Парки технологии “Фановар”

Маълумот дар бораи Парки технологӣ-инноватсионии “Фановар”-и  Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

      Парки технологӣ-инноватсионии “Фановар”-и Донишгоҷи технологии Тоҳикистон  01 сентябри соли 2011 дар асоси низомномаи аз тарафи ректори донишгоҳ тасдиқшуда таъсис ёфта, дар ифтитоҳи фаъолияти он Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон  Эмомалӣ Раҳмон иштирок намудаанд.

 Мақсад ва вазифаҷои парки технологӣ- инноватсионии «Фановар»:

Мақсад: Тавассути парки технологӣ – инноватсионии «Фановар» татбиқ  намудани дастовардҷои илмӣ-тадқиқотӣ ва ғояҷои инноватсионии донишчӯёни боистеъдод, аспирантону унвонҳӯён, докторантон (PhD) аз рӯи ихтисосҷо ва омӯзгорон дар истеҳсолот дар назар дошта шудааст.

Вазифаҷои технопарки «Фановар»:

  • гузаронидани мониторинги таъмини технопарк бо ашёи хом вобаста аз хусусияти минтақаҷои кишвар;
  • дар амал татбиқ намудани талаботи ҷадди аққал (минималӣ)-и дониши касбии донишҳӯ нисбати касби интихобкардааш;
  • ҷалби донишҷӯёни боистеъдод ба корҷои илмӣ-тадқиқотӣ ва эҷодӣ, татбиқи дастовардҷои илмӣ-тадқиқотӣ ва ғояҳои инноватсионии омӯзгорон ва аспирантону унвонҷӯён дар истеҷсолот;
  • ҳалби донишҳӯён ба фаъолияти касбӣ дар сехҷои технопарк бо мақсади тақвият бахшидан ба сатҷи донишандӯзии касбии онҷо;
  • гузаронидани таҷрибаҷо ва корҷои илмӣ дар озмоишгоҷи технопарк;
  • истеҷсоли таҳрибавии маҷсулот ( нӯшокиҳои ғайриспиртӣ ва макаронҳои навъи нав) бо истифода аз ашёи хоми  минтақаҳои кишвар;
  • ҳамкориҳои судманд бо корхонаҳои саноатӣ оид ба татбиқи дастовардҳои илмӣ-инноватсионӣ дар истеҳсолот.

Сохтори идоравӣ

      Дар зерсохтори парки технологӣ-инноватсионии «Фановар» марказҳои маркетингию тренингӣ ва таълимӣ  фаъолият менамояд (ш. Душанбе ва ноҷ.Кангурт). Новобаста аз он, ки донишгоҷ мутахассисони соҷаи хӯрокворӣ, сабук, иттилоотию коммуникатсионӣ ва иқтисодиётро омода менамояд, фаъолияти ин марказҷо барои боз ҷам қавитар гардонидани донишҷои амаливу таҳрибавии донишҳӯён, вазифаи муҷимро мебозанд. Зеро донишҳӯён дар ин марказҷо донишҷои касбию ва иқтисодии худро дар амал татбиқ намуда, таҳрибаи бойи истеҷсолӣ ба даст меоранд.

       Парки технологӣ-инноватсионии «Фановар»           
Маркази таълимӣ-тренингии

«Таомњои халқҳои ҷаҳон»

Сектори таълимӣ-тренингии озмоишии таомҳои донишҷӯӣ «Мини-макс бо Нархҳои хандаовар»
Маркази таълимӣ-маркетингии технопарки Фановар «Баҳо-5»
Маркази таълимӣ-тренингии

«Хўроки сеҳрнок»


Дастовардҷо

      Парки технологӣ-инноватсионии «Фановар» ҷамчун маркази озмоишӣ, амалию илмӣ ва инноватсионӣ мавриди истифода қарор дорад. Аз рӯзи таъсисёбӣ то имрӯз технопарк ба якчанд дастовардҷо муваффақ гардидааст. Яъне, истеҷсоли таҳрибавии обҷои маъданӣ ва нушиданӣ, истеҷсоли таҳрибавии навъҷои нави макаронҷо бо иловаҷои   растаниҷои шифобахши ҷамаи минтақаҷои Ҳумҷурии Тоҳикистон  ба роҷ  монда шуда, дастурамалҷои нав  оиди истеҷсоли обҷои маъданӣ ва нӯшокиҷои ғайриспиртӣ, роҷҷ хушк кардани меваю сабзавот, макаронҷо, кефиру ёгуртҷои мевагӣ, навъҷои гуногуни маҷсулоти соҷаҷои қаннодӣ тартиб дода шуда, истеҷсоли таҳрибавии онҷо ташкил карда шудааст ва барои омӯзиши донишҳӯён аз ин манбаъ шароитҷо муҷайё карда шудаанд.

