Кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд

Маълумоти умумӣ дар бораи кафедра

Кафедраи  назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд моҳи сентябри соли 2007 ташкил шудааст. Бо фармони ректори Донишгоҳ номзади илми иқтисод, дотсент Дарингов К.П., мудири кафедра таъин карда шуд.  Аз 1 –уми апрели соли 2009 профессори кафедра, академики Академияи Илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ Раҳимов Рашид Каримович  мудири кафедра таъин карда шуд. Аз сентябри соли 2009 саромӯзгор кафедра  Раҷабов Қ.Р.  вазифаи мудири кафедраро ба ӯҳда дошта ва аз 1.04. 2010 саромӯзгор  Сатторов А.А., аз 01.03.2014 д.и.и. Ашуров С.Б.ва аз 01.09.2015.саромӯзгор, н.и.и  Раҷабов Қ.Р., ва аз 01.09.2016 д.и.и.проф., Усманова Т.Ҷ., ба ин вазифа  таъин карда шудааст.

Ному насаб, дараҷаи илмӣ ва номгўи фанҳои таълимдиҳандаи омўзгорони кафедра

01
Усмонова Тӯҳфа Ҷумаевна
Мудири кафедра
д.и.и., профессор. (штати).
E-mail: tufa1953@ mail.ru
02
Раҳимов Рашид Каримович
академики АИҶТ, д.и.и., профессор, (штати).
E-mail: rahimov@mail.ru
03
Ваҳобов Ваҳоб Воҳидович
д.и.и., профессор. (ҳамкор).
04
Дарингов Қурбон Палтикович

н.и.и., дотсент (штатӣ).
E-mail: daringov-kurbon@mail.ru
05
Сатторов Абдурасул Абдуғаффорович
н.и.и., саромӯзгор. (штатӣ).
E-mail: srasul3131 @mail.ru
06
Рашидова Дилрабохон Ҷалоловна
саромӯзгор. (штати).
E-mail: rashidova@mail.ru
07
Пулотов Ҷамшед Ҳомидҷонович
саромӯзгор. (штати).
E-mail: jamshed_pulatov@mail.ru
08
Қосимова Муҳибахон Сайфуллоевна
саромӯзгор(штатӣ).
E-mail: muhibahon@bk.ru
09
Масрури Рахмонзод 
саромӯзгор. (ҳамкор).
E-mail: Abimaryam1988@gmail.com
10
Ғозиев Муҳиддин Нуриддинович
ассистент. (штатӣ).
E-mail: gaziev-91@mail.ru
11
Эвазов Сайидо Ёқубович
ассистент.(ҳамкор).
E-mail: sa-ido90@mail.ru
12
Шарифҷони Исмоналӣ
ассистент. (штатӣ).
E-mail: sharifjon@bk.ru

ФАНҲОИ ТАЪЛИМИИ КАФЕДРА

 1. Назарияи иқтисодӣ
 2. Микроиқтисод
 3. Макроиқтисодиёт
 4. Географияи иқтисодии Тоҷикистон ва асосҳои демографии он
 5. Иқтисодиёти миллӣ
 6. Иқтисодиёти рушд
 7. Иқтисодиёти гузариш (фанни интихобӣ)

Ихтисосҳои кафедра:

 • 1-25010201 – «Иқтисодиёти таҳлилӣ »
 • 1-25010104 – «Иқтисодиёти рушди илмию технологӣ ».Омӯзиши фанҳо аз рӯи ихтисоси « Иқтисодиёти таҳлилӣ » баъд аз омӯзиши назарияи иқтисодиёти таҳлилӣ, таҳлили омилҳои истеҳсолот ва баҳогузории умумии захираҳои истеҳсолӣ ва дигари фанҳои  гуманитарӣ, табиатшиносию риёзӣ ва махсус муайян карда шудааст.Талаботи дараҷаи аз худ намудани ихтисоси иқтисодиёти рушди илмию технологӣ мутобиқи стандартҳои таълими маълумоти бакалавримуқаррар  карда шудааст.Талабот оиди сатҳи азхуднамоии ихтисоси «Иқтисодиёти таҳлилӣ» тавассути стандарти таҳсилоти олӣ муайян гардидааст ва хатмкунанда бояд донад:
  • асосҳои ташаккули сиёсати инноватсионнии давлат, таҳлили макроиқтисодӣ,
  • таҳлили лоиҳавӣ, таҳлили молиявӣ, баҳодиҳии сармоягузорӣ;
  • консепсияи муосири инноватсияҳо, баҳодиҳии таъсири рушди иқтисодӣ, банақшагирӣ ва дурнамо дар иқтисод, стратегияи сармоягузорӣ, дурнамои рушди иқтисодӣ;
  • методҳои баҳогузории иқтисодӣ, таҳлили самаранокии истифодаи омилҳои истеҳсолот, таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориҳо ва таҳлили самаранокии чобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда ва муайянкунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ.

