ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Яминзода Заррина Акрам

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

05.05.2023

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

05.05.2023

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Яминзода Заррина Акрам

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 08.05.2023

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

12.09.2023

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 05.05.2023

Хулоса. Интишор 05.05.2023

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Рисолаи докторӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ПРИНСИПҲОИ ИЛМИЮ АМАЛИИ ТАҲИЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ САМТИ ЭКОЛОГИИ ПАРДОЗДИҲИИ МАВОДИ ТАБИИИ НАССОҶӢ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.19.02 – «Технология ва коркарди аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё»

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 05.05.2023

12.

Фармоиши КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба иҷозати ҳимояи якдафъина

Фармоиши КОА таҳти №53/ҲЯ_аз 03.04.2023

13.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

ДИССЕРТАЦИЯ. Интишор 05.05.2023

14.

АВТОРЕФРАТ

АВТОРЕФЕРАТ. Интишор 05.05.2023

15.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 05.05.2023

16.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Авторефрат. Интишор 05.05.2023

Диссертация. Интишор 05.05.2023

17.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

 18

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

19.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Хулосаи ШД. Интишор 19.09.2023

Суратҷаласаи ШД. Интишор 19.09.2023

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

Интишор 05.05.2023

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 05.05.2023

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Маълумот оид ба профессора Киселёва А.М. Интишор 05.05.2023

Маълумот оид ба профессор Азанова А.А. Интишор 05.05.2023

Маълумот оид ба профессор Раджабзода С.И. Интишор 05.05.2023

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Розигии профессор Киселёв АМ. Интишор 05.05.2023

Розигии профессор Азанова А.А. Интишор 05.05.2023

Розигии профессор Раджабзода СИ. Интишор 05.05.2023

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Тақризи профессор Киселёв А. (Интишор 28.08.2023)

Тақризи професссор Рачабзода С. (Интишор 28.08.2023)

Тақризи профессор Азанова А.А. (Интишор 28.08.2023)

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Маълумот оид ба ДН ва СС ш. Тошканд. Интишор 05.05.2023

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Тақризи муассисаи пешбар (Интишор 28.08.2023)

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Тақриз аз Циркина О.Г. Иваново (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Чагина Л. Кострома (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Жилистаева Р.О. Алмато. (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Усманкулов А. Ҷизак. (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Шустов Ю. Москва (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Алеева С.В. Иваново РАН (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Иманкулова А. Бишкек (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Бандаев С.Г. (Интишор 28.08.2023)

Тақриз аз Рузиев Д. (Интишор 28.08.2023)

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 6d.koa.050@gmail.com

31

ЭЪЛОН ДАР СОМОНАИ КОА-и назди Президенти ЧТ

https://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/4995-imoyai-yaminzoda-zarrina-akram