Кафедраи кимиё

Маълумоти умумӣ дар бораи кафедра

Кафедраи «Химия» ҳамчун маркази илмию таълимӣ аз рӯзи таъсисёбии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  фаъолият дорад.
Моҳи майи соли 1991 бо мақсади ташкил додани кафедраи тахассусӣ тағйироти сохторӣ гузаронида шуд, ки дар он кафедраи Химия ба ду қисм ҷудо мешавад кафедраи «Химия» ва кафедраи «Технологияи саноати хӯрокворӣ».
Бо қарори Шӯрои илмии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз 05.12. 1996с. ва фармони ректор таҳти № 250/ОХ аз 25.12.1996с. – Депатаменти илм ва технологияи маводи  хӯрока таъсис ёфт.
Моҳи сентябри соли 2000-ум департамент ба кафедраи «Химия ва биохимияи технологияи маҳсулоти хурокворӣ» табдил дода шуд. Моҳи феврали соли 2001 кафедра боз ба ду қисм ҷудо шуд: «Химия ва   биохимия», «Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли хурокворӣ». Тибқи фармони ректори Донишгоҳи Технологии Тоҷикистон № 90/ ОХ аз 20 11. 03. дар заминаи кафедраҳои зикршуда кафедраи «Биохимия ва технологияи маҳсулоти ғизои» ташкил гардид.
Кафедраи «Химия» таълими фанҳои химияи узвӣ, ғайриузвӣ, химияи таҳлили, химияи физикию ва коллоидӣ, химияи хурокворӣ ва усулхои тадкикоти ашё ва маводи хӯрока барои ихтисосҳои «Технологияи маводи хӯрока», «Мошин ва таҷҳизоти истеҳсоли маводи хӯрока», «Технология махсулот ва ташкили хӯроки умумӣ» «Метрология, стандартизатсия ва сертификация» ва «Технологияи саноати сабук» ба роҳ Кафедраи кимиё аз рӯи ихтисоси 01.00.04 – кимиёи физикӣ  ва 03.00.08 биохимия аспирантонро тайёр менамояд. Айни замон дар кафедра 2 унвонҷӯ тадқиқоти илмӣ бурда истодаанд. Инчунин кафедра бо устодону профессорони варзида ва ҳайати таълимию ёридиҳанда пурра таъмин аст. Дар кафедра 1 нафар  иҷрокунандаи вазифаи профессори кафедра, 3 устодон номзади илми кимиё ва 3 саромӯзгор фаъолият мекунанд.

Ному насаб, дараҷаи илмӣ ва номгўи фанҳои таълимдиҳандаи омўзгорони кафедра

0011

Шарипова Мавзуна Бахриддиновна     

14 сентябри  соли 1983 таваллуд шудааст, номзади илмҳои химия.

Соли 2006 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси муҳандис-технолог бо хатм кардааст.

Рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 02.00.04 «Химияи физикӣ» дар мавзӯи «Физико-химические особенности выделения флавоноидови каратиноидов из растительного сырья» ҳимоя намудааст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

 • Кимиёи ғайриузвӣ
 • Кимиёи таҳлили
 • Усулҳои муоинаи физикии маводҳо
 • Усулҳои муоинаи кимиёии маводҳо
 • Экология

Муаллифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 1. Кислотно-основные свойства природных пищевых красителей
 2. Методы получения пищевых красителей
 3. Окрашивание пищевых продуктов натуральными красителями
 4. Получение пищевого красителя из корней ревеня
 5. Получение пищевых красителей из некоторых растений флоры Таджикистана
 6. Применение растительных экстрактов в качестве пищевых красителей
 7. Применение красящих экстрактов для цветообразования в мясных продуктах
 8. Применение пищевого красителя в выпечных кондитерских изделиях
 9. К вопросу о цветообразовании в мясных продуктах

Патент оид ба ихтироот

 1. Cпособ получения красного пищевого красителя из древесины айвы.
 2. Cпособ  придания окраски мясным изделиям.

Корҳои  таълимӣ– методӣ

 1. Дастури методӣ аз фанни «Кимиёи умуми» барои донишxeёни таҳсилоти рeзона ва ғоибонаи ихтисосҳои 552400 ва 551800
 2. Дастури таълимӣ  «Тадбиќи химия технологияи истеҳсоли нон ва маҳсулоти нонӣ»
 3. Дастури таълимӣ   «Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ»
 4. Китоби дарсӣ «Кимиёи коллоидӣ»
 5. Дастури методии «Истилоҳоти «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ»

Тел: +992985751149

E-mail: mavzuna-83@ mail.ru

 

001

Мирзораҳимов Қурбонали Каримович

24 июни соли 1961 таваллуд шудааст, номзади илмҳои химия, дотсент.

