ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Анушервони Шовалихон

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

08.06.2022

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

17.06.2022

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Анушервони Шовалихон

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 17.06.2022

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

20.09.2022 соати 11:00

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 20.06.2022 (Таъини КЭ)

Интишор 17.06.2022 (Хулосаи КЭ)

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

 Рисолаи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

 Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ТАҲИЯИ МАВОД БАРОИ ТАҚВИЯТБАХШИИ ШУСТУШУ ВА РАНГКУНИИ МАТОЪҲОИ СЕЛЛЮЛОЗӢ БО РАНГКУНАНДАҲОИ ФАЪОЛ

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.19.02-Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми нассоҷӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 09.06.2022

12.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 08.06.2022

13.

АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 17.06.2022

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 09.06.2022

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 09.06.2022

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-039

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Интишор 24.09.2022 (Хулосаи ШД)

Интишор 23.09.2022 (Суратчаласаи ШД)

19.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

Интишор 10.06.2022

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 09.06.2022

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 09.06.2022

22.

ЭЪЛОН ДАР САЙТИ КОА-и НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

https://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/3793-imoyai-anushervoni-shovalikhon

23.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 17.06.2022 (Вознесенский Э.Ф.)

Интишор 17.06.2022 (Ахрори М.)

24.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОН

Интишор 17.06.2022 (Вознесенский Э.Ф.)

Интишор 17.06.2022 (Ахрори М.)

25.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Тақризи муқарризи расмӣ  Вознесенский Э.Ф. (03.09.2022)

Тақризи муқарризи расмӣ Ахрори М. (03.09.2022)

26.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 17.06.2022

27.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Тақризи муассисаи тақриздиҳанда (Интишор 03.09.2022)

28.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Тақриз ба автореферат аз Рисбаева И.А. (03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Бобоҷонов Х. (03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Жилисбаева Р. (03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Осипов М. (03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Плеханов А. (03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Абдурахмонзода А.Х. (03.09.2022)

29.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

30.

МАККОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, 5/205

31.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26 dissovet.koa039@mail.ru