Факултети менеҷменти молиявӣ ва инноватсионӣ

Тавсифи мухтасари ихтисоси 1-25010410 «Менеҷменти молиявӣ»

Дар иқтисоди бозорӣ идоракунии молия яке аз вазифаҳои асосӣ ва афзалиятноки ҳар як корхона ба шумор меравад. Бинобар ин, касби директори молиявӣ (менеҷери молиявӣ) дар шароити муосир барои ҳар як корхона ва умуман мамлакат нақши ҳалкунанда дошта, хело зарур мебошад.

Ҳадафи асосии тахассуси менеҷменти молиявӣ дар доираи ихтисоси молия ва қарз тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои зинаҳои олӣ ва миёнаи идоракунӣ ба шумор меравад, аз ҷумла:

 • – директори молиявии корхона;
 • – сардори раёсати (шӯъбаи) молия;
 • – сардори шӯъбаи молия;
 • – мутахассиси пешбари раёсат ё шӯъбаи молия ва ғайра.

Тахассуси менеҷменти молиявӣ диққати асосиро ба тайёрии касбӣ ва тайёр намудани мутахассисоне равона менамояд, ки бояд оиди идоракунии сармояи асосӣ ва гардони корхона дониш ва малакаи кофӣ дошта, сиёсати молиявӣ ва сармоягузории корхонаро таҳия карда тавонанд. Ҳамчунин мутахассиси тахассуси менеҷменти молиявӣ бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шӯъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидории корхона баҳогузорӣ карда тавонад.

Тавсифи мухтасари ихтисоси  1-25010711 «Иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ»

Мутахассиси ин ихтисос идоракунандаи раванди иқтисодӣ, истеҳсолот ва рушди иҷтимоии корхонаҳои ҳамаи шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ, бо назардошти мушаххаси соҳавӣ, техника, технология, ташкили истеҳсолот, самаранок истифодабарии он дар вазифа, ки маълумоти олии иқтисодии базавӣ дошта мебошад.

Тавсифи мухтасари ихтисоси 1-25010707  «Идораи лоиҳаҳо»

Мутахассиси ин ихтисос идоракунандаи касбии фаъолияти амалигардонии лоиҳа дар соҳаи муайян мебошад. Фаъолияти касбӣ маънои онро дорад, ки мутахассиси ин ихтисос дар идоракунии лоиҳа мавқеи доимӣ дорад ва ваколати барои қабули қарорҳои идоракунӣ дар фаъолияти муайяни лоиҳа ҳуқуқ дорад.

Тавсифи мухтасари ихтисоси 1-25010201  «Иқтисодиёти таҳлилӣ»

Мутахассиси ин ихтисос таҳлилгари иқтисодиёт дар тамоми соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин мутахассиси ихтисоси мазкур бояд таҳлил ва банақшагирии барномаи истеҳсолии корхонаро амалӣ карда, фаъолияти худро бо дигар шӯъбаҳои корхона ҳамоҳанг намуда, ҳаргуна қарори стратегӣ, тактикӣ ва фавриро аз нигоҳи таъсири онҳо ба натиҷаҳои ниҳоии фаъолияти хоҷагидории корхона баҳогузорӣ карда тавонад.

Талабот оиди сатҳи азхуднамоии ихтисоси «Иқтисодиёти таҳлилӣ» тавассути стандарти таҳсилоти олӣ муайян гардидааст ва хатмкунанда бояд масъалаҳои зеринро аз бар намояд:

 • асосҳои ташаккули сиёсати инноватсионнии давлат, таҳлили макроиқтисодӣ,
 • таҳлили лоиҳавӣ, таҳлили молиявӣ, баҳодиҳии сармоягузорӣ;
 • консепсияи муосири инноватсияҳо, баҳодиҳии таъсири рушди иқтисодӣ, банақшагирӣ ва дурнамо дар иқтисод, стратегияи сармоягузорӣ, дурнамои рушди иқтисодӣ;
 • методҳои баҳогузории иқтисодӣ, таҳлили самаранокии истифодаи омилҳои истеҳсолот, таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориҳо ва таҳлили самаранокии чобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда ва муайянкунии лоиҳаҳои сармоягузорӣ. 