Соли 1983 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленинро аз рӯи ихтисоси химияи узвӣ хатм кардааст.

        Соли 2001 рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 02.00.03 «Кимиёи узвӣ» дар мавзӯи «Синтез и биологические свойства аминокислотных и пептидных производственных катехоламинов» ҳимоя намудааст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

 

 • Кимиёи узвӣ
 • Кимиёи ғайриузвӣ
 • Кимиёи таҳлилӣ

ПАТЕНТҲО ОИД БА ИХТИРООТ

1. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Юсупов Ш.Т. Патент TJ 57 «Усули ҳосил кардани ранги ғизоӣ аз чуби биҳи.
2. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Юсупов Ш.Т. Патент TJ 58 «Усули ҳосил кардани ранги ғизоӣ аз пустлохи чормағз».
3. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.,Шарипова М.Б.. Патент TJ 205 «Усули ҳосил кардани ранги сурхи ғизоӣ аз чойкаҳак».
4. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.,Шарипова М.Б., Раҳимова Ф.А. Патент TJ 206 «Усули ҳосил кардани ранги ғизоӣ аз решаи ривоҷ».
5. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К.,Шарипова М.Б, Тӯраева Г.Н., Ясинов М.М. Патент TJ 618 «Усули ранг кардани маҳсулоти гӯштӣ»

Муаллифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 1. Лабораторные работы по общей и неорганической химии
 2. Аналитическая химия. Част 1. Качественный анализ
 3. Лабораторные работы по органической химии
 4. Методические указания и задания контрольных работ по общей и неорганической химии (для студентов заочного отделения направлений 552400)
 5. Методические указания и задания контрольных работ по органической химии (для студентов заочного отделения направлений 552400)
 6. Методические указания и задания контрольных работ по физической и коллоидной химии (для студентов заочного отделения направлений 552400)
 7. Методические указания к самостоятельному изучению курса неорганической химии для студентов направления 552400 – «Технология пищевых производств»
 8. Методические указания к самостоятельному изучению курса общей и неорганической химии для студентов направлений 551200 – «Технология  легкой  промышленности» и 072000 – «Метрология, стандартизация и сертификация»

Номгӯи мақолаҳои

 1. Исследование экстракции полифенольных соединений из некоторых растений.
 2. Полифенольные соединения, выделенные из корня ревеня и их применение.
 3. Изучение устойчивости цвета экстрактов фенольных соединений.
 4. Некоторые кинетические параметры  процесса экстракции полифенольных соединений из растений.
 5. ИК – спектроскопическое исследование  растительных экстрактов.

E-mail: nauka_2015@mail.ru

 

002

Икромӣ Мухаббат Бобоевна  

14 декабри  соли 1950 таваллуд шудааст, номзади илмҳои химия, дотсент, и.в. профессор, Аълочии маорифи Тоҷикистон.

Соли 1973 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленинро аз рӯи ихтисоси химияи ғайриузвӣ бо хатм кардааст.

        Рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 02.00.01 «Химияи ғайриузвӣ» дар мавзӯи «Системаҳои бинарӣ дар асоси дифторидҳои кобалт (бинарные системы на основе дифторида кабальта)» ҳимоя намудааст. Ҳоло бо масъалаи хосиятҳои зиддиоксидантии пайвастагиҳои дипломи растаниҳо ва истифодаи онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти хӯрока машғул аст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

 • Кимиёи ғайриузвӣ
 • Кимиё
 • Кимиёи таҳлили
 • Усулҳои муоинаи физикии маводҳо
 • Усулҳои муоинаи кимиёии маводҳо
 • Экология

Номгӯи мақолаҳои

 1. Икромӣ.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Юсупов Ш.Т. «рангҳои  табии ва истифодави онҳо дар истеҳсольи маводи хӯрока» . Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии  ҲУП-и Донишгоҳи технологшии Тоҷикистон, Душанбе, 2001, с.16-17
 2. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Юсупов Ш.Т., Негматов Д. «Ҳосил кардани ранги ғизоӣ аз чойкаҳак». Маҷмӯи корҳои илмии ДТТ, Душанбе, 2004, с.157-159
 3. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К. «Тадқиқи хосиятҳои физикӣ ва химиявии рангҳои ғизоӣ». Маҷмӯи корҳои илмии ДТТ ҷ.11, Душанбе, 2005, с.119-125.
 4. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К. Юсупов Ш.Т. Дурнамои ҳосил кардани рангғизоӣ аз растаниҳо» Маводҳои конференсияи байналмиллалии «Дурнамои инкишофи илм ва маориф» , қ.2 Душанбе, 2006,. С.124-127.
 5. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К. Юсупов Ш.Т. «Омӯзиши фотоколориметрии рангҳои ғизоӣ». Маводҳои конференсияи байналмиллалии «Дурнамои инкишофи илм ва маориф» , қ.2 Душанбе, 2006, С. 127-128
 6. Икромӣ М.Б., Мирзорав Қ.К. «Омӯзиши устувории рангҳои ғизоӣ» Маводҳои конференсияи байналмиллалИ бахшида ба 60-солагии Пажуҳишгоҳи Кимиёи АИ ҶТ, Душанбе, 2006, с.42-43
 7. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б. «Хосияти тезобию асосии рангҳои ғизоӣ» Маводҳои конференсияи байналмиллалИ бахшида ба 60-солагии Пажуҳишгоҳи Кимиёи АИ ҶТ, Душанбе, 2006, с.44-45
 8. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б. Усулҳои ҳосил кардани рангҳои ғизоӣ. Маҷмӯи корҳои илмии ДТТ,№ 12, Душанбе,с.93-106
 9. Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., Шарипова М.Б. Усулҳои ранг кардани маҳсулоти хӯрока бо рангҳои ғизоии табии». Маҷмӯи корҳои илмии ДТТ, Душанбе, № 12, Душанбе, с.106-110
 • Икромӣ М.Б., Мирзораҳимов Қ.К., «Ҳосил кардани ранги ғизоӣ аз решаи ривоҷ» Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии «Илмии Кимиё вав масоили таълими он» Душанбе, ТМТ/ 2006, с.20-22

Тел: +992900051129

E-mail: ikromi_14121950@mail.ru

 

001

Исмоилова Масуда Ахмедовна 

12 июни соли 1941 таваллуд шудааст, номзади илмҳои химия, дотсент, Аълочии маорифи ҳалқи РСС Тоҷикистон.

Соли 1964 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленинро аз рӯи ихтисоси химияи ғайриузвӣ хатм кардааст.

Соли 1978 рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 02.00.01 «Кимиёи ғайриузвӣ» дар мавзӯи «Тадқиқи термодинамикаи равандҳои комплексҳосилкунии ионҳои оҳани (III) ва оҳани (II)» дар маҳлулҳои обии тезобҳои валерат, изовалерат ва перхлорат» ҳимоя намудааст.

Соли 1983 лоиқи унвони дотсентӣ гардид. Аз соли 1983 то 2002 дар кафедраи кимиёи физикӣ ва коллоидии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленинро ба ҳайси дотсент кор кардааст. Аз соли 2002 то имрӯз ба ҳайси дотсенти кафедраи Кимиёи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон кор мекунад. Бо медалҳои «Барои меҳнати шоён» (1970), «Ветерани меҳнат» (1987), нишони «Аълочии маорифи халқи РСС Тоҷикистон» (1991) сазовор гардидааст.
Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

 • Кимиёи ғайриузвӣ
 • Кимиёи таҳлилӣ
 • Кимиёи физиква коллоидӣ
 • Усулҳои муоинаи физикии маводҳо
 • Усулҳои муоинаи кимиёии маводҳо
 • Экология

Муаллифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 1. Способ получения высоко набухающего гидрогеля
 2. Корҳои амалӣ аз кимиёи физикӣ ва коллоидӣ
 3. Способ производства консервированного  овощного салата
 4. Способ получения напитка из топинамбура
 5. Способ получение лечебно-профилактической        пасты из топинамбура
 6. Лечебно-профилактический чай на основе                 топинамбура
 7. Тарзи очоришии ноки заминӣ
 8. Тарзи муайян намудани таркиби гидрооксикомплексҳои оҳан ва собитаи хосилшавии онҳо

Тел: +992907968832

E-mail: masuda_41@mail.ru

 

1

Гулбекова Наргис Баротовна

31 марти соли 1983 таваллуд шудааст.

Соли 2005 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон аз рўи ихтисоси химияи ғайриузвӣ хатм кардааст.

Аз фанҳои таълимии зерин дарс медиҳад:

 • Экология

Муаллифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии зерин мебошад:

 • Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ

Номгўи мақолаҳои

 1. Изучение устойчивости цвета экстрактов фенольных соединений.
 2. Некоторые кинетические параметры  процесса экстракции полифенольных соединений из растений.
 3. ИК – спектроскопическое исследование  растительных экстрактов.
 4. Влияние растворителя на экстракцию полифенольных соединений из некоторых растений.
 5. УФ- спектры растительных экстрактов.
 6. Биологические свойства экстрактов солодки и кизильника.
 7. К вопросу о токсичности природных производных антрахинона.
 8. Кислотно-основные свойства фенольных соединений в растительных экстрактах.
 9. Влияние времени температуры на устойчивость цвета  растительных экстрактов.
 10. Превращения фенольных соединений  в процессе экстракции некоторых растений Таджикистана.

004

Тураева Гулноз Нормаматовна

Мудири кабинет

Муҳандис – технолог, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 2008

Тел: +992915807943

E-mail: gul_turaeva@mail.ru

 

0044

Бобоеров Бахтовар Одинаевич

Лаборанти калон

Химик – биолог Донишгоҳи давлатии омўзгори Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 2012

Тел: +992918150171

E-mail: Boboyrov.Bakhtovar@mail.ru

 

0055

Девонашоева Нурия Саидшоевна

лаборант

Химик – биолог Донишгоҳи давлатии омўзгори Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 2004

Тел: +992919754849

E-mail: nuriya.s80@mail.ru

 

0066

Валишина Алина Рафаиловна

Лаборант

E-mail: marina_95-95@mail.ru

Муҳандис – технолог, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 2015

Тел: +992987691010

E-mail: marina_95-95@mail.ru

 

Фанҳои кафедраи Химия дар соли таҳсили 2016-2017

 • Кимиёи тахлили ва коллоиди
 • Экология
 • Кимиё
 • Усулҳои кимёвии муоинаи маводҳо
 • Кимиёи гайриузви
 • Кимиёи физики ва коллоиди
 • Витаминхо ва унсурхо

Ихтисосҳо

Кафедраи «Химия» таълими фаннҳои химияи узвӣ, ғайриузвӣ, химияи таҳлили, химияи физикию ва коллоидӣ, химияи хурокворӣ ва усулхои тадкикоти ашё ва маводи хӯрока барои ихтисосҳои 1-490101 – «Технологияи маводи хӯрока», 1-360901 – «Мошин ва таљҳизоти истеҳсоли маводи хӯрока», 1-910101- «Технология махсулот ва ташкили хӯроки умумӣ» 1-540101 – «Метрология, стандартизатсия ва сертификация» ва 1-500101 – «Технологияи саноати сабук»-ро ба уҳда дорад.

Корҳои методӣ

Дастури таълимӣ – Мирзораҳимов Қ.К., Икромӣ М.Б., Шарипова М.Б., «Корҳои озмоишӣ аз кимиёи узвӣ. Душанбе 2015. ҶДММ «Баҳманрӯд» 50 нусха.

