ЭЪЛОНИ ҲИМОЯИ

Олимбойзода Парвинаи Ахмадбек 

1.

САНАИ ИНТИШОРИ ДИССЕРТАТСИЯ

08.06.2022

2.

САНАИ ИНТИШОРИ АВТОРЕФЕРАТ

18.06.2022

3.

НОМ, НАСАБ, НОМИ ПАДАРИ ДОВТАЛАБ

Олимбойзода Парвинаи Ахмадбек 

4.

ҚАРОР ОИД БА ҚАБУЛИ ДИССЕРТАТСИЯ БАРОИ ҲИМОЯ

Интишор 18.06.2022

5.

САНА ВА ВАҚТИ ҲИМОЯИ ДИССЕРТАТСИЯ

20.09.2022 соати 09:00

6.

ТАЪИНИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

ХУЛОСАИ КОМИССИЯИ ЭКСПЕРТӢ

Интишор 20.06.2022 (Таъини КЭ)

Интишор 18.06.2022 (Хулосаи КЭ)

7.

НАМУДИ ДИССЕРТАТСИЯ

 Рисолаи номзадӣ

8.

САМТИ ИЛМ

 Илмҳои техникӣ

9.

МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ

ТАҲИЯИ ТЕХНОЛОГИЯИ РАНГКУНИИ МАСНУОТИ НАССОҶӢ  БО РАНГКУНАНДАҲОИ ТАБИӢ АЗ РАСТАНИҲОИ ТОҶИКИСТОН 

10.

РАМЗИ ИЛМИИ ИХТИСОС

05.19.02-Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми нассоҷӣ

11.

АРИЗАИ ДОВТАЛАБ

Интишор 09.06.2022

12.

МАТНИ ДИССЕРТАТСИЯ

Интишор 08.06.2022

13.

АВТОРЕФЕРАТ

Интишор 18.06.22

14.

ХУЛОСАИ МУАССИСАЕ, КИ ДАР ОН КОРИ ИЛМӢ ИҶРО ШУДААСТ

Интишор 09.06.2022

15.

МАЪЛУМОТ ОИД БА НАТИҶАИ АСАРДУЗДӢ

Интишор 09.06.2022

16.

РАМЗИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ

6D. КОА-050

17.

ТАШКИЛОТ

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

18.

ХУЛОСАИ ШД ОИД БА САЗОВОР ДОНИСТАНИ ДОВТАЛАБ БА ДАРАҶАИ ИЛМӢ

Интишор 24.09.2022 (Хулосаи ШД)

Интишор 23.09.2022 (Суратчаласаи ШД)

19.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУШОВИРИ ИЛМӢ

надорад

20.

МАЪЛУМОТ ОИД БА РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 09.06.2022

21.

ТАҚРИЗИ РОҲБАРИ ИЛМӢ

Интишор 09.06.2022

22.

ЭЪЛОН ДАР САЙТИ КОА ҶТ

https://vak.tj/index.php/navgon/e-lon-o-oid-ba-himoyai-dissertatsiyaho/3791-imoyai-olimbojzoda-parvinai-a-madbek

23.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 18.06.2022 (Азанова А.А.)

Интишор 18.06.2022 (Иззатов М.)

24.

РОЗИГИИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Интишор 18.06.2022 (Азазнова А.А.)

Интишор 18.06.2022 (Иззатов М.)

25.

ТАҚРИЗҲОИ МУҚАРРИЗОНИ РАСМӢ

Тақризи муқарризи расмӣ Азанова А. (03.09.2022)

Тақризи муқарризи расмӣ Изатов М. (03.09.2022)

26

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Интишор 18.06.2022

27.

ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Тақризи муассисаи пешбаранда (03.09.2022)

28.

ТАҚРИЗҲОИ ИЛОВАГИ БА АВТОРЕФЕРАТ

Тақриз ба автореферат аз Курбонов Б.(03.09.2022)

Тақриз ба автореферат аз Холиков К. (03.09.2022)

Отзыв на автореферат от Жилисбаевой Р. Казахстан

Отзыв на автореферат от Рысбаевой И.А.

Отзыв на автореферат Салимджанова С.

Отзыв на автореферат Чешковой А.

29.

СУРОҒАИ МУАССИСА

734061 ш. Душанбе, куч. Н.Қарабаев 63/3

30.

МАККОНИ ҲИМОЯ

ДТТ, Толори Шӯрои диссертатсионӣ, Китобхонаи илмии ДТТ

31.

ТЕЛЕФОН ВА E-MAIL МУАССИСА

234-94-26ikromi_14121950@mail.ru

32.