз аз Гулов Т.Ё. (Интишор 06.09.2023)

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 6d.koa.050@gmail.com

31

ЭЪЛОН ДАР СОМОНАИ КОАи назди Президенти ҶТ

https://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/4999-imoyai-murodov-amirsho-amiralikhonovich