Дастури методӣ – Хубони Сорбон, Шарипова М.Б., Қурбонов Ф.Б «Истилоҳоти маҳсулоти ордӣ- нонӣ, макаронӣ ва қаннодӣ»  (муаллифон.) Душанбе 2016. (Баҳманруд 50нусха).

Монография – Исмоилова Юсупов А.А. Топинамбур (ноки заминӣ). Душанбе-2015. ҶДММ Душанбе-2015. «Баҳманрӯд» 50-нусха.

Китоби дарсӣ – Исмоилова М.А., Шарипова М.Б. китоби дарсӣ  бо забони тоҷикӣ барои омузиши Кимиёи коллоидӣ. Китоби мазкур ба Мушовараи Вазорати Маъориф ва илми Ҷумҳуриии Тоҷӣкистон пешниҳод шудааст.

Дастури таълимӣ – Хубони Сорбон, Шарипова М.Б. Этикаи муоширати касбӣ ва ороиши рӯи миз. Бо забони тоҷикӣ. Китоби мазкур ба Мушовараи Вазорати Маъориф ва илми Ҷумҳуриии Тоҷӣкистон пешниҳод шудааст.

Китоби дарсӣ – Икромӣ М.Б  Асосҳои биокимиё.  Барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

Китоби дарсӣ – Икромӣ М.Б., Исмоилова М.А. Таҳлили физико-химиявии маводҳо. Барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

Дастури таълимӣ – Шарипова М.Б. дастури таълимӣ аз фанни «Микробиологияи нон» бо забони тоҷикӣ. Барои донишҷуёни ихтиссосҳои муҳандисӣ-технологӣ.

Дастури таълимӣ – Азизов Б.С., Икромӣ .М.Б. Шарипова М.Б. «Ҳалли масъалаҳо аз фанни кимиёи узвӣ»  Дасртури методӣ мазкур бо забони тоҷики таҳия шуда ба Шурои методии ДТТ пешниҳод мешавад.

Озмоишгоҳҳои таълимии кафедра

Озмоишгоҳи «Кимиёи таҳлилӣ» 4/104

Озмоишгоҳи «Кимиёи ғайриузвӣ» 4/105

Озмоишгоҳи «Кимиёи физикӣ ва коллоидӣ» 4/107

Озмоишгоҳи «Кимиёи узвӣ» 4/111

Озмоишгоҳи  илмӣ 4/109

 

Оиди кори маҳфили илмии донишҷўён дар Кафедраи химияи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар соли таҳсили 2012-2013

Маҳфили «Химия дар ҳаёт» аз сентябри 2012 дар назди кафедраи Химия бо роҳбарии дотсент Исмоилова М.А. фаъолият дорад. Дар маҳфили мазкур 16 нафар донишҷўён курсҳои 1-3 таҳти роҳбари  и.в. профессор Икромӣ М. Б., дотсент Мирзораҳимов К. К. ва Исмоилова М. А.  корҳои илмӣ- тадқиқотӣ мегузаронанд.
Натиҷаи корҳои аъзоён дар ҷаласаи маҳфил дар як моҳ ду бор муҳокима карда мешавад. Аъзоёни маҳфил натиҷаи корҳои илмии худро дар конференсияҳои илмӣ муаррифӣ менамоянд.
Аъзоёни фаъоли маҳфил:  Ҷураева Мунаввара (4к.г.1-48-01-02р). Ҳисомуддинов Фарҳод (к.1г.1-49-01-02р). Рузиева Ситора (к.2.гурўҳи 1-91-01-01 т). Абдуллоев Акрам (к.1.гурўҳи 1-91-01-02р). Шарипов П. (к.2.гурўҳи 1-49-01-01 т).Ҷабаров А. (к.2.гурўҳи 1-91-01-02р).
Қайд кардан лозим аст, ки корҳои бехтарини аъзоёни маҳфил ба озмуни ҷумҳурияви «Донишҷў ва прогрессии техникӣ» пешниҳод карда шуда онҳо сазовори дипломҳои дараҷаи якум, дуюм ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  гардиданд.

Расмҳои донишчуён

  Забон:
  • Русский
  • Тоҷикӣ
  • English