Илм

 

Одинаев Нурмаҳмад Сафарович

Мудири кафедраи забони тоҷикӣ

н.и.ф., доцент

Нақши  Хоҷа Насириддини Тӯсӣ дар таҳаввул,такомул ва рушди назариёти адабӣ-эстетикии

форсии тоҷикӣ

 

Шарифова Гулистон Анваровна

Дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ

д.и.ф., дотсент

Робитаҳои адабии тоҷик бо адабиёти Туркия дар  асри XX

 

Нурова Кубриё Алимовна

Дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ

н.и.ф., дотсент

«Хусусиятҳои адабию эстетики ғазалиёти Файзии Даканӣ»

 

Хусанова Тамара Кадыровна

Мудири кафедраи забони русӣ

н.и.п., дотсент

Хусусиятҳои ташкили  фаъолияти  ҷустуҷӯи – эҷодии донишҷӯён дар шароити технологияи каредити таълим.