ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Мирзораҳимов Қурбонали Каримович

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

11.03.2023

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

11.03.2023

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Мирзораҳимов Қурбонали Каримович

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 11.03.2023

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

20.06.2023

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Протокол. Интишор 11.03.2023

Хулосаи КЭ. Интишор 11.03.2023

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

Рисолаи докторӣ

8.

САМТИ ИЛМ

Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ИЛОВАГИҲОИ ҒИЗОӢ ДАР АСОСИ АШЁИ ХОМИ РАСТАНИГӢ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лубиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 11.03.2023

12.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 11.03.2023

13.

АВТОРЕФЕРАТ

Автореферат. Интишор 11.03.2023

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 11.03.2023

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 11.03.2023

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Хулосаи ШД (Интишор 24.06.2023)

Протокол ШД (Интишор 24.06.2023)

19.

ЭЪЛОН ДАР СОМОНАИ КОА-и назди Президенти ҶТ

https://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/4711-imoyai-mirzora-imov-urbonali-karimovich

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Маълумоти мукарриз Касянов Г.И. (Интишор 11.03.2023) 

Маълумоти мукарриз Ниезмухамедова М.Б. (Интишор 11.03.2023)

Маълумоти мукарриз Рахимов И.Ф. (Интишор 11.03.2023)

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Розигии мукарриз Касянов Г.И. (Интишор 11.03.2023)

Розигии мукарриз  Ниезмухамедова М.Б. (Интишор 11.03.2023)

Розигии мукарриз Рахимов И.Ф. (Интишор 11.03.2023)

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Такризи  профессор Касьянов Г.И. (Интишор 03.06.2023)

Такризи профессор Рахимов И.Ф. (Интишор 03.06.2023)

Такризи  профессор Ниязмухамедова М.Б. (Интишор 03.06.2023)

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 11.03.2023

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Такризи муассисаи пешбар ДМТ (03.06.2023)

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Такриз ба автореферат  Амиршоев Ф.С. (Интишор 03.06.2023)

Такриз ба афтореферат Мингалеева З.Ш. (Казон) (Интишор 03.06.2023)

Такриз ба афтореферат Мусозода С.М. (03.06.2023)

Такриз ба автореферат  Мусульманова М.М. (Бишкек) (Интишор 03.06.2023)

Такриз ба афтореферат Никифирова Т.Е. (Иванова) (Интишор 03.06.2023)

Такриз ба автореферат Раджабов У.Р. (Интишор 03.06.2023)

Такриз ба автореферат Диханбаева Ф.Т. (Алмато) (03.06.2023)

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 6d.koa.050@gmail.com

31

Мактуби КОА-и назди Президенти ҶТ оид ба эълони ҳимоя

Интишор 14.03.2023