ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Зокирова Маҳина Абдулафисовна

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

21.12.2022

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

21.12.2022

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Зокирова Маҳина Абдулафисовна

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Суратҷаласаи №2

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

21.02.2023

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Суратҷаласаи №1,

Хулосаи комиссияи эксперти

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

 Рисолаи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

 Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

Таҳқиқи таркиби химияви ва хосияти органолептикии равғани эфирии анҷибари гулобӣ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.18.06 -Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти парфюмерию косметикӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Ариза

12.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

ДИССЕРТАТСИЯ

13.

АВТОРЕФЕРАТ

АВТОРЕФЕРАТ

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Хулосаи муассиса

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Маълумотномаи антиплагиат

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Интишор 21.02.2023 (Хулосаи ШД)

Интишор 21.02.2023 (Суратчаласаи ШД) 

 

 

19.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

надорад

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Маълумот оид ба роҳбари илмӣ Иброҳимзода Д.Э.

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Тақризи роҳбари илмӣ Иброҳимзода Д.Э.

22.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Маълумотномаи муқарризи расмӣ Бандаев С.Г.

Маълумотномаи муқарризи расмӣ Давлятназарова З.Б.

23.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Розигии муқарризи расмӣ Бандаев С.Г.

Розигии муқарризи расмӣ Давлятназарова З.Б.

24.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Такризи профессор Бандаев С.Г.

Такризи Давлятназарова З.Б. 

25.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Маълумотномаи муассисаи пешбар

26

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Такризи муассисаи пешбар ДМТ

27.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Такриз ба автореферат аз Зафаров С.

Такриз ба автореферат аз Исобаев М.

Такриз ба автореферат аз Обидов Дж.

Такриз ба автореферат аз Идрисов Т.

28.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

29.

МАКОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

30.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 darina.ikrami@mail.ru

31 Эълон дар сомонаи КОА-и назди Президенти ҶТ http://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/4347-imoyai-zokirova-ma-ina-abdulafisovna