Кафедраи забони тоҷикӣ

Маълумоти умумӣ дар бораи кафедра

Кафедраи «забони тоҷикӣ, дизайни компютерӣ ва технологияҳои телекоммуникатсионӣ» бо фармони ректор № 78/ ҲШ аз 20.09.2015 ҳамчун ҷузъи таркибии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ташкил шудааст. Кафедра аз рўи ихтисоси 1-45010301-шабакаҳои телекоммуникатсионӣ ва коркарди иттилоот, 1-08010702- дизайни компютерӣ ва технологияи мултимедӣ мутахассис тайёр менамояд.


01Одинаев Нурмуҳаммад Сафарович

мудири кафедра

дотсент

номзади илмҳои филологӣ

Email: odinaievn@mail.ru

02Шарифова Гулистон Амриддиновна

дотсент,

номзади илмҳои филологӣ

Email: Sharifova66@mail.ru

03Нурова Кубриё Алифовна

дотсент

номзади илмҳои филологӣ

Email: nurova74@list.ru

04Турсунова Максад Умаровна

дотсент

номзади илмҳои филологӣ

05Хамрокулова Зебуниссо Усмоновна

саромўзгор

Email: H.Zebo_68@mail.ru

Фанҳои таълимии кафедра

  • Забони тоҷикӣ

 

Корҳои методӣ

1.      Дастури методӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои ҳамаи ихтисосҳо (муаллиф Нурова К.А.)

 

2.      Дастури методӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои ҳамаи ихтисосҳо (муаллиф Шарифова Г.А.)

 

3.      Дастури методӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои ҳамаи ихтисосҳо (муаллиф Ҳамроқулова З.У)

 

4.      Дастури методӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои ҳамаи ихтисосҳо (муаллиф Турсунова М.У.)

 

5.      Дастури методӣ аз фанни забоншиносии иттилоотӣ

6.      (муаллиф Одинаев Н.С.)

 

Китобҳои дарсии аз тарафи кафедра таҳияшуда.

1.      Забони тоҷикӣ (барои соҳаҳои техникию муҳандисӣ) қисми 1,2. Шарифова Г.А.Душанбе  «Ирфон» 2012.
2.      Ассосҳои коргузорӣ. Нурова К.А., Ҳамроқулова З.У., Одинаев Н.С., Турсунова М.У.
3.      Забони тоҷикӣ барои соҳаи технологияҳои иттилоотии соҳавӣ. Нурова К.А.

    Забон:
    • Русский
    • Тоҷикӣ
    • English