Тавсифи мухтасари ихтисоси 1-25010104  «Иқтисодиёти инкишофи илмию технологӣ»

Мутахассиси ихтисоси  мазкур  таҳлилгар ва идоракунандаи инкишофи илмию иқтисодӣ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ мебошад.

Мутахассиси ин соҳа  бояд чунин корҳоро иҷро карда тавонад:

 • бо истифода аз ахбори иқтисодӣ гузаронидани таҳлил;
 • таҳлили иқтидорҳои (потенсиалҳои) иқтисодӣ ва хавфҳои сармоягузориро;
 • таҳлили самаранокии ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда;
 • таҳлили самаранокии иқтисодиёти инкишофи  илмию  технологӣ;

муайян намудани захираҳои самаранокии фаъолияти хоҷагидорӣ

Кафедраҳо

 1. Кафедраи молия ва қарз,
 2. Кафедраи иқтисодиёт ва идора,
 3. Кафедраи назарияи иқтисодӣва иқтисодиёти рушд

Ҳасанов Абдураҳим Раҳмонович

Декани факултет

Номзади илмҳои иқтисодӣ

дотсент

Emailab10101959@mail.ru

 

 

 

01

Султонов Абдураҳмон Неъмонович

муовини декан оид ба таълим

Номзади илмҳои иқтисодӣ

Муаллими калон

Emailsultonov.abdurakhmon@mail.ru

 

 

 

02

Ғозиев Муҳиддин Нуридинович

муовини декан оид ба илм ва инноватсия

Ассистент

Emailgaziev-91@ mail.ru

 

 

 

 

03

Раупов Парвиз Маҳмадович

муовини декан оид ба тарбия

Emailparviz.1010@ mail.ru

 

 

 

 

 

 

Факултети менеҷменти молиявӣ ва инноватсионӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин мутахассис таёрменамояд:

Ихтисосҳо:

 • 1-25010410 – Менеҷменти молиявӣ;
 • 1-25010711 – Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ;
 • 1-25010707 –  Идораи лоиҳаҳо;
 • 1-25010201 – Иқтисодиёти таҳлилӣ;
 • 1-25010104 – Иқтисодиёти рушди илмию технологӣ;

Дастовардҳои факултет

Дар кафедраҳои факултет 28 нафар омӯзгорони штатӣ кор мекунанд, ки аз онҳо 11 нафар соҳиби унвонҳои доктор ва номзади илм мебошанд, аз ҷумла 1 нафар Академики АИ ҶТ, д.и.и., профессор, 1 нафар д.и.и., профессор, 3 нафар н.и.и., и.в. профессор, 1 нафар н.и.и., дотсент, 4 нафар н.и.и., и.в. дотсент ва 1 нафар н.и.и., омӯзгори калон.

 1. Шобеков М., Бобоев М.У., Ҷонбеков Т.Т. Ҳисобгирии муҳосибӣ (китоби дарсӣ) – Душанбе, Эр – граф, 2014. – 400с.
 2. Раҳимов Р.К. Назарияи иқтисодӣ маҷмӯи лексияҳо (тоҷикӣ). Дастури таълимӣ – Душанбе: «Ирфон», 2011. 714 саҳ.
 3. Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ., Содиқов Р.Ҳ. Молия ва қарз (китоби дарсӣ) – Душанбе: Ирфон, 2011. – 353 с.
 4. Усманова Т.Ҷ., Қодиров Ш.Ш., Олимова М.М. Макроиқтисод (китоби дарсӣ барои донишҷӯён, магистрон ва аспирантон бо забони тоҷикӣ). – Душанбе, 2011. – 62 стр.
 5. Розиков Б. Х., Дададжанова Н.М., Табаруков М.Т. Управление проектами (учебник) – Душанбе, 2011. – 358 с.
 6. Усманова Т.Ҷ., Коффи Брайн. Macroeconomics (китоби дарсӣ бо забони англисӣ). Душанбе, 2011. – 62 с.
 7. Ивашутин В.П., Тошматов М.Н., Масрури Раҳмонзод, Сатторов А.А. Макроиқтисод (дастури таълимӣ) – Душанбе, 2011. – 250с.
 8. Раҳимов Р.К. Назарияи иқтисодӣ(конспекти лексияҳо).- Душанбе, 2010. 492 саҳ.
 9. Раҳимов Р.К. Назарияи иқтисодӣ (мафҳумҳои асосӣ) – Хуҷанд. 2010. 300 саҳ.
 10. Катаев А.Х., Тошматов М.Н., Хасанов А.Р., Содиков Р.Х. Страхование (учебное пособие) – Душанбе: Ирфон, 2009. – 594 с.
 11. Раҳимов Р.К. Экономическая теория (конспект лекций). – Душанбе, 2006. 386 саҳ.