  Мувофиқи нақшаи таълимӣ дар марҳилаи ниҳоӣ таҷрибагузории таълимию истеҳсолӣ, ҳимояи рисолаи  хатмӣ муайян шудааст.

  Дар охири хатми курс донишҷӯ бояд чунин корҳоро иҷро карда тавонад:

  • Истифода аз тадқиқоти иқтисодӣ гузаронидани таҳлили иқтисодиро тавонад;
  • донистани усули гузаронидани таҳлили иқтисодии маҷмуӣ;
  • баҳогузории устувории молиявӣ ва пардохтпазирии субъекти хоҷагидорӣ;
  • муайян намудани захираҳои самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ;
  • муйаян намудани дурнамо ва тактикаи субъекти хоҷагидорӣ.

  Фанҳои тахасусӣ:

  Таҳлили макроиқтисодӣ

  Баҳодиҳии маблағгузорӣ

  Стандартҳои байналхалкии ҳисоботи молиявӣ

  Системаи ҳисобдории миллӣ

  Банақшагирӣ ва дурнамо дар иқтисод

  Стратегияи сармоягузорӣ

  Усулҳои татқиқот дар иқтисодиёт

  Таҳлили сармоягузориҳо

  Таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориҳо

  Моделҳо ва усулҳои риёзӣ дар иқтисодиёт

  Идораи хавфҳо

  Талабот оиди сатҳи азхуднамоии ихтисоси «Иқтисодиёти рушди илмию технологӣ» тавассути стандарти таҳсилоти олӣ муайян гардидааст ва хатмкунанда бояд донад:

  • асосҳои ташаккули сиёсати инноватсионнии давлат, ташкили идораи фаъолияти инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
  • консепсия муосири инноватсияҳо, дарки таъсири механизми қоидаҳои технологӣ ба сохтори иқтисодӣ, баҳодиҳии таъсири рушди иқтисодӣ;,
  • методҳои баҳогузории иқтисодӣ ва муайянкунии лоиаҳои инвеститсионӣ;

  Фанҳои тахасусӣ:

  Назарияи идоракунии оптималии иқтисодӣ

  Иқтисоди инкишофи илм ва технологияҳо

  Таҳлили молиявӣ

  Банақшагирӣ ва дурнамо дар иқтисод

  Усулҳои татқиқот дар иқтисодиёт

  Таҳлили сармоягузориҳо

  Системаҳои миллии сармоягузориҳои венчурӣ

  Таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориҳо

  Таҳрезии иқтисодии  математикӣ

  Дурнамои рушди илмию технологӣ

  Мувофиқи нақшаи таълимии дар марҳилаи охири омӯзиши фан ва таҷрибагузории таълимию амаликори хатми муайян шудааст.

  Дар охири хатми курс донишҷӯ бояд чунин корҳоро иҷро карда тавонад:

  • Истифода аз ахбори иқтисодӣ гузаронидани таҳлилро тавонад;
  • донистани методи истифодабари ва таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисоди ва хавфҳои сармоягузориҳо
  • Таҳлили самаранокии чобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда
  • Таҳлили самаранокии иқтисодиёти инкишофи илм ва технологияҳо
  • баҳогузории устувории молиявӣ ва пардохтпазирии субъекти хоҷагидорӣ,
  • муайян намудани захираҳои самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ
  • муайян намудани захираҳои баландбардории самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ,
  • муайян намудани стратегия ва тактикаи субъекти хоҷагидорӣ.