      Дар озмоишгоҷи парки технологӣ-инноватсионии «Фановар»» барои санҳишу таҷлили маҷсулоти истеҷсолшудаи таҳрибавӣ ҷамаи таҳҷизот насб шуда, корҷои илмии донишҳӯёну омӯзгорони ҳавон аз рӯи  стандарти таълимӣ ва нақшаи иҳрои корҷои илмӣ-тадқиқотӣ гузаронида мешаванд. Инчунин, истеҷсоли натқеъҷои растаниву гиёҷӣ ва мевагиву сабзавотӣ ба роҷ монда шудааст. Нақеъҷои истеҷсолшуда консентратҷои табиӣ буда, барои иваз намудани хушбӯйкунандаҷо ва консентратҷои сунъие, ки аз хориҳи кишвар ворид мегарданд, барои истеҷсоли маводи хурока мавриди истифода қарор дода шуда,  хамчун маводи табобатӣ  низ  ба ҷисоб мераванд.

      Исботи ин амал  истеҷсоли  консентрати (хока) хурмо мебошад. Ин консентрат барои истифода дар корҷонаҷои истеҷсоли маҷсулоти шир ва қаннодӣ васеъ истифода мешавад. Ҷангоми истеҷсоли кефирҷои мевагӣ ва ёгуртҷо, инчунин барои истеҷсоли маҷсулоти қаннодӣ  ҷам истифода мекунанд.  Ҷамин гуна навоварӣ (кори инноватсионӣ) дар истеҷсоли макаронҷо низ ба роҷ монда шудааст. Ба таркиби макаронҷое, ки истеҷсол карда мешаванд,  нақеъҷои райҷону пудина ва дигар растаниву меваҷо, инчунин  рангҷои табиӣ ва тухми мурғ илова карда мешаванд. Гиёҷҷо ва меваву сабзавот бо усули нав хушк ва майда карда шуда, хокаи он дар истеҷсоли маводи хӯрока  илова карда мешаванд.

Аксҷо: Таҷлили озмоишии маводи ғизоии истеҷсолшуда дар озмоишгоҷи технопарки «Фановар»

Фаъолияти инноватсионии технопарк бо ҳалби хонандагону донишҳӯён

      Барои донишҳӯёни хоҷишманди донишгоҷ ва хонандагони литсейи инноватсионии «Душанбе» дарсҷои назариявӣ ва амалии омӯзиши дастгоҷҷои истеҷсолӣ ва технологияи истеҷсоли  консентратҷои хӯрока, истеҷсоли макаронҷо ва нӯшокиҷои ғайриспиртию обҷои ошомидании  маъданӣ дар муддати аз 10-рӯз то 1-моҷ курсҷои кӯтоҷмуддат мунтазам гузаронида мешаванд. Дар ин давра, хонандагони литсейи инноватсионӣ фаъолона иштирок намуда, тарзи тартиб додани дастурамалҷои истеҷсоли маҷсулоти хӯрока, истеҷсоли корхонавии он, тарзи ҷисоби арзиши аслии маҷсулоти истеҷсолшаванда ва инчунин, бо тарзи кори дастгоҷҷо ва хатҷои технологии истеҷсолкунанда аз наздик шинос мешаванд.

      Хонандагону донишҳӯён ҷамчунин, тарзи тайёр кардани нақеъҷоро, ки барои истехсоли нӯшокиҷо ва маводи қаннодӣ истифода мешаванд аз худ менамоянд. Ҷангоми истеҷсоли маҷсулоти макаронӣ, бо истифода аз гиёҷҷои табиӣ маводи макаронии серғизо тайёр намуда, қурби ғизоӣ ва қимматнокии энергетикии онҷоро муайян менамоянд.

      Донишҳӯёне, ки (духтарон) тибқи квотаи Президенти Ҳумҷурии Тоҳикистон ба донишгоҷ қабул шудаанд, дар технопарк номнавис карда мешаванд ва курсҷои ройгони бозомӯзӣ оиди омӯзиши истеҷсоли маҷсулоти хӯрока ва ҷамзамон кадбонугӣ гузаронида  мешаванд.

      Кормандони технопарк барои кӯмак ба сектори таълимӣ-тренингии таомҷои озмоишии донишҳӯӣ «Мини-макс бо Нархҷои хандаовар» ба истеҷсоли макаронҷо машғуланд ва барои пешравии кори ин сектор дастурамалҷои нави пухтани хӯрокҷо бо нархи на зиёда аз ду сомон тартиб медиҷанд. Айни ҷол дастурамали таом бо номи «Сырный суп от Натали»  бо нархи ду сомонӣ аз тарафи Қурбонова Н.Н. тартиб дода шуда, таоми пухташуда дар назди раёсати донишгоҷ барои санҳиши  экспертӣ пешниҷод шуд ва иҳозат барои пухтани ин таом дар сектори назди хобгоҷ иҳозат дода шуд.

      Инчунин, донишҳӯён дар технопарк корҷои таҳрибавии худро мегузаронанд. Онҷо аз ашёи хом   намудҷои гуногуни макаронҷо, маҷсулоти қаннодӣ, (истеҷсоли тортҷо, кулчақандҷо), маҷсулоти гӯштӣ (пироги гӯштӣ, барак), маҷсулоти ширӣ (истеҷсоли кефир, ҳурғот, панир) ва дигар намуди маҷсулоти хурокаро таҳрибавӣ истеҷсол менамоянд.

      Ҷамаи маҷсулоти истеҷсолшудаи технопарк таҳрибавӣ буда, фурӯхта намешавад ва маҷсулоти истеҷсолшудае, ки боқӣ мемонад ҷамчун кӯмаки молиявӣ ба сектори дар назди хобгоҷ ҳойгирифтаи донишҳӯӣ ройгон супорида мешавад.

Ҳамкориҷо

    Технопарки «Фановар» барои равнақу ривоҳи корҷои илмиву инноватсионӣ бо корхонаҷову ташкилоти хориҳиву дохилӣ ҷамкориҷои судманд дорад. Яке аз чунин ҷамкориҷо бо Ташкилоти Ҷамкории Олмон (GIZ) мебошад, ки таи солҷои охир ин ташкилот  як қатор асбобу таҳҷизоти озмоиширо барои пешрафти корҷои илмӣ-истеҷсолӣ ва озмоишию инноватсионӣ аз хориҳи кишвар харидорӣ намуда, ба технопарки «Фановар» ва дигар озмоишгоҷҷои мавҳудаи донишгоҷ тақдим намуд. Айни замон бо он асбобу таҳҷизоте, ки Ташкилоти Ҷамкории Тоҳикистону Олмон (GIZ) тақдим намудааст, донишҳӯёну омӯзгорон корҷои илмиву инноватсионӣ мегузаронанд.

      Ташкилоти дигаре, ки бо парки технологӣ-инноватсионии «Фановар» ҷамкорӣ дорад, Барномаи рушди кишоварзии «USAID» аз мардуми Амрико мебошад, ки дар семинару намоишгоҷҷое, ки ташкил менамояд, кормандони технопаркро бо дастовардҷояшон даъват намуда, бо дигар корхонаву ташкилот шинос намуда , аз технопаркро ташвиқу  тарғиб менамояд.

      Бо корхонаву ташкилоти ватанӣ низ ҷамкориҷо оид ба илова намудани иловаҷои гиёҷу растанӣ ва меваю сабзавоти ба консентрат табдилдода  ташкил карда шудааст, ки  ба таркиби маҷсулоти хурокаи дар он корхонаҷо истеҷсолшаванда, хокаҷову нақеъҷои дар технопарк истеҷсолшуда илова карда мешаванд. Айни замон ҷамкорӣ бо корхонаи қаннодии «Амирӣ» ва «Комбинати шири шаҷри Душанбе»  ба роҷ монда шудааст.

Нақшаҷои дурнамо

      Барои рушду нумуъ ва фаъолияти босамар дар технопарки «Фановар»,  нақшаи дурнамо тартиб додааст, ки  соли равон  озмоишгоҷи парки технологӣ-инноватсионии «Фановар»  бояд аз аккредитатсияи давлатӣ гузарад. Аз ин рӯ,  баҷри иҳрои мақсади  гузошташуда,  дар технопарк дар нимсолаи аввал асбобу таҳҷизоти озмоишии ҷозиразамон харидорӣ карда шуданд.

      Инчунин, кормандони технопарк дар озмоишгоҷҷои агентии «Тоҳикстандарт» курсҷои бозомӯзӣ гузашта истодаанд ва дар оянда аз рӯи шартномаҷои басташуда онҷо ба донишгоҷу марказҷои илмии давлатҷои Иттиҷоди Аврупо  барои сайқали дониши худ равона мегарданд.

  Барои дар амал татбиқ намудани корҷои илмӣ-инноватсионӣ ва дастурамалҷои бадастовардаи омӯзгорон ва донишҳӯён, кормандони технопарк оид ба истеҷсоли нӯшокиҷои ғайриспиртӣ ва маҷсулоти макаронӣ бозоршиносӣ (маркетинг) гузаронида шуда истодаанд ва дар оянда ният дорем, ки истеҷсоли маводи хурокаи зикршударо дар технопарк ба роҷ монем.