Дар давоми 5 соли охир омӯзгорони факултет 71 дастури методиро оиди иҷрои корҳои курсӣ ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён омода ва нашр намуданд.

Дастовардҳои илмии факултет

Самтҳои асосии корҳои илмӣ-татқиқотии ҳайати профессорону омӯзгорони факултет:

– мушкилоти рушди иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон (Академики АИ ҶТ, д.и.и., профессор Раҳимов Р.Р.);

– мушкилоти ташакулёбӣ ва рушди бозори меҳнат (д.и.и., профессор);

– Самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли ѓалладона дар минтақа ( дар мисоли вилояти Хатлони ҶТ) (н.и.и., и.в. дотсент Сатторов А.А.)

– мушкилоти ҷараёни самоягузорӣ дар шароити иқтисодиёти гузариши ҶТ (н.и.и., и.в. профессор Тошматов М.Н.);

– такмили ҳисобгирии идоракунӣ дар соҳаҳои саноат (н.и.и., и.в. профессор Шобеков М.Ш.);

– таъмини молиявии рушди иқтисодиёти ҶТ ва устувории молияи давлатии ҶТ ( н.и.и., дотсент Ҳасанов А.Р.);

–  идоракунии хавфҳои хоҷагидорӣ дар корхонаҳои саноатӣ (н.и.и., и.в. дотсент Содиқов Р.Ҳ.);

–  бехатарии озуқаворӣ дар ҶТ (н.и.и., и.в. дотсент Қиёмидинов Ҳ.);

 

Дар 5 соли охир  коллективи омӯзгорони факултет  дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба  натиҷаҳои назаррас муваффақ гаштааанд, аз ҷумла мавриди қайд аст, ки омӯзгорони зерин рисолаҳои номзадии худро ба итмом расонида, бо муваффақият ҳимоя намудаанд:

–   Бегмуродов С.Ш. дар мавзӯи «Механизми ташкилӣ-иқтисодии таъминоти нақлиётии минтақаҳои ҶТ» бо роҳбарии д.и.и., проф. Рауфи А. ва н.и.и., дотсент Хоҷаев П.Д. рӯзи 18 июни соли 2016 дар Шӯрои Диссертатсионии Донишгоҳи Давлатии тиҷоратии Тоҷикистон;

–   Додоҷонова Н.М. дар мавзӯи «Хусусиятҳои ташаккулёбии иқтидори сармоягузории ҶТ: муаммоҳо ва тараққиёти он дар шароити иқтисодиёти бозаргонӣ» рӯзи 14 марти соли 2015 дар Шӯрои диссертатсионии Донишгоҳи Давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳти рақами Д.737.009.01.;

– Сатторов А.А. дар мавзӯи  “Самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли ѓалладона дар минтақа ( дар мисоли вилояти Хатлони ҶТ) ” рӯзи 25-апрели соли 2013 дар Шӯрои диссертационии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

– Раҷабов  Қ.Р. дар мавзӯи  «Сатҳи муосир ва дурнамои тараққиёти саноати металҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»  дар таърихи 27 октябри соли 2012 дар Шӯрои диссертатсионии Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат;

Дастовардҳои инноватсионӣ

Айни ҳол факултет дар умум дорои 42 адад компютер, 5 ноутбук, 1 трибунаи электронӣ ва 14 принтер, аз он ҷумла 3 принтери ранга мебошад. 11 компютер ба шабакаи интернет пайваст мебошад. Синфхонаи компютерии 3/104 10 адад компютер ва 1 адад новтбук бо тахтаи электронӣ муҷаҳҳаз гардонида  шудааст. Дар ин синфхона асосан машѓулиятҳо аз фанҳои “Информатика” гузаронида мешавад. Аз якуми сентябри соли 2012 дар назди кафедраи молия ва қарз синфхонаи бозиҳои расми касбии бонкдорӣ ва таҳлили молиявӣ таъсисдода шуд, ки бо 15 адад компютер, тахтаи электронӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда ва бо 1 адад  принтер таъмин мебошад.

Факултет дорои 7 синфхонаи бо тахтаи электронӣ  ҷиҳозонидашуда мебошад, ки дар онҳо омӯзгорон бо истифода аз технологияхои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва мултимедия машѓулият мегузаронанд.

Мудирони кафедраҳои молия ва қарз., иқтисодиёт ва идора, назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд машғулиятҳояшонро бо истифодаи бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва мултимедия мегузаранд. Қисми асосиии омӯзгрони факултет, аз ҷумла аз кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд д.и.и., профессорон Раҳимов Р.К., н.и.и., дотсент Дарингов Қ.П., н.и.и.омӯзгори калон Сатторов А.А., омӯзгорои калон Масрури Раҳмонзод, Рашидова Д.Ҷ., аз кафедраи молия ва қарз н.и.и., и.в.проф. Ҳасанов А.Р., н.и.и., омӯзгори калон Содиқов Р.Ҳ., ассистент Султонов  А.Н., аз кафедраи иқтисодиёт ва идора н.и.и., и.в. профессор Тошматов М.Н., н.и.и., и.в. дотсент Қиёмидинов Ҳ.Қ. омӯзгорони калон Бегмуродов С.Ш., Қаландаров И.Э., Додоҷонова Н.М., Рафиев Х.Н., Сулаймонова Х.Р. Достиев М.Н., Бойматова Н.И., ассистентон Шамсидинов М.М., Хайруллоев Ф.Н. низ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва мултимедия машғулиятҳояшонро мегузаранд. Инчунин дар ҳолати мавҷуд будани мавод ва ба мавзӯи дарс  мувофиқ будан аз видеофилмҳо истифода бурда  мешаванд.

Дастовардҳои дигари факултет

Донишҷўи ихтисоси 060400 – “Молия ва қарз” Эвазов Саидо Ёқубович соли 2013 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз назарияи иқтисодӣ ҷои дуюмро ишѓол намуд.

Соли 2014 донишҷўи ихтисоси 1-25 01 07 11 – “Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ”Давлатова Зўҳро Аҳлидиновна дар олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷўёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҶТ аз фанни «Назарияи иқтисод» ҷои 2-юм ва соли 2015 ҷои 1-умро ишѓол намуд.

Соли 2013 аз ҷониби мутахассисони пешбари Маркази таълимии ҶСК «Агроинвестбонк» дар назди факултет курси бонкдорӣ  ташкил карда шуд, ки дар он  32 нафар донишҷўёни курсҳои 2-4- и иштирок намуда, соҳиби сертификат гаштанд.

Курси сертификатсионии «Бозиҳои касбии расмии бонкдорӣ» бо иштироки мутахассисони ҶСК “Тоҷиксодиротбонк” дар назди кафедраи молия ва қарз соли 2016 ташкил карда шуд. Ин курсро 21 нафар донишҷўён хатм карда, соҳиби сертификат гардиданд.

Дар курсҳои муҳосибӣ, ки дар назди факултет ташкил шудааст (роҳбар омўзгори калони кафедраи иқтисодиёт ва идора Достиев М.Н.) аз соли 2012 473 нафар донишҷўёни ҳамаи факултетҳои донишгоҳ таҳсил намуда соҳиби шаҳодатномаи муҳосибӣ гаштанд.