НОМГУИ КОРҲОИ КУРСӢ

 1. Мувозинати макроиқтисоди% мазмун: намудёои асоси?
 2. Назарияёои мувозинати макроицтисоды?
 3. Носуботи макроицтисоды ва инкишофи ицтисодиьт?
 4. Рушди ицтисоди ва инкишофи ицтисодиьт?
 5. Маблащгузори% мазмун сарчашмаёо: сохтор ва таъсири он ба ицтисодиьт?
 6. Сатёи тарацциьти иҷтимои – ицтисодии давлат?
 7. Шаклҳои эксентивӣ ва интенсивии рушди иқтисодӣ?
 8. Самаранокии иқтисодиёти милли?
 9. Ицтисоди бозори ва давлат? Сиьсати ицтисоды% субъект ва мацсадёо?
 10. Механизми молиявии сиьсати ицтисодӣ?
 11. Механизми пули-қарзии сиёсати иқтисодӣ?
 12. Сиьсати иҷтимоии давлат дар шароити ицтисоди бозоры?
 13. Хоҷагии ҷаёони ва цонуниятёои пешрафти он?
 14. Тиҷорати байналхалцы?
 15. Проблемаёои глобалии ицтисодиьт?
 16. Бозор ва рацобат?
 17. Бозори цощазёои цимматнок? Биржаёо?
 18. Хароҷоти фирма дар муддати к.тоё ва т.лоны?
 19. Назарияи талаботу таклифот?
 20. Истеёсоли молы?зинаёои инкишофи он?
 21. Арзиш ва хароҷоти истеёсолот?
 22. Соёибкоры ва намудёои он?
 23. Моликият ва шаклёои фаъолияти соёибкоры?
 24. Бозори замин ва рентаи замин?
 25. Пайдоиши афкори ицтисоды?
 26. Низоми бонки% бонки марказы ва тиҷораты?
 27. Сиьсати молиявии давлат?
 28. Рушди ицтисоди ва намудёои он?
 29. Мафёуми бекоры: сабабёо ва намудёои он?
 30. Таваррум ва сиьсати зидитаваррум?

ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМӢ –МЕТОДӢ

 1. Раҳимов Р.К. Экономическая теория (конспект лекций). – Душанбе, 2006. 386 саҳ.
 2. Раҳимов Р.К. Экономическая теория (конспект лекций).- Душанбе, 2010. 492 саҳ.
 3. Раҳимов Р.К. Назарияи иқтисодӣ (мафҳумҳои асосӣ) – Хуҷанд. 2010. 300 саҳ.
 4. Раҳимов Р.К. Назарияи иқтисодӣ маҷмӯи лексияҳо (тоҷикӣ). Дастури таълимӣ – Душанбе: «Ирфон», 2011. 714 саҳ.
 5. Раҳимов Р.К. (библиография). – Душанбе: «Эр-граф», 2012. 188 саҳ.
 6. Усмонова Т.Ҷ. Современный рынок труда: методология исследования. Монография. Душанбе: «Ирфон», 2004,120 саҳ.
 7. Усмонова Т.Ҷ. Формирование и развитие рынка труда в переходной экономике Таджикистана. Монография. Душанбе: «Ирфон», 2005, 120 саҳ.
 8. Усмонова Т.Ҷ., Олимова М.М. Назарияи иқтисодӣ (иқтисоди калон). Дастури таълимӣ (бо забони русӣ). – Душанбе: «Ирфон», 2005. 202 саҳ.
 9. Усмонова Т.Ҷ. Раҷабов Қ.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои курсӣ аз фанни назарияи иқтисод (макроиктисод) барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ (бо забони русӣ). Душанбе: «Эр-граф». 2010 саҳ.
 10. Усмонова Т.Ҷ., Қодиров Ш.Ш., Олимова М.М. Макроиқтисод, китоби дарси барои донишҷӯён, магистрон ва аспирантон. (бо забони тоҷикӣ). Душанбе, 2011 саҳ.
 11. Усмонова Т.Ҷ. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни микроиқтисод// (бо забони русӣ). – Душанбе, 2013. 32-саҳ.
 12. Усмонова Т.Ҷ., Коффи Брайн. Macroeconomics (бо забони англисӣ). Душанбе, 2011 саҳ.
 13. Раҷабов К.Р. Монография. Состояния и перспективы развития промышленности драгоценных металлов Республики Таджикистан. Душанбе, 2013. 2… саҳ.
 14. Аз тарафисаромӯзгорРаҷабов Қ.Р., ва профессор Катаев А.Ҳ.монография бо номи «Ҳолат ва дурнамои рушди саноати металҳои қимматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» соли 2014 (2- қисм) дар ҳаҷми  268 саҳифа  аз  чоп бароварда шуд.
 15. Дарингов К.П., Сатторов А.А. Методические указания для выполнения контрольных и курсовых работ по истории экономических учений для студентов ФЗО. Душанбе.2007. 16- саҳ.
 16. Дарингов К.П., Сатторов А.А. Методические указания для выполнения контрольных и курсовых работ по экономической теории для студентов ФЗО. Душанбе.2008. 30- саҳ.
 17. Дарингов К.П. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни назарияи иқтисодӣ// (бо забони русӣ). – Душанбе, 54 –саҳ
 18. Раҷабов Қ.Р. Тестҳо аз фанни назарияи иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ), (бо забони русӣ). Душанбе: «Эр-граф». 2010 саҳ.
 19. Сатторов А.А. Маҷмӯи тестҳо ва машқҳо аз фанни назарияи иқтисодӣ (ба забони тоҷикӣ). Душанбе. «Эр-граф». 2010 саҳ.
 20. А.Л. Ивашутин, М.Н.Тошматов, М.Раҳмонзод, А.А. Сатторов Иқтисоди хурд (бо забони тоҷикӣ). – Душанбе: «Ирфон», 2011. 250 саҳ.
 21. Раҷабов Қ.Р. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни макроиқтисод// (бо забони русӣ). Душанбе, 2013. 32-саҳ.
 22. Сатторов А.А. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни макроиқтисод// (бо забони тоҷикӣ). -Душанбе, 2013. 32-саҳ.
 23. Рашидова Д.Ҷ. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни назарияи иқтисод барои ихтисосҳои ғайри тахассусӣ// (бо забони русӣ). –Душанбе 2013с. 56-саҳ.
 24. Масрури Р. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни микроиқтисод// (бо забони тоҷикӣ). –Душанбе, 2013. 32-саҳ.
 25. Холова Ш.Н. Дастури методӣ оиди иҷрои корҳои семестрӣ аз фанни назарияи иқтисодӣ// ( барои ихтиссҳои ғайри тахассусӣ бо забони тоҷикӣ).-Душанбе, 2013с. 32-саҳ.

Нақшаи кории

семинарии  илмӣ – амалӣ «Иқтисодиёт: назария ва амалия» дар соли таҳсили 2016-2017(роҳбар академик Рахимов Р. К.)

№ т/р Номгӯи чорабиниҳо Мӯҳлати

иҷро

Масъулин
8 Соҳаҳои асосии иқтисодиёти ҶТ Январ Киёмиддинов Х.
9 Машғулиятҳои амалӣ «Қурби пул ва сатҳи бекорӣ» Феврал Содиқов Р.
10 Таҳлили муқоисавии ММД-и ҶТ бо кишварҳои пешрафта Март Сатторов А.
11 Муносибатҳои иқтисодӣ-тиҷоратии ҶТ бо кишварҳои ИДМ Март Масрури Р.
12 Гузаронидани  олимпиадаи  ДТТ дар бахши «Назарияи иқтисодӣ» Апрел Раҷабов К.,Сатторов А.А.
13 Муҳокима ва пешниҳоди  маърӯзаҳои  аъзоҳои  маҳфил  ба конфронси  илмӣ-амалии ДТТ Апрел Раҷабов  .

Дарингов К,К

14 Сиёсати пулию ва фишангҳои танзими он дар ҶТ Май Хасанов А Р.
15 Ҳалли масъалаҳо оиди «Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ» Май Рахимов Р. К..

Барандаи гарнтҳои молиявӣ

Профессори кафедра Усмонова Т.Ҷ. барандаи гарнтҳои молиявӣ мебошад:

 1. Дар тайёр намудани дастури таълимӣ «Консепсияи рушди инсон» ҳаммуалиф мебошад, ки дастур бо се забон омода шуда бо дастгирии барномаи тараққиёти СММ (ПРООН) то моҳи майи соли 2014 ба чоп супорида мешавад.
 2. Шуғл дар шароити рушди инсон// Ҳисоботи миллӣ оид ба рушди инсон дар солҳои 2008-2009 ки ҳисобот бо се забон омода шуда бо дастгирии барномаи тараққиёти СММ (UNDP) бо се забон омода шуда соли 2010 аз чоп баромадааст.

Истифодаи методҳои инноватсионии таълимӣ

Усулҳои самараноки таълим яке аз шаклхои технологияҳои инноватсионӣ ва фаъоли таълим ба ҳисоб меравад.

Дар раванди дарсҳои лексионӣ усулҳои самараноки таълимии  зеринро истифода мебарем:

 • Лексия – суҳбат ё мубоҳиса бо аудитория;
 • Лексия бо истифодаи технологияи мултимедия;
 • Лексия бо истифодаи усули «ҳуҷуми зеҳнӣ»;
 • Лексия-машварат;
 • Истифодаи видео-курсҳо (дарсҳои видеоӣ)  (барои баъзе мавзӯъҳои иқтисодӣ);

Дар раванди истифодаи усулҳои самараноки таълим бояд шартҳои зеринро иҷро шавад:

Аз тарфи омӯзгор ташкил намудани  фазои мусоиди муҳокима (масъалагузорӣ, муҳокима ва натиҷагирӣ);

 • Иштироки баробари ҳамаи донишҷӯён;
 • Соҳиби ҳуқуқҳои баробар будан;

Савол гузаштан ва ба суолҳо ҷавоб гардонидан.

Истифодаи технологияҳои инноватсионии таълимӣ

Устодони кафедра дар ҳамаи факултетҳои Донишгоҳ дарс мегӯянд ва аз ин таҷҳизотҳо самаранок истифода мебаранд. Дар соли сипаригардида устодони кафедра ба монанди: д.и.и., профессор Раҳимов Р.К., н.и.и., Дарингов К.П., н.и.и., Сатторов А.А., н.и.и. Раҷабов Қ.Р., Масрури Р. ва дигарон  машғулиятҳоро бо истифодаи технологияи мултимедиявӣ  мегузаронанд.

Омӯзгорони кафедра дар соли таҳсили 2012-2013 барои баланд бардоштани сифати таълим аз усулҳои муосири технологияҳои таълим, аз қабили истифода бурдани тахтаи электронӣ, гузаронидани презентатсияҳо, тартиб додани кроссвордҳо аз фанҳои таълимӣ, тартиб додани глоссарияҳо, гузаронидани бозиҳои касбӣ, видеофилмҳои фаннӣ, омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ, ҳалли масъалаҳо, хеле васеъ истифода бурда, фаъолияти кории худро пеш мебаранд. Фаъолияти  кафедра дар самти баланд бардоштани сифат ва самаранокии корҳои донишҷӯён хеле назаррас аст. Барои баланд бардоштани сифат ва самаранокии корҳои илмӣ тадқиқотӣ устодони кафедра дастурҳои таълимӣ таҳия намудаанд, ки ин барои донишҷӯён як роҳнамо аст.

Дастовардҳои кафедра

Саромӯзгори кафедраРаҷабов  Қ.Р.  27 октябри соли 2012  рисолаи номзадиро  дар мавзӯи  «Сатҳи муосир ва дурнамои тараққиёти саноати металҳои қимматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»  дар Шӯрои дисертатсионии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат аз рӯй ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идораи хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо (саноат)  бо муваффақият ҳимоя намуд.

Инчунин соли ҷорӣ саромӯзгори кафедра Сатторов А.А. рисолаи номзадиро дар мавзӯи  “Самтҳои асосии  баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли ғалладона дар минтақа ( дар мисоли вилояти Хатлони ҶТ)” дар таърихи 25-апрели соли 2013 дар Шӯрои диссертационии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯй ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идораи хоҷагии халқ(иқтисодиёти минтақа) бо муваффақият ҳимоя намуд.

Аз тарафи саромӯзгори кафедра Раҷабов К.Р. монография бо номи « Ҳолат ва дурнамои рушди саноати металҳои қимматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон »  соли 2013 дар ҳаҷми  200 саҳифа  аз  чоп бароварда шуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки саромӯзгори кафедра Раҷабов Қ. Р дар соли ҷорӣ ду маълумотнома оиди табиқи натиҷаи корҳои илмӣ:

а)  кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ;

б)  корхонаи ҷустуҷӯи –  геологӣ ва истеҳсолии «ПОКРУД»   ба даст овардааст.

Саромӯзгори кафедра Сатторов А.А. дар соли ҷорӣ ду маълумотнома оиди табиқи натиҷаи корҳои илмӣ:

а)  Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б)  Маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи хоҷагии қишлоқи  ВК ҶТ   ба даст овардааст.

Аз тарафи саромӯзгори кафедра Раҷабов К.Р. монография бо номи «Ҳолат ва дурнамои рушди саноати металҳои қимматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»  соли 2014 (2- қисм)  дар ҳаҷми  268 саҳифа  аз  чоп бароварда шуд

 

РАФТИ КОНФРОНСИ ИЛМӢ-АМАЛИИ ДОНИШҶӮЁН

 

001

 

 

ЛАҲЗАЕ АЗ МАҲФИЛИ ИҚТИСОДЧИИ ҶАВОН

002

Муҳокимаи барномаҳои корӣ

(Силлабусҳо) бо иштироки академики АУ ҶТ Рахимов Р.К.

003

  Забон:
  • Русский
  • Тоҷикӣ